Dostępny samorząd

pasek z logami q fyndusze europejskie 3 gwiazdy biała żółta i czerwona na lazurowym tle, flagaRP  oraz unia europejska  okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd pięcioramiennych na lazurowym tle

NAZWA PROGRAMU: Dostępny samorząd, realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

BENEFICJENT: Powiat Chrzanowski

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 99 999 PLN
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 99 999 PLN
WKŁAD WŁASNY POWIATU CHRZANOWSKIEGO: 0,00 PLN

CEL PROJEKTU: poprawa dostępności informacyjno-komunikacyjnej oraz architektonicznej w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2 oraz podniesienie poziomu usług świadczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

ZAKRES PROJEKTU:

  • Instalacja funkcji głosowej w istniejącej windzie
  • Montaż przyściennej poręczy wzdłuż ciągu komunikacyjnego
  • Zaprojektowanie, wykonanie i montaż nakładek na poręcze
  • Zaprojektowanie, wykonanie i montaż planów tyflograficznych
  • Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych
  • Udźwiękowienie otoczenia  - zakup urządzeń typu  TOTUPOINT
  • Usługa dordcza

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2022 -2023

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych