Projekty

Dział zawiera informacje o projektach realizowanych przez Powiat Chrzanowski, na które pozyskano wsparcie finansowe ze środków unijnych oraz krajowych.

Szczegółowe, roczne sprawozdania z pozyskanych dofinansowań przez Powiat Chrzanowski oraz Jednostki Organizacyjne zamieszczane są w zakładce Analizy i Raporty:
DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH POZYSKANE PRZEZ POWIAT CHRZANOWSKI I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU CHRZANOWSKIEGO