Projekty finansowane z programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Projekt Powiatu Chrzanowskiego pn. „Przewodnik turystyczny „ZIEMIA CHRZANOWSKA na rowerze i pieszo” – z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013

Beneficjent: Powiat Chrzanowski

Okres realizacji projektu: 20.01.2014 – 31.03.2015

Całkowita wartość projektu: 59 385,00 zł

Wartość dofinansowania: 43 600,00 zł

Wartość wkładu własnego Beneficjenta: 15 785,00 zł

 

Cel projektu:

Poprawa jakości życia mieszkańcom wsi oraz promocja obszarów wiejskich poprzez wydanie publikacji o tematyce turystycznej wraz z jej wersją mobilną.

Powiat Chrzanowski jest partnerem projektu – w zakresie promocji przedsięwzięcia realizowanego przez Towarzystwo Wędkarskie Pogorzyce.

 

Projekt pn. "Malownicze stawy kaskadowe w powiecie chrzanowskim" zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Pogorzyce - budowa stawu oraz zagospodarowanie terenu przy istniejącym stawie, dofinansowywanego ze środków Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, z zakresu małych projektów.

 

Wartość projektu zgodna z umową o dofinansowanie: 50 601,66 zł

Wartość dofinansowania zgodnie z umową o dofinansowanie: 40 465,24 zł

 

Zakres projektu:

 

1)      Budowa stawu zlokalizowanego na działkach nr 2601 oraz 2602

2)      Zagospodarowanie terenu  przy istniejącym stawie: ławki, stoliki, huśtawka, piaskownica

3)      Zamieszczenie tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z obiektu

 

 

 

Projekt Powiatu Chrzanowskiego pn. "VI Dożynki Powiatowe jako wyraz kultywowania lokalnej tradycji na terenie Powiatu Chrzanowskiego" dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, w zakresie małych projektów.

 

Beneficjent: Powiat Chrzanowski
Okres realizacji projektu: 09.05.2011 r. – 31.12.2011 r.
Całkowita wartość projektu: 10 712,09 zł
Wartość dofinansowania: 6 922,06 zł
Wartość wkładu własnego Beneficjenta: 3 790,03 zł

 

Cele projektu:

 • poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zaspokojenie ich potrzeb społecznych oraz kulturalnych,
 • wzrost aktywności lokalnej społeczności oraz kultywowanie tradycji na terenie Powiatu Chrzanowskiego poprzez organizację letniej imprezy plenerowej tj. VI Dożynki Powiatowe zorganizowane 4 września 2011 roku,
 • promocja obszarów wiejski oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej,
 • kultywowanie lokalnych tradycji, obrzędowości oraz dziedzictwa kulturowego naszych przodków,
 • promocja aktywnych form spędzania wolnego czasu,
 • promocja tradycyjnych, lokalnych potraw, alternatywnych form turystyki oraz lokalnych gospodarstw agroturystycznych prezentujących się wśród wystawców,

 

Partnerzy projektu:

 • Urząd Miejski w Chrzanowie
 • Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie
 • Klub Sportowy "TEMPO" Płaza

Projekt Powiatu Chrzanowskiego pn. "Czym Chata Bogata" – podnoszenie jakości życia i rozwijanie aktywności mieszkańców poprzez promocje turystyki i rekreacji, zdrowego trybu życia, tradycji i produktów lokalnych na obszarze powiatu chrzanowskiego, dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013, w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", z zakresu małych projektów.

 

Beneficjent: Powiat Chrzanowski
Okres realizacji projektu: 09.05.2011 – 30.11.2012
Całkowita wartość projektu: 34 325,84
Wartość dofinansowania: 21 056,04 zł
Wartość wkładu własnego Beneficjenta: 13 269,80 zł

 

Cel projektu:

Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, a także podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zdrowego trybu życia oraz promocja obszaru LGD poprzez organizację imprezy promocyjnej, warsztatów szkoleniowych i wyjazdowych oraz wydanie folderu promocyjnego.

 

Działania w ramach projektu:

 1. Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieżty ze szkół i przedszkoli z terenu powiatu chrzanowskiego – propagowanie zdrowego trybu życia, ekologii i ochrony środowiska, walorów turystycznych i rekreacyjnych powiatu chrzanowskiego.
 2. Impreza promocyjna „Czym Chata Bogata” (05.12.2012) – prezentacja lokalnych zespołów KGW, kiermasz rzemiosła, promocja walorów turystycznych powiatu, promocja „Ziemniaków po Cabańsku”, konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży, rozstrzygniecie konkursu na najładniejszą pasiekę w powiecie chrzanowskim.
 3. Konferencja na temat produktu lokalnego (05.08.2012 roku, w zabytkowym Dworze z Droginii na terenie Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec) - Prezentacja pn. "Procedura wpisu na Listę Produktów Tradycyjnych na przykładzie Ziemniaków po Cabańsku; Panel dyskusyjny: "Folklor, tradycja i lokalni twórcy powiatu chrzanowskiego"; "Ciekawostki o pszczelarstwie". Obecni na Konferencji goście otrzymali folder Czym Chata Bogata.
 4. Wydanie folderu promocyjnego "Czym Chata Bogata"

Projekt Powiatu Chrzanowskiego pn. "Stroje z malowanej skrzyni" - wykonanie strojów ludowych - dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013, w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", z zakresu małych projektów.

 

Beneficjent: Powiat Chrzanowski
Okres realizacji projektu: 04.06.2012 – 30.11.2013
Całkowita wartość projektu: 30 183,00 zł
Wartość dofinansowania: 21 982,87 zł
Wartość wkładu własnego Beneficjenta: 8 200,13 zł

 

Cel projektu:

zachowanie dziedzictwa kulturowego i promocja lokalnej twórczości powiatu chrzanowskiego i województwa małopolskiego poprzez wykonanie strojów ludowych.

 

Działania w ramach projektu:

 • Wykonanie obuwia to tańca – kozaki damskie (8 par) oraz kozaki męskie (5 par)
 • Wykonanie strojów ludowych krakowskich damskich z okolic Grojca (8 kompletów)
 • Wykonanie strojów ludowych krakowskich męskich z okolic Grojca (8 kompletów)
 • Wykonanie chusty czepcowej

 

Opis produktów projektu:

W ramach strojów damskich: gorset haftowany grojecki; bluzka krakowska haftowana; spódnica, zapaska krakowska (kremowa) haftowana, chustka krakowska bawełniana na głowę; korale kolorowe; bukiecik z kwiatów tekstylnych.

 

W ramach strojów męskich: Kaftan Krakowski z Babic; portki granatowe; koszula haftowana krakowska, kapelusz krakowski "komin".

Projekt Powiatu Chrzanowskiego pn. "Niezbędnik turysty - atlas najciekawszych miejsc do uprawiania turystyki oraz spędzenia czasu wolnego w powiecie chrzanowskim", z zakresu małych projektów, w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013

 

Beneficjent: Powiat Chrzanowski
Okres realizacji projektu: 04.06.2012 – 30.11.2013
Całkowita wartość projektu: 29 925,00
Wartość dofinansowania: 22 800,00 zł
Wartość wkładu własnego Beneficjenta: 7 125,00 zł

 

Cel projektu:

poprawa jakości życia mieszkańców na terenach wiejskich, zaspokojenie potrzeb kulturowych oraz promocja obszarów wiejskich poprzez wydanie publikacji o tematyce turystycznej.

Projekt Powiatu Chrzanowskiego pn. "Film promocyjny prezentujący walory przyrodnicze, historyczne oraz kulturowe powiatu chrzanowskiego", z zakresu małych projektów, w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013

 

Beneficjent: Powiat Chrzanowski
Okres realizacji projektu: 09.05.2011– 31.10.2012
Całkowita wartość projektu: 35 000,00
Wartość dofinansowania: 19 918,69 zł
Wartość wkładu własnego Beneficjenta: 15 081,31 zł

 

Cel projektu:

poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb kulturowych. Budowanie tożsamości lokalnej za pomocą filmu jako środka przekazu oraz promowania obszarów wiejskich. Wzmocnienie potencjału gospodarczego i społecznego dzięki pokazaniu obszarów przyrodniczych i kulturowych wpływając na wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich. Stworzenie wizerunku powiatu chrzanowskiego jako terenu ze znakomitym położeniem geograficznym na granicy dwóch województw: małopolskiego i śląskiego. Jednocześnie pokazanie powiatu spokojnego i pełnego zieleni, gdzie mieszkają ludzie kochający swoje małe ojczyzny.

Projekt Powiatu Chrzanowskiego pn. "Pakiet Turysty Chrzanowskiego" - przygotowanie i wydanie publikacji informacyjnych i materiałów promujących powiat chrzanowski, z zakresu małych projektów, w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013

 

Beneficjent: Powiat Chrzanowski

Okres realizacji projektu: 16.04.2013– 31.03.2015

Całkowita wartość projektu: 58 645,43

Wartość dofinansowania: 38 352,80

Wartość wkładu własnego Beneficjenta: 20 292,63 zł

 

Cel projektu:


Rozwijanie aktywności turystycznej i rekreacyjnej na terenie powiatu chrzanowskiego, a także rozpowszechnianie kultury i tradycji powiatu chrzanowskiego poprzez wydanie materiałów informacyjnych oraz gadżetów związanych z turystyką.

 

Produkty projektu:

1. Komplet 4 folderów tematycznych:
   • „Historia i Zabytki"
   • "Przyroda"
   • "Kultura i Ludzie"
   • "Sport i Turystyka"
2. Książka Kulinarna Powiatu Chrzanowskiego
3. Album - Cztery pory roku w powiecie chrzanowskim
4. Mapka z piktogramami
5. Kubki z nadrukiem
6. Plecaki z nadrukiem
7. Smycze z nadrukiem
8. Kwiaty drewniane – produkt lokalny

Materiały w wersji elektronicznej (PDF) do pobrania ze strony powiatu: POBIERZ