Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Bogusław Mąsior

W 1971 ukończył studia na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, po których podjął pracę w Południowych Zakładach Przemysłu Skórzanego „Chełmek” w Chełmku. W latach 1977-1996 był dyrektorem fabryki Obuwia „Chełmek” w Będzinie, w latach 1999-2001 był dyrektorem regionu południowego „Bakoma” S.A. z siedzibą w Krakowie. Działał w wielu organizacjach gospodarczych: Rady Głównej Business Center Club; Prezydium Zarządu Krajowego Towarzystwa „Polska-Wschód” i Rady Izby Gospodarczej Eksportów i Importów.

Od wielu dziesięcioleci związany jest z muzealnictwem ziemi chrzanowskiej. Był wieloletnim członkiem Rady Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich w Chrzanowie, służąc mu swoim merytorycznym wsparciem i kontaktami ze światem kultury i polityki. Po utworzeniu w 2007 r. Muzeum -Nadwiślański Park Etnograficzny
w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, powołany został w skład Rady Muzealnej pełniąc w niej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady, otaczając Muzeum szczególną troską. Skutecznie wspierał starania wygiełzowskiego Muzeum o pozyskiwanie dodatkowych środków na nowe inwestycje, w tym na nowoczesny i wielofunkcyjny amfiteatr, będący wizytówką Powiatu Chrzanowskiego.
Jest osobą zasłużoną dla ochrony praw dziecka, jako inwestor organizowanych różnych imprez charytatywnych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Gminny w Trzebini. Od wielu lat bezinteresownie pomaga w organizacji różnych akcji, uroczystości świątecznych: Wigilia, Spotkania Noworoczne oraz wiele innych przedsięwzięć dla dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z najuboższych rodzin.
Polityk, Senator III i V kadencji. W czasie pełnienia funkcji Senatora wykazywał się ogromnym zaangażowaniem w sprawy gospodarcze, inwestycyjne oraz rozwój przedsiębiorstw, a także sprawy społeczne na terenie Powiatu Chrzanowskiego. Między innym udzielał pomocy w kontynuacji budowy i pozyskiwaniu środków budżetowych na Szpital w Chrzanowie, a także na nowe obiekty Państwowej Straży Pożarnej. Był w gronie założycieli Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie – zasiadał w senacie tej uczelni.
Od wielu lat czynnie i efektywnie wspiera działalność Chrzanowskiego Hufca ZHP im. Dr Zdzisława Krawczyńskiego. Uhonorowany został Tytułem „Niezawodny Przyjaciel” oraz Srebrną Odznaką „Rady Przyjaciół Harcerstwa”. Ponadto w 1997 r. otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odznaczenia Polski.
Biorąc pod uwagę dotychczasową działalność oraz jego postawę, Pan Bogusław Mąsior w pełni zasługuje na Tytuł „Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego”.