Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

NAZWA ZADANIA: „Przebudowa DP 1014K – ul. Piłsudskiego w Zagórzu”
Projekt jest dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
całkowita wartość inwestycji: 568 239,69 zł
dofinansowanie: 411 764,38 zł
W ramach projektu wykonano:
  • Wymianę nawierzchni na długości ok. 1,2 km
  • Poprawę poboczy
  • Regulację cieku przykrawężnikowego