Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Projekty dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Logo

TYTUŁ PROJEKTU: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie domowym i przedsiębiorstwie

NAZWA PROGRAMU: Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

BENEFICJENT: Powiat Chrzanowski

REALIZATOR PROJEKTU: Zespół Szkół w Libiążu

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 12.06.2023 r. – 28.06.2024 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 82 500,00 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z NFOŚiGW: 74 250,00 PLN

CEL PROJEKTU: Zespół Szkół w Libiążu to szkoła ponadpodstawowa, która od lat podejmuje działania związane z promowaniem ekologii, ekologicznego stylu życia i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Szkoła nie posiada pracowni umożliwiającej poznanie sposobów pozyskiwania energii odnawialnej. Celem projektu jest stworzenie pracowni, która pozwoli poznać zasady wytwarzania
i wykorzystania energii naturalnej - wiatrowej i słonecznej. Planowany jest zakup następujących modułów dydaktycznych:

- pompa ciepła,

- turbina wiatrowa,

- instalacja solarna

- instalacja fotowoltaiczna

- ogniwa paliwowe.

Realizacja zadania rozpocznie się w czerwcu 2023 r, a zakończy w 2024 r. Skierowana jest
do nauczycieli, uczniów Zespołu Szkół w Libiążu, ich rodziców oraz uczniów szkół podstawowych powiatu chrzanowskiego.

„EKOPRACOWNIA” dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji, w kwocie 74 250,00 zł.

 

Logo

TYTUŁ PROJEKTU: Badanie czystości wody w zbiornikach wodnych Powiatu Chrzanowskiego

NAZWA PROGRAMU: Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

BENEFICJENT: Powiat Chrzanowski

REALIZATOR PROJEKTU: I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 03.07.2023 r. - 15.12.2023 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 55 000,00 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z NFOŚiGW: 49 500,00 PLN

CEL PROJEKTU: ILiceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie stawia na poszerzanie wiedzy i zrównoważony rozwój, który pozwoli wychować młodzież w poważaniu dla naszej planety.
Od wielu lat współpracuje z Wydziałem Biologii, Wydziałem Chemii oraz Wydziałem Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczniowie I LO regularnie biorą udział w wykładach
i zajęciach na rzecz środowiska. W ubiegłym roku szkoła przystąpiła do programu informacyjnego
na rzecz czystego powietrza, realizowanego przez Państwowy Instytut Badawczy – Naukową
i Akademicką Sieć Komputerową we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym.

Pracownia, którą I LO dysponuje, nie daje wystarczających warunków do prowadzenia skutecznych
i satysfakcjonujących zajęć oraz eksperymentów biologicznych na odpowiednim poziomie. Działania byłyby bardziej produktywne z właściwą bazą dydaktyczną – pracownią wyposażoną w interaktywny monitor, wizualizer, mikroskopy, tablety – w tym mobilne laboratoria cyfrowe Einstein, zestawy doświadczalne do badania stanu powietrza, wody, gleby, a także zestaw narzędzi preparacyjnych. Całość zostanie dopełniona przez bogaty zbiór pomocy naukowych oraz przyjemny, relaksujący wystrój wnętrza bezpośrednio związany z tematyką pracowni. Zadanie jest skierowane bezpośrednio
do uczniów liceum w wieku 14-19 lat oraz pośrednio społeczeństwa lokalnego (artykuły w prasie lokalnej).

„EKOPRACOWNIA” dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji, w kwocie 49 500,00 zł.

 

 

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków Państwowej Straży Pożarnej  z powiatów chrzanowskiego, bocheńskiego oraz olkuskiego” otrzymał dofinasowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach II konkursu programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS- Green Investment Scheme) Część 5) Zarzadzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych

Lider Projektu:
Powiat Chrzanowski

Partnerzy Projektu:
 • Powiat Bocheński,
 • Powiat Olkuski,
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie, 
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni 
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni

Całkowita wartość projektu: 3 998 360,00 zł
Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w Warszawie: 3 998 360,00 zł

Zakres projektu:
Termomodernizacja budynku KP PSP w Olkuszu

 • montaż kurtyn powietrznych (kurtyna 1,5 m 8 szt.; dodatkowe wyposażenie 8 szt.; podłączenie 8 szt.; montaż 8 szt.),
 • wymiana okien segment a+c,
 • wymiana okien segment b,
 • wymiana bram garażowych (wymiana bramy 8 szt., dodatkowe drzwi 2 szt.; napęd 8 szt.; montaż 8 szt.),
 • zastosowanie kolektorów,
 • ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją segment b,
 • ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją segment c,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych, budynek główny segment b,
 • ocieplenie stropodachu nad segmentem a,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych garażu segment a,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych, magazyn segment c,
 • modernizacja instalacji c.o. obejmująca montaż zaworów termostatycznych, podpionowych różnicy ciśnienia oraz izolację pionów i rozprowadzeń,
 • nadzór inwestorski,
 • dokumentacja techniczna,

Termomodernizacja budynku JRG w Wolbromiu

 • wymiana okien segment a+c,
 • zastosowanie kolektorów słonecznych i perlatorów,
 • ocieplenie stropodachu część administracyjna,
 • ocieplenie dachu garaży,
 • wymiana bram garażowych (wymiana bramy 14 szt., dodatkowe drzwi 2 szt.; napęd 14 szt.; montaż 14 szt.),
 • ocieplenie ścian zewnętrznych - administracja,
 • wymiana okien segment b – administracja,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych – garaże,
 • modernizacja instalacji c.o.,
 • nadzór inwestorski,
 • dokumentacja techniczna,

Termomodernizacja budynku KP PSP w Bochni

 • ocieplenie podłogi na gruncie styrodurem,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, metoda lekka mokra,
 • wymiana okien na okna o współczynniku przenikania ciepła u=1.4 w/(m2k),
 • ocieplenie stropodachu wełną mineralną,
 • wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi o współczynniku przenikania ciepła u=1,80 w/(m2k),
 • wymiana bram na bramy o niższym współczynniku przenikania ciepła i wyższej szczelności,
 • montaż gazowego kotła kondensacyjnego, budowa instalacji grzewczej w oparciu o nagrzewnice wodne,
 • wymiana oświetlenia wewnętrznego,
 • nadzór inwestorski,
 •  dokumentacja techniczna,

Termomodernizacja budynku KP PSP w Chrzanowie

 • modernizacja instalacji c.o.: montaż automatyki, wymiana grzejników w budynku garażu,
 • modernizacja systemu przygotowania c.w.u.: montaż perlatorów,
 • ocieplenie stropodachu części administracyjnej granulatem wełny mineralnej,
 •  budowa systemu wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła (wymienniki krzyżowe) w części administracyjnej,
 •  wymiana okien w części administracyjnej na okna u=1.40 (w/m2k),
 •  wymiana drzwi zewnętrznych częsci administracyjnej na drzwi u=1,8 (w/m2k),
 •  ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, metoda lekka mokra,
 • wymiana drzwi zewnętrznych kotłowni na drzwi u=2,20 w/(m2k),
 •  ocieplanie stropodachów garażu i kotłowni płytami wełny mineralnej,
 • wymiana okien garażu i kotłowni na okna u=1,40 w/(m2k),
 • wymiana bram garażowych,
 • wymiana oświetlenia wewnętrznego,
 • nadzór inwestorski,
 • dokumentacja techniczna
Powiat Chrzanowski jest realizatorem projektu dofinansowywanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej powiatu chrzanowskiego: termomodernizacja budynków szkolnych SOSW w Chrzanowie, PCE w Chrzanowie, ZSTU w Trzebini”, w ramach Systemu zielonych Inwestycji GIS (Green Investment Scheme), Część 1) zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Całkowita wartość projektu: 2 819 501,07 zł
Dotacja NFOŚiGW: 845 850,00 zł

Zakres rzeczowy projektu:
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie (budynek dydaktyczny oraz budynek warsztatów), termomodernizacja Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini, oraz termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chrzanowie (budynek szkoły przy ul. Paderewskiego 1 oraz budynek internatu przy ul. Paderewskiego 5.
Realizacja zadania przebiega w kilku etapach tj:
- Etap I – budowa kotłowni w PCE w Chrzanowie (2013r.)
- Etap II: termomodernizacja ZSTU w Trzebini wraz z modernizacją systemu grzewczego, termomodernizacja PCE w Chrzanowie termomodernizacja SOSW w Chrzanowie (2014r.)
- Etap III: modernizacje systemu grzewczego w PCE w Chrzanowie oraz SOSW w Chrzanowie (2015r.)
Wyszczególnienie zadań:PCE w Chrzanowie – budynek dydaktyczny:
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- docieplenie ścian przewiązki,
- docieplenie ścian dobudówki,
- docieplenie ścian wewnętrznych – strych,
- docieplenie stropów ( poddasze + archiwum),
- wymiana stolarki okiennej wraz z montażem nawiewników,
- wymiana stolarki drzwiowej,
- budowa kotłowni,
- modernizacja systemu grzewczego
PCE w Chrzanowie – budynek warsztatów:
- docieplenie ścian podłużnych i poprzecznych,
- wymiana luksferów na okna,
- wymiana starej stolarki okiennej z częściowym zamurowaniem wraz z montażem nawiewników,
- wymiana drzwi zewnętrznych,
- modernizacja systemu grzewczego
SOSW w Chrzanowie – budynek przy ul. Paderewskiego 1
- docieplenie ścian szkoły,
- docieplenie stropów prefabrykowanego i drewnianego na poddaszu,
- docieplenie połaci w pomieszczeniach II piętra,
- docieplenie tarasu,
- wymiana stolarki okiennej ( stare okna + okna w piwnicach i na strychu) wraz z montażem nawiewników,
- wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w wiatrołapie,
- modernizacja systemu grzewczego SOSW w Chrzanowie – budynek przy ul. Paderewskiego 5
- montaż nawiewników w wyznaczonych oknach,
- modernizacja systemu grzewczego,
ZSTU w Trzebini
- docieplenie ścian szkoły,
- wymiana okien szkoły i warsztatów (łącznika) oraz piwnic,
- wymiana starych drzwi,
- modernizacja systemu grzewczego

Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia podpisana została 12.12.2014 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Powiat Chrzanowski jest realizatorem projektu dofinansowywanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej powiatu chrzanowskiego: Termomodernizacja budynków szkolnych przy ul. Wyszyńskiego 19 w Chrzanowie oraz termomodernizacja budynku mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Płazie”

Całkowita wartość projektu: 2 297 933,81 zł
Dotacja NFOŚiGW: 771 085,00 zł

Zakres rzeczowy projektu:
BUDYNKI SZKOLNE PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 19 W CHRZANOWIE

 1. Docieplenie ścian szkoły - metoda bezspoinowa (metoda lekka mokra); materiał styropian EPS 70 gr. 12 cm; U=0,25
 2. Docieplenie ścian sali gimnastycznej oraz łączników - metoda bezspoinowa (metoda lekka mokra) materiał styropian EPS 70, gr. 10; U=0,24
 3. Wymiana luksferów na pustaki szklane
 4. Docieplenie stropodachów poszczególnych segmentów szkoły oraz łączników - docieplenie wykonane w technologii "blow in" (wdmuchiwanie wełny – gr. warstwy 10 cm ; U=0,22
 5. Docieplenie stropu sali gimnastycznej - ocieplenie od góry płytami styropianowymi oklejonymi warstwą papy gr. 10 cm; U=0,21
 6. Docieplenie stropodachu zaplecza sali gimnastycznej - docieplenie wykonane w technologii "blow in" (wdmuchiwanie wełny), gr. Warstwy 10 cm; U=0,22
 7. Wymiana okien szkoły + zastosowanie nawiewników - szyby 
o wsp. U=1,1, profil pięciokomorowy, nawiewnik higrosterowany; U=1,49; 385 szt.
 8. Wymiana drzwi stalowych zewnętrznych na aluminiowe - szyby 
o wsp. U=1,1; profil ciepły/ U=1,60, 12 szt.
 9. Modernizacja systemu grzewczego:
  1. Chemiczne płukanie instalacji;
  2. Montaż brakujących odpowietrzników - automatyczne odpowietrzniki lokalne 155 szt.;
  3. wymiana izolacji na rozprowadzeniach poziomych -izolacja termiczna pianką polietylenową lub poliuretanową w zależności od średnicy rury o grubości 20-35mm;
  4. częściowa wymiana grzejników - -grzejniki typu PROFIL-22K-60 Producent KERMI 120 szt.;
  5. montaż przygrzejnikowych zaworów termostatycznych zawory termostatyczne proste z płynną nastawą wstępną typu firmy HERZ typ TS-90-V-7723V (429 szt.);
  6. montaż podpionowych zaworów regulacyjnych - zawory odcinające przelotowe z nastawą wstępna z zaworami pomiarowymi typu firmy HERZ typ STROMAX -GM 4217 (155 szt.);
  7. zastosowanie dobowych obniżeń temperatur.
BUDYNEK MIESZKALNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁAZIE
 1. Docieplenie ścian z kamienia - metoda bezspoinowa (metoda lekka mokra) materiał styropian EPS 70, gr.14 cm U=0,25
 2. Docieplenie ścian z cegły - metoda bezspoinowa lekka mokra materiał styropian EPS70; gr. 10 cm U=0,24
 3. Docieplenie ścian lukarn - docieplenie wełną mineralną ułożoną pomiędzy warstwami konstrukcyjnymi gr. 10 cm; U=0,23
 4. Wymiana części okien + zastosowanie nawiewników - szyby 
o wsp. U=1,1 profil pięciokomorowy, nawiewnik higrosterowany U=1,49; 15 szt.
 5. Wymiana drzwi stalowych - profil ciepły U=2,0; 2 szt.
 6. Wymiana drzwi drewnianych - szyby o wsp. U=1,1; zewnętrzne; U= 1,60; 6 szt.