Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

tavlica z flagą i godłem RP napis dofinanoswano ze srodkó rządowego funduszu inwestycji lokalnych Przebudowa DP 1014K - ul. Piłsudskiego w Zagórzu , dofinansowanie 411 764,38 zł, wartosć proj: 568 239
NAZWA ZADANIA: „Przebudowa DP 1014K – ul. Piłsudskiego w Zagórzu”
Projekt jest dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
całkowita wartość inwestycji: 568 239,69 zł
dofinansowanie: 411 764,38 zł
W ramach projektu wykonano:
 • Wymianę nawierzchni na długości ok. 1,2 km
 • Poprawę poboczy
 • Regulację cieku przykrawężnikowego
zdjecie tablicy białej u góry flafa PL, godło RP czarny anpis dofiannsowano ze środków rządowgo funduszu inwestycji lokalnych, dofinansowanie/wartosc inwestycji: 131 917,50 zl, w tle budynek 2 kondygn

NAZWA ZADANIA:
Dostawa instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 15,6 kWp na budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2 oraz o mocy min. 16,9 kWp na budynku przy ul. Grzybowskiego 7A.

Projekt jest dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
całkowita wartość inwestycji: 131 917,50 zł
dofinansowanie: 131 917,50 zł

W ramach projektu wykonano:

 • projekt koncepcyjny montażu instalacji dla wszystkich lokalizacji,
 • zrealizowano dostawę i montaż zestawów instalacji fotowoltaicznych montowanych na budynkach biurowych: Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów: zestaw instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 15,6 kWp, Grzybowskiego 7A zestaw instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 16,9 kWp
 • montaż inwertera,
 • montaż instalacji prądu stałego DC,
 • montaż instalacji prądu zmiennego AC,
 • montaż zabezpieczeń przeciwporażeniowych oraz przepięciowych,
 • montaż instalacji uziemień i połączeń wyrównawczych,
 • próby, badania i rozruch instalacji fotowoltaicznej,
 • przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,
 • dokumentację zgłoszeniową do dostawcy energii elektrycznej,