Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Projekty finansowane z programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Projekt Powiatu Chrzanowskiego pn. „Przewodnik turystyczny „ZIEMIA CHRZANOWSKA na rowerze i pieszo” – z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013

Beneficjent: Powiat Chrzanowski

Okres realizacji projektu: 20.01.2014 – 31.03.2015

Całkowita wartość projektu: 59 385,00 zł

Wartość dofinansowania: 43 600,00 zł

Wartość wkładu własnego Beneficjenta: 15 785,00 zł

 

Cel projektu:

Poprawa jakości życia mieszkańcom wsi oraz promocja obszarów wiejskich poprzez wydanie publikacji o tematyce turystycznej wraz z jej wersją mobilną.

Powiat Chrzanowski jest partnerem projektu – w zakresie promocji przedsięwzięcia realizowanego przez Towarzystwo Wędkarskie Pogorzyce.

 

Projekt pn. "Malownicze stawy kaskadowe w powiecie chrzanowskim" zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Pogorzyce - budowa stawu oraz zagospodarowanie terenu przy istniejącym stawie, dofinansowywanego ze środków Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, z zakresu małych projektów.

 

Wartość projektu zgodna z umową o dofinansowanie: 50 601,66 zł

Wartość dofinansowania zgodnie z umową o dofinansowanie: 40 465,24 zł

 

Zakres projektu:

 

1)      Budowa stawu zlokalizowanego na działkach nr 2601 oraz 2602

2)      Zagospodarowanie terenu  przy istniejącym stawie: ławki, stoliki, huśtawka, piaskownica

3)      Zamieszczenie tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z obiektu

 

 

 

Projekt Powiatu Chrzanowskiego pn. "VI Dożynki Powiatowe jako wyraz kultywowania lokalnej tradycji na terenie Powiatu Chrzanowskiego" dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, w zakresie małych projektów.

 

Beneficjent: Powiat Chrzanowski
Okres realizacji projektu: 09.05.2011 r. – 31.12.2011 r.
Całkowita wartość projektu: 10 712,09 zł
Wartość dofinansowania: 6 922,06 zł
Wartość wkładu własnego Beneficjenta: 3 790,03 zł

 

Cele projektu:

 • poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zaspokojenie ich potrzeb społecznych oraz kulturalnych,
 • wzrost aktywności lokalnej społeczności oraz kultywowanie tradycji na terenie Powiatu Chrzanowskiego poprzez organizację letniej imprezy plenerowej tj. VI Dożynki Powiatowe zorganizowane 4 września 2011 roku,
 • promocja obszarów wiejski oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej,
 • kultywowanie lokalnych tradycji, obrzędowości oraz dziedzictwa kulturowego naszych przodków,
 • promocja aktywnych form spędzania wolnego czasu,
 • promocja tradycyjnych, lokalnych potraw, alternatywnych form turystyki oraz lokalnych gospodarstw agroturystycznych prezentujących się wśród wystawców,

 

Partnerzy projektu:

 • Urząd Miejski w Chrzanowie
 • Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie
 • Klub Sportowy "TEMPO" Płaza

Projekt Powiatu Chrzanowskiego pn. "Czym Chata Bogata" – podnoszenie jakości życia i rozwijanie aktywności mieszkańców poprzez promocje turystyki i rekreacji, zdrowego trybu życia, tradycji i produktów lokalnych na obszarze powiatu chrzanowskiego, dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013, w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", z zakresu małych projektów.

 

Beneficjent: Powiat Chrzanowski
Okres realizacji projektu: 09.05.2011 – 30.11.2012
Całkowita wartość projektu: 34 325,84
Wartość dofinansowania: 21 056,04 zł
Wartość wkładu własnego Beneficjenta: 13 269,80 zł

 

Cel projektu:

Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, a także podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zdrowego trybu życia oraz promocja obszaru LGD poprzez organizację imprezy promocyjnej, warsztatów szkoleniowych i wyjazdowych oraz wydanie folderu promocyjnego.

 

Działania w ramach projektu:

 1. Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieżty ze szkół i przedszkoli z terenu powiatu chrzanowskiego – propagowanie zdrowego trybu życia, ekologii i ochrony środowiska, walorów turystycznych i rekreacyjnych powiatu chrzanowskiego.
 2. Impreza promocyjna „Czym Chata Bogata” (05.12.2012) – prezentacja lokalnych zespołów KGW, kiermasz rzemiosła, promocja walorów turystycznych powiatu, promocja „Ziemniaków po Cabańsku”, konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży, rozstrzygniecie konkursu na najładniejszą pasiekę w powiecie chrzanowskim.
 3. Konferencja na temat produktu lokalnego (05.08.2012 roku, w zabytkowym Dworze z Droginii na terenie Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec) - Prezentacja pn. "Procedura wpisu na Listę Produktów Tradycyjnych na przykładzie Ziemniaków po Cabańsku; Panel dyskusyjny: "Folklor, tradycja i lokalni twórcy powiatu chrzanowskiego"; "Ciekawostki o pszczelarstwie". Obecni na Konferencji goście otrzymali folder Czym Chata Bogata.
 4. Wydanie folderu promocyjnego "Czym Chata Bogata"

Projekt Powiatu Chrzanowskiego pn. "Stroje z malowanej skrzyni" - wykonanie strojów ludowych - dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013, w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", z zakresu małych projektów.

 

Beneficjent: Powiat Chrzanowski
Okres realizacji projektu: 04.06.2012 – 30.11.2013
Całkowita wartość projektu: 30 183,00 zł
Wartość dofinansowania: 21 982,87 zł
Wartość wkładu własnego Beneficjenta: 8 200,13 zł

 

Cel projektu:

zachowanie dziedzictwa kulturowego i promocja lokalnej twórczości powiatu chrzanowskiego i województwa małopolskiego poprzez wykonanie strojów ludowych.

 

Działania w ramach projektu:

 • Wykonanie obuwia to tańca – kozaki damskie (8 par) oraz kozaki męskie (5 par)
 • Wykonanie strojów ludowych krakowskich damskich z okolic Grojca (8 kompletów)
 • Wykonanie strojów ludowych krakowskich męskich z okolic Grojca (8 kompletów)
 • Wykonanie chusty czepcowej

 

Opis produktów projektu:

W ramach strojów damskich: gorset haftowany grojecki; bluzka krakowska haftowana; spódnica, zapaska krakowska (kremowa) haftowana, chustka krakowska bawełniana na głowę; korale kolorowe; bukiecik z kwiatów tekstylnych.

 

W ramach strojów męskich: Kaftan Krakowski z Babic; portki granatowe; koszula haftowana krakowska, kapelusz krakowski "komin".

Projekt Powiatu Chrzanowskiego pn. "Niezbędnik turysty - atlas najciekawszych miejsc do uprawiania turystyki oraz spędzenia czasu wolnego w powiecie chrzanowskim", z zakresu małych projektów, w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013

 

Beneficjent: Powiat Chrzanowski
Okres realizacji projektu: 04.06.2012 – 30.11.2013
Całkowita wartość projektu: 29 925,00
Wartość dofinansowania: 22 800,00 zł
Wartość wkładu własnego Beneficjenta: 7 125,00 zł

 

Cel projektu:

poprawa jakości życia mieszkańców na terenach wiejskich, zaspokojenie potrzeb kulturowych oraz promocja obszarów wiejskich poprzez wydanie publikacji o tematyce turystycznej.

Projekt Powiatu Chrzanowskiego pn. "Film promocyjny prezentujący walory przyrodnicze, historyczne oraz kulturowe powiatu chrzanowskiego", z zakresu małych projektów, w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013

 

Beneficjent: Powiat Chrzanowski
Okres realizacji projektu: 09.05.2011– 31.10.2012
Całkowita wartość projektu: 35 000,00
Wartość dofinansowania: 19 918,69 zł
Wartość wkładu własnego Beneficjenta: 15 081,31 zł

 

Cel projektu:

poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb kulturowych. Budowanie tożsamości lokalnej za pomocą filmu jako środka przekazu oraz promowania obszarów wiejskich. Wzmocnienie potencjału gospodarczego i społecznego dzięki pokazaniu obszarów przyrodniczych i kulturowych wpływając na wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich. Stworzenie wizerunku powiatu chrzanowskiego jako terenu ze znakomitym położeniem geograficznym na granicy dwóch województw: małopolskiego i śląskiego. Jednocześnie pokazanie powiatu spokojnego i pełnego zieleni, gdzie mieszkają ludzie kochający swoje małe ojczyzny.

Projekt Powiatu Chrzanowskiego pn. "Pakiet Turysty Chrzanowskiego" - przygotowanie i wydanie publikacji informacyjnych i materiałów promujących powiat chrzanowski, z zakresu małych projektów, w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013

 

Beneficjent: Powiat Chrzanowski

Okres realizacji projektu: 16.04.2013– 31.03.2015

Całkowita wartość projektu: 58 645,43

Wartość dofinansowania: 38 352,80

Wartość wkładu własnego Beneficjenta: 20 292,63 zł

 

Cel projektu:


Rozwijanie aktywności turystycznej i rekreacyjnej na terenie powiatu chrzanowskiego, a także rozpowszechnianie kultury i tradycji powiatu chrzanowskiego poprzez wydanie materiałów informacyjnych oraz gadżetów związanych z turystyką.

 

Produkty projektu:

1. Komplet 4 folderów tematycznych:
   • „Historia i Zabytki"
   • "Przyroda"
   • "Kultura i Ludzie"
   • "Sport i Turystyka"
2. Książka Kulinarna Powiatu Chrzanowskiego
3. Album - Cztery pory roku w powiecie chrzanowskim
4. Mapka z piktogramami
5. Kubki z nadrukiem
6. Plecaki z nadrukiem
7. Smycze z nadrukiem
8. Kwiaty drewniane – produkt lokalny

Materiały w wersji elektronicznej (PDF) do pobrania ze strony powiatu: POBIERZ