Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Dostępny samorząd

pasek z logami q fyndusze europejskie 3 gwiazdy biała żółta i czerwona na lazurowym tle, flagaRP  oraz unia europejska  okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd pięcioramiennych na lazurowym tle

NAZWA PROGRAMU: Dostępny samorząd, realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

BENEFICJENT: Powiat Chrzanowski

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 99 999 PLN
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 99 999 PLN
WKŁAD WŁASNY POWIATU CHRZANOWSKIEGO: 0,00 PLN

CEL PROJEKTU: poprawa dostępności informacyjno-komunikacyjnej oraz architektonicznej w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2 oraz podniesienie poziomu usług świadczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

ZAKRES PROJEKTU:

  • Instalacja funkcji głosowej w istniejącej windzie
  • Montaż przyściennej poręczy wzdłuż ciągu komunikacyjnego
  • Zaprojektowanie, wykonanie i montaż nakładek na poręcze
  • Zaprojektowanie, wykonanie i montaż planów tyflograficznych
  • Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych
  • Udźwiękowienie otoczenia  - zakup urządzeń typu  TOTUPOINT
  • Usługa dordcza

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2022 -2023

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ZAMÓWIENIA W RAMACH PROJEKTU