Projekty dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków Państwowej Straży Pożarnej  z powiatów chrzanowskiego, bocheńskiego oraz olkuskiego” otrzymał dofinasowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach II konkursu programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS- Green Investment Scheme) Część 5) Zarzadzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych

Lider Projektu:
Powiat Chrzanowski

Partnerzy Projektu:
 • Powiat Bocheński,
 • Powiat Olkuski,
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie, 
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni 
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni

Całkowita wartość projektu: 3 998 360,00 zł
Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w Warszawie: 3 998 360,00 zł

Zakres projektu:
Termomodernizacja budynku KP PSP w Olkuszu

 • montaż kurtyn powietrznych (kurtyna 1,5 m 8 szt.; dodatkowe wyposażenie 8 szt.; podłączenie 8 szt.; montaż 8 szt.),
 • wymiana okien segment a+c,
 • wymiana okien segment b,
 • wymiana bram garażowych (wymiana bramy 8 szt., dodatkowe drzwi 2 szt.; napęd 8 szt.; montaż 8 szt.),
 • zastosowanie kolektorów,
 • ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją segment b,
 • ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją segment c,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych, budynek główny segment b,
 • ocieplenie stropodachu nad segmentem a,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych garażu segment a,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych, magazyn segment c,
 • modernizacja instalacji c.o. obejmująca montaż zaworów termostatycznych, podpionowych różnicy ciśnienia oraz izolację pionów i rozprowadzeń,
 • nadzór inwestorski,
 • dokumentacja techniczna,

Termomodernizacja budynku JRG w Wolbromiu

 • wymiana okien segment a+c,
 • zastosowanie kolektorów słonecznych i perlatorów,
 • ocieplenie stropodachu część administracyjna,
 • ocieplenie dachu garaży,
 • wymiana bram garażowych (wymiana bramy 14 szt., dodatkowe drzwi 2 szt.; napęd 14 szt.; montaż 14 szt.),
 • ocieplenie ścian zewnętrznych - administracja,
 • wymiana okien segment b – administracja,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych – garaże,
 • modernizacja instalacji c.o.,
 • nadzór inwestorski,
 • dokumentacja techniczna,

Termomodernizacja budynku KP PSP w Bochni

 • ocieplenie podłogi na gruncie styrodurem,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, metoda lekka mokra,
 • wymiana okien na okna o współczynniku przenikania ciepła u=1.4 w/(m2k),
 • ocieplenie stropodachu wełną mineralną,
 • wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi o współczynniku przenikania ciepła u=1,80 w/(m2k),
 • wymiana bram na bramy o niższym współczynniku przenikania ciepła i wyższej szczelności,
 • montaż gazowego kotła kondensacyjnego, budowa instalacji grzewczej w oparciu o nagrzewnice wodne,
 • wymiana oświetlenia wewnętrznego,
 • nadzór inwestorski,
 •  dokumentacja techniczna,

Termomodernizacja budynku KP PSP w Chrzanowie

 • modernizacja instalacji c.o.: montaż automatyki, wymiana grzejników w budynku garażu,
 • modernizacja systemu przygotowania c.w.u.: montaż perlatorów,
 • ocieplenie stropodachu części administracyjnej granulatem wełny mineralnej,
 •  budowa systemu wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła (wymienniki krzyżowe) w części administracyjnej,
 •  wymiana okien w części administracyjnej na okna u=1.40 (w/m2k),
 •  wymiana drzwi zewnętrznych częsci administracyjnej na drzwi u=1,8 (w/m2k),
 •  ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, metoda lekka mokra,
 • wymiana drzwi zewnętrznych kotłowni na drzwi u=2,20 w/(m2k),
 •  ocieplanie stropodachów garażu i kotłowni płytami wełny mineralnej,
 • wymiana okien garażu i kotłowni na okna u=1,40 w/(m2k),
 • wymiana bram garażowych,
 • wymiana oświetlenia wewnętrznego,
 • nadzór inwestorski,
 • dokumentacja techniczna
Powiat Chrzanowski jest realizatorem projektu dofinansowywanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej powiatu chrzanowskiego: termomodernizacja budynków szkolnych SOSW w Chrzanowie, PCE w Chrzanowie, ZSTU w Trzebini”, w ramach Systemu zielonych Inwestycji GIS (Green Investment Scheme), Część 1) zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Całkowita wartość projektu: 2 819 501,07 zł
Dotacja NFOŚiGW: 845 850,00 zł

Zakres rzeczowy projektu:
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie (budynek dydaktyczny oraz budynek warsztatów), termomodernizacja Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini, oraz termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chrzanowie (budynek szkoły przy ul. Paderewskiego 1 oraz budynek internatu przy ul. Paderewskiego 5.
Realizacja zadania przebiega w kilku etapach tj:
- Etap I – budowa kotłowni w PCE w Chrzanowie (2013r.)
- Etap II: termomodernizacja ZSTU w Trzebini wraz z modernizacją systemu grzewczego, termomodernizacja PCE w Chrzanowie termomodernizacja SOSW w Chrzanowie (2014r.)
- Etap III: modernizacje systemu grzewczego w PCE w Chrzanowie oraz SOSW w Chrzanowie (2015r.)
Wyszczególnienie zadań:PCE w Chrzanowie – budynek dydaktyczny:
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- docieplenie ścian przewiązki,
- docieplenie ścian dobudówki,
- docieplenie ścian wewnętrznych – strych,
- docieplenie stropów ( poddasze + archiwum),
- wymiana stolarki okiennej wraz z montażem nawiewników,
- wymiana stolarki drzwiowej,
- budowa kotłowni,
- modernizacja systemu grzewczego
PCE w Chrzanowie – budynek warsztatów:
- docieplenie ścian podłużnych i poprzecznych,
- wymiana luksferów na okna,
- wymiana starej stolarki okiennej z częściowym zamurowaniem wraz z montażem nawiewników,
- wymiana drzwi zewnętrznych,
- modernizacja systemu grzewczego
SOSW w Chrzanowie – budynek przy ul. Paderewskiego 1
- docieplenie ścian szkoły,
- docieplenie stropów prefabrykowanego i drewnianego na poddaszu,
- docieplenie połaci w pomieszczeniach II piętra,
- docieplenie tarasu,
- wymiana stolarki okiennej ( stare okna + okna w piwnicach i na strychu) wraz z montażem nawiewników,
- wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w wiatrołapie,
- modernizacja systemu grzewczego SOSW w Chrzanowie – budynek przy ul. Paderewskiego 5
- montaż nawiewników w wyznaczonych oknach,
- modernizacja systemu grzewczego,
ZSTU w Trzebini
- docieplenie ścian szkoły,
- wymiana okien szkoły i warsztatów (łącznika) oraz piwnic,
- wymiana starych drzwi,
- modernizacja systemu grzewczego

Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia podpisana została 12.12.2014 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Powiat Chrzanowski jest realizatorem projektu dofinansowywanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej powiatu chrzanowskiego: Termomodernizacja budynków szkolnych przy ul. Wyszyńskiego 19 w Chrzanowie oraz termomodernizacja budynku mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Płazie”

Całkowita wartość projektu: 2 297 933,81 zł
Dotacja NFOŚiGW: 771 085,00 zł

Zakres rzeczowy projektu:
BUDYNKI SZKOLNE PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 19 W CHRZANOWIE

 1. Docieplenie ścian szkoły - metoda bezspoinowa (metoda lekka mokra); materiał styropian EPS 70 gr. 12 cm; U=0,25
 2. Docieplenie ścian sali gimnastycznej oraz łączników - metoda bezspoinowa (metoda lekka mokra) materiał styropian EPS 70, gr. 10; U=0,24
 3. Wymiana luksferów na pustaki szklane
 4. Docieplenie stropodachów poszczególnych segmentów szkoły oraz łączników - docieplenie wykonane w technologii "blow in" (wdmuchiwanie wełny – gr. warstwy 10 cm ; U=0,22
 5. Docieplenie stropu sali gimnastycznej - ocieplenie od góry płytami styropianowymi oklejonymi warstwą papy gr. 10 cm; U=0,21
 6. Docieplenie stropodachu zaplecza sali gimnastycznej - docieplenie wykonane w technologii "blow in" (wdmuchiwanie wełny), gr. Warstwy 10 cm; U=0,22
 7. Wymiana okien szkoły + zastosowanie nawiewników - szyby 
o wsp. U=1,1, profil pięciokomorowy, nawiewnik higrosterowany; U=1,49; 385 szt.
 8. Wymiana drzwi stalowych zewnętrznych na aluminiowe - szyby 
o wsp. U=1,1; profil ciepły/ U=1,60, 12 szt.
 9. Modernizacja systemu grzewczego:
  1. Chemiczne płukanie instalacji;
  2. Montaż brakujących odpowietrzników - automatyczne odpowietrzniki lokalne 155 szt.;
  3. wymiana izolacji na rozprowadzeniach poziomych -izolacja termiczna pianką polietylenową lub poliuretanową w zależności od średnicy rury o grubości 20-35mm;
  4. częściowa wymiana grzejników - -grzejniki typu PROFIL-22K-60 Producent KERMI 120 szt.;
  5. montaż przygrzejnikowych zaworów termostatycznych zawory termostatyczne proste z płynną nastawą wstępną typu firmy HERZ typ TS-90-V-7723V (429 szt.);
  6. montaż podpionowych zaworów regulacyjnych - zawory odcinające przelotowe z nastawą wstępna z zaworami pomiarowymi typu firmy HERZ typ STROMAX -GM 4217 (155 szt.);
  7. zastosowanie dobowych obniżeń temperatur.
BUDYNEK MIESZKALNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁAZIE
 1. Docieplenie ścian z kamienia - metoda bezspoinowa (metoda lekka mokra) materiał styropian EPS 70, gr.14 cm U=0,25
 2. Docieplenie ścian z cegły - metoda bezspoinowa lekka mokra materiał styropian EPS70; gr. 10 cm U=0,24
 3. Docieplenie ścian lukarn - docieplenie wełną mineralną ułożoną pomiędzy warstwami konstrukcyjnymi gr. 10 cm; U=0,23
 4. Wymiana części okien + zastosowanie nawiewników - szyby 
o wsp. U=1,1 profil pięciokomorowy, nawiewnik higrosterowany U=1,49; 15 szt.
 5. Wymiana drzwi stalowych - profil ciepły U=2,0; 2 szt.
 6. Wymiana drzwi drewnianych - szyby o wsp. U=1,1; zewnętrzne; U= 1,60; 6 szt.