Projekty realizowane ze środków budżetu państwa

flaga Polski biało czerwona, godło Polski biały orzeł w złotej koronie na czerwonym tle
plakat szary flaga RP, godło biały orzeł w złotej koronie na czerwonym tle informacja o dofinansowaniu z budzetu państwa 896 141,68 zł, cąłkowita wartośc projektu 6302785,42 zł
NAZWA ZADANIA: „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu chrzanowskiego"

Projekt jest dofinansowany ze środków:

  • Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mąłopolskiego na lata 2014-2020
  • Wojewody Małopolskiego

całkowita wartość zadania : 6 302 785,42 zł
dofinansowanie: 5 672 506,88 zł
w tym:
UE: 5 357 115,50 zł
Budżet Państwa: 315 391,38 zł
wkład własny: 630 278,54 zł
w tym:
Powiat Chrzanowski: 49 528,24 zl
Wojewoda Małopolski (budżet pństwa): 580 750,30 zł
Zakres projektu:podniesienie stanu cyfryzacji w zakresie dokumentów analogowych oraz digitalizacja danych i dokumentów w zakresie baz danych BDOT500 i GESUT

 

plakat flaga pl, godło polski na biało - szarym tle  napis dofinansowano  budzetu państwa dortacja celowa 330 000 zł udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
NAZWA ZADANIA: „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu chrzanowskiego”

Projekt jest dofinansowany ze Środków Budżetu Państwa.
Całkowita wartość dotacji celowej: 330 000,00 zł.
Dofinansowanie: 330 000,00 zł.

W ramach projektu:

  • Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu chrzanowskiego.
TABLICA SZARA FLAGA RP BIAŁO CZERWONA ORAZ GODŁO BIAŁY ORZEŁ W ZŁOTEJ KORONIE NA CZERWONYM TLE TREŚĆ TABLICY DOFINANSOWANO Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJA CELOWA (INFORMACJA JAK W TREŚCI PONIŻEJ)
NAZWA ZADANIA : Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego: Młoszowa w jednostce ewidencyjnej Trzebinia – obszar wiejski w powiecie chrzanowskim.

Zadanie jest dofinansowane ze Środków Budżetu Państwa - Dotacja celowa
Całkowita wartość zadania : 382 000,00 zł
Dofinansowanie : 382 000,00 zł
W ramach projektu:

  • zmodernizowano dane przedmiotowe dotyczące działek, budynków, konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych dla obrębu Młoszowa w jednostce ewidencyjnej Trzebinia – obszar wiejski w powiecie chrzanowskim.
tablica szara flaga rp biało czerwona oraz godło biały orzesł w złotej koronie  na czerwonym tle napis czarny dofinansowano ze srodków budżetu państwa, dotacja celowa ( informacja jak w treści ponizej
NAZWA ZADANIA : Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego: Dulowa w jednostce ewidencyjnej Trzebinia – obszar wiejski w powiecie chrzanowskim.

Zadanie jest dofinansowane ze Środków Budżetu Państwa - dotacja celowa
Całkowita wartość zadania : 223 860,00 zł
Dofinansowanie : 223 860,00 zł

W ramach projektu:

  • zmodernizowano dane przedmiotowe dotyczące działek, budynków, konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych dla obrębu Dulowa w jednostce ewidencyjnej Trzebinia – obszar wiejski w powiecie chrzanowskim.
tablica szara flaga RP biało czerwona oraz godło biały orzesł w złotej koronie na czerwonym tle napis czarny dofinansowano ze środków budżetu państwa, dotacja celowa (informacja jak w treści ponizej)
NAZWA ZADANIA : Dostawa bazy BDOT500 oraz inicjalnej bazy GESUT dla jednostki ewidencyjnej: Alwernia – miasto w powiecie chrzanowskim.

Zadanie jest dofinansowane ze Środków Budżetu Państwa - dotacja celowa
Całkowita wartość zadania : 89 000,00 zł
Dofinansowanie : 89 000,00 zł

W ramach projektu:

  • utworzono bazę danych dotyczącą BDOT 500 oraz bazę danych dotyczącą sieci uzbrojenia terenu GESUT dla miasta Alwernia.