mirs

Powiat Chrzanowski  zrealizował zadanie pn. „Rozbudowa i remont boiska wielofunkcyjnego, remont i wymiana jego nawierzchni wraz z montażem urządzeń sportowych (do koszykówki, siatkówki, piłki
ręcznej), elementów małej architektury (miejsca do siedzenia - 20 sztuk), przebudową i remontem zewnętrznego oświetlenia terenu przy ul. Paderewskiego w Chrzanowie”.
Całkowita wartość zadania: 532 657,31 zł
Wsparcie finansowe Województwa Małopolskiego: 152 320,00 zł
Inwestycja zrealizowana w 2020r. przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach projektu "Małopolska Infrastruktura rekreacyjno - sportowa - MIRS"