Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Formularz wyszukiwania
TV Powiat
100 Lat Niepodległości Polski
Bezpłatne porady prawne
Najserdeczniejsze życzenia pięknych, niezapomnianych Świąt Bożego Narodzenia. Niech przyniosą radość i wzruszenie oraz wzajemną życzliwość i optymizm w nadchodzącym Nowym Roku 2019. Składają: Przewodniczący Rady Powiatu Chrzanowskiego - Włodzimierz Korczyński, Wicestarosta - Bartłomiej Gębala, Starosta Chrzanowski - Andrzej Uryga
Internetowa rejestracja do kolejki Wydziału Komunikacji i Paszportów Serwis PODGiK
Wypełnij ankietę -
Urząd przyjazny mieszkańcom
Samorządowy Informator SMS
Pełnomocnik ds. praw pacjenta Szpitala Powiatowego w Chrzanowie Kalendarz imprez
Jakość powietrza w Powiecie Chrzanowskim Portal Oświatowy
Fundusze unijne
System SiSMS
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
E- usługi Projekt
Monitoring Powodziowy - Projekt
Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalne
Plakat - Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie - Bezpłatnie kształcimy dorosłych
Pogoda
w Powiecie Chrzanowskim
teraz
teraz: w większości pochmurno
aktualna temperatura: -2°
maksymalna temperatura w dniu dzisiejszym: -2°
minimalna temperatura w dniu dzisiejszym: -9°
jutro
jutro: w większości pochmurno
maksymalna temperatura jutro:
minimalna temperatura jutro: -10°
pojutrze
pojutrze: w większości pochmurno
maksymalna temperatura pojutrze: -1°
minimalna temperatura pojutrze: -3°
YAHOO!
Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
Partnerstwo na Jurze
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie
Fundacja Szlaki Papieskie
Chrzanowski24.pl
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
Sztywny Pal Azji
Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie
Fundacja Viribis Unitis
Fundacja na rzecz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu
Fundacja im. Brata Alberta - Warsztat Terapii Zajęciowej w Chrzanowie
Regionalne  Stowarzyszenie Diabetyków z siedzibą w  Chrzanowie
Małopolski Uniwersytet dla Dzieci
Stowarzyszenie Nasze Psary
Hufiec ZHP Chrzanów im. dr dh Zdzisława Krawczyńskiego - Chorągiew Śląska
Niezależny portal społecznościowy mieszkańców ŻAREK
Stowarzyszenie Przyjaciół Zagórza
Płaza24 - portal informacyjny
Portal powiatchrzanowski.pl
Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
Platforma Usług Elektronicznych ZUS
Stowarzyszenie Twórców Kultury In Gremio w Chrzanowie
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie w Chrzanowie
http://www.malopolskie.pl
Ruch Spółdzielczy
Związek Powiatów Polskich
Kanał You Tube Kanał RSS Dopisz się do newslettera
24.05.2018 r.

OGŁOSZENIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Chrzanowski, działający poprzez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie z siedzibą pod adresem 32-500 Chrzanów, 
ul. Partyzantów 2.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Starostwa Powiatowego 
w Chrzanowie:
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Starostwa Powiatowego w Chrzanowie na podstawie Art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pozyskane dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Starostwie Powiatowym 
w Chrzanowie.
  5. Posiada Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  7. Posiada Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.