Projekty realizowane ze środków budżetu państwa

flaga Polski biało czerwona, godło Polski biały orzeł w złotej koronie na czerwonym tle
plakat szary flaga RP, godło biały orzeł w złotej koronie na czerwonym tle informacja o dofinansowaniu z budzetu państwa 896 141,68 zł, cąłkowita wartośc projektu 6302785,42 zł
NAZWA ZADANIA: „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu chrzanowskiego"

Projekt jest dofinansowany ze środków:

 • Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mąłopolskiego na lata 2014-2020
 • Wojewody Małopolskiego

całkowita wartość zadania : 6 302 785,42 zł
dofinansowanie: 5 672 506,88 zł
w tym:
UE: 5 357 115,50 zł
Budżet Państwa: 315 391,38 zł
wkład własny: 630 278,54 zł
w tym:
Powiat Chrzanowski: 49 528,24 zl
Wojewoda Małopolski (budżet pństwa): 580 750,30 zł
Zakres projektu:podniesienie stanu cyfryzacji w zakresie dokumentów analogowych oraz digitalizacja danych i dokumentów w zakresie baz danych BDOT500 i GESUT

 

plakat flaga pl, godło polski na biało - szarym tle napis dofinansowano budzetu państwa dortacja celowa 330 000 zł udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
NAZWA ZADANIA: „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu chrzanowskiego”

Projekt jest dofinansowany ze Środków Budżetu Państwa.
Całkowita wartość dotacji celowej: 330 000,00 zł.
Dofinansowanie: 330 000,00 zł.

W ramach projektu:

 • Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu chrzanowskiego.
TABLICA SZARA FLAGA RP BIAŁO CZERWONA ORAZ GODŁO BIAŁY ORZEŁ W ZŁOTEJ KORONIE NA CZERWONYM TLE TREŚĆ TABLICY DOFINANSOWANO Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJA CELOWA (INFORMACJA JAK W TREŚCI PONIŻEJ)
NAZWA ZADANIA : Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego: Młoszowa w jednostce ewidencyjnej Trzebinia – obszar wiejski w powiecie chrzanowskim.

Zadanie jest dofinansowane ze Środków Budżetu Państwa - Dotacja celowa
Całkowita wartość zadania : 382 000,00 zł
Dofinansowanie : 382 000,00 zł
W ramach projektu:

 • zmodernizowano dane przedmiotowe dotyczące działek, budynków, konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych dla obrębu Młoszowa w jednostce ewidencyjnej Trzebinia – obszar wiejski w powiecie chrzanowskim.
tablica szara flaga rp biało czerwona oraz godło biały orzesł w złotej koronie na czerwonym tle napis czarny dofinansowano ze srodków budżetu państwa, dotacja celowa ( informacja jak w treści ponizej
NAZWA ZADANIA : Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego: Dulowa w jednostce ewidencyjnej Trzebinia – obszar wiejski w powiecie chrzanowskim.

Zadanie jest dofinansowane ze Środków Budżetu Państwa - dotacja celowa
Całkowita wartość zadania : 223 860,00 zł
Dofinansowanie : 223 860,00 zł

W ramach projektu:

 • zmodernizowano dane przedmiotowe dotyczące działek, budynków, konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych dla obrębu Dulowa w jednostce ewidencyjnej Trzebinia – obszar wiejski w powiecie chrzanowskim.
tablica szara flaga RP biało czerwona oraz godło biały orzesł w złotej koronie na czerwonym tle napis czarny dofinansowano ze środków budżetu państwa, dotacja celowa (informacja jak w treści ponizej)
NAZWA ZADANIA : Dostawa bazy BDOT500 oraz inicjalnej bazy GESUT dla jednostki ewidencyjnej: Alwernia – miasto w powiecie chrzanowskim.

Zadanie jest dofinansowane ze Środków Budżetu Państwa - dotacja celowa
Całkowita wartość zadania : 89 000,00 zł
Dofinansowanie : 89 000,00 zł

W ramach projektu:

 • utworzono bazę danych dotyczącą BDOT 500 oraz bazę danych dotyczącą sieci uzbrojenia terenu GESUT dla miasta Alwernia.
TABLICA SZARA, FLAGA RP, GODŁO RP INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZE SRODKÓW Z BUDZETU PAŃSTWA - ZGODNIE Z INF. PONIŻEJ
NAZWA ZADANIA : Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Program ma na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Zadanie jest dofinansowane ze Środków Budżetu Państwa - Dotacja celowa
Całkowita wartość zadania : 34 500,00 zł
Dofinansowanie : 27 600,00 zł

W ramach projektu 3 szkoły prowadzone przez Powiat Chrzanowski (I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie, II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie oraz Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini) otrzymały dofinansowanie na:

 • zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych
 • inwestycje w rozwój infrastruktury bibliotek szkolnych
 • promocję czytelnictwa

 

tab,ica szara flaga rp oraz godło rp informacja o dofinansowaniu z budżetu państwa zgodnie z inf. poniżej
NAZWA ZADANIA : Poznaj Polskę - wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.


Zadanie jest dofinansowane ze Środków Budżetu Państwa - Dotacja celowa
Całkowita wartość zadania : 89 619,00 zł
Dofinansowanie : 69 724,00 zł

W ramach projektu 5 szkół prowadzonych przez Powiat Chrzanowski (I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie, II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie, Zespół Szkół w Libiążu, Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini, Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini) weźmie udział w wycieczkach szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia.

orzeł biały w koronie, napis w kolorze szarym Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz logo lupa szaro-czerwona w napis w kolorze czarnym Poznaj Polske - tło białe