Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

CYFROWY POWIAT

granatowy plakat z napoisem białym cyfrowy powiat ponad 63 mln na cyfryzację Powiatów loga fe, cpcp ue
plakat informacyjny o projekcie cyfrowy powiat

 

NAZWA PROGRAMU: CYFROWY POWIAT

REALIZOWANY w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej
odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze
POPC.05.01.00-00-0001/21-00

BENEFICJENT: Powiat Chrzanowski

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 350 000 PLN
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 350 000 PLN
WKŁAD WŁASNY POWIATU CHRZANOWSKIEGO: 0,00 PLN

CEL PROJEKTU: wsparcie realizacji usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie na drodze teleinformatycznej poprzez zwiększenie stanu cyfryzacji urzędu oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa

ZAKRES PROJEKTU:

  • Rozbudowa sieci LAN
  • Zestawy komputerowe z oprogramowaniem typ 1 - 14 szt. + 12 szt. dodatkowych
  • Zestaw komputerowy Typ 2 o wyższych parametrach - 1szt.
  • Diagnoza cyberbezpieczeństwa

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2022 -2023

 

Szczegółowe informacje o Projekcie dostępne tutaj: https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu

ZAMÓWIENIA W RAMACH PROJEKTU

PRZETARG: WYKONANIE OKABLOWANIA NISKOPRĄDOWEGO, ZASILAJĄCEGO ORAZ LOKALNEGO PUNKTU DYSTRYBUCJI W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W CHRZANOWIE PRZY UL. PARTYZANTÓW 2

https://platformazakupowa.pl/transakcja/721094

 

 PRZETARG: Dostawa zestawów komputerowych oraz oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Chrzanowie Zamówienie w ramach projektu pn. „Cyfrowy Powiat”

https://platformazakupowa.pl/transakcja/753781