Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Informacje dla uchodźców z Ukrainy

INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
 
 
pobierz plik jpg: Plakat - rozmiar pliku: 853.6 KB otwiera się w nowym oknie
plik jpg - 853.6 KB

https://www.powiat-chrzanowski.pl/aktualnosci/2022-05-24-malopolska-niania-20.html

 
W związku z wojną w Ukrainie Województwo Lubelskie otworzyło specjalny rachunek bankowy o nazwie POMOC HUMANITARNA DLA UKRAINY, na który można wpłacać środki na pomoc uchodźcom.
 
POMOC HUMANITARNA DLA UKRAINY
Numer rachunku dla przelewów krajowych:
54 1020 3147 0000 8902 0167 3151
 
SWIFT: BPKOPLPW
IBAN: PL
 
 
Ponadto, wszelka pomoc rzeczowa będzie kierowana do punktów pomocy na Dworcu PKS w Lublinie oraz na Dworcu PKP, a także bezpośrednio do potrzebujących na Ukrainie.

W związku z dużym odzewem, z jakim spotkała się przygotowana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ulotka informacyjna dla uchodźców z Ukrainy, w przystępny sposób ułatwiająca funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju, przygotowano jej nową, zaktualizowaną wersję.

W aktualnej wersji ulotki uwzględniono najnowsze zmiany prawne, które nastąpiły po wejściu w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, legalizacji pobytu i numerze PESEL, opiece medycznej, a także o możliwości edukacji i poszukiwania pracy, wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.

Materiały w 4 wersjach językowych – ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej i polskiej – dostępne są na stronie internetowej www.prezydent.pl oraz w załączeniu do tej wiadomości.

Uwagi do przesłanego materiału oraz propozycje informacji, które mogą stanowić uzupełnienie do ulotki, prosimy przesyłać na adres PomocUkrainie@prezydent.pl.

 

 

Infolinia dla głuchych z Ukrainy
Infolinia dla głuchych z Ukrainy - w języku ukraińskim

TV POWIAT - Інформація про юридичні консультації для іноземців

TV POWIAT - Інформація про юридичні консультації для іноземців

WAŻNA INFORMACJA DLA OBYWATELI UKRAINY

W związku z częstymi zapytaniami dotyczącymi pobytu obywateli Ukrainy na terytorium Polski przypominamy o obowiązku uzyskania zgody na pobyt czasowy.
Wszystkie informacje publikowane na stronie https://pomagamukrainie.gov.pl

Jeśli obywatel Ukrainy wjechał do Polski na podstawie:

 • ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego – legalny pobyt trwa do 90 dni;
 • wizy krajowej lub wizy Schengen, wydanej przez polski organ – pobyt jest legalny zgodnie z terminem ważności wizy i okresem pobytu w niej wskazanym;

Po upływie pobytu na podstawie wizy krajowej można kontynuować pobyt bez wyjazdu w ramach ruchu bezwizowego do 90 dni z paszportem biometrycznym;

 • wizy z oznaczeniem D lub C, wydanej przez inne państwo Schengen, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen - legalny pobyt trwa do 90 dni;
 • zgody komendanta Straży Granicznej – legalny pobyt trwa 15 dni.

Przedłużenie legalnego pobytu jest możliwe przed jego upływem poprzez złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub w razie spełnienia przesłanek wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Wnioski składa się w urzędzie wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce pobytu.

Niezależnie od powyższego, istnieje możliwość legalnego przebywania na terytorium Polski na podstawie specjalnych przepisów dotyczących epidemii COVID-19.

Szczegółowe informacje

Urząd do Spraw Cudzoziemców:
www.gov.pl/udschttps://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2
Tel.: +48 47 721 75 75

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – Wydział Spraw Cudzoziemców
Specjalna Infolinia Wojewody Małopolskiego dla obywateli Ukrainy szukających schronienia w Małopolsce, Infolinia działa 24 h na dobę.
Tel.: +48 12 210 20 02
e-mail: info.spec@muw.pl

INFOLINIA INFO.OPT – kontakt dla cudzoziemców w sprawach legalizacji pobytu i pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00
Tel.: +48 12 210 20 20
e-mail: info.opt@muw.plhttps://infoopt.pl/

Infolinia nr tel dla uchodżców 12 2102002 lub e-mail info.spec@muw.pl
INFORMACJA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY
INFORMACJA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY
Informacja dla uchodźców z Ukrainy

Wjazd do Polski obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie:

 • ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego;
 • wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);
 • wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;
 • posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;
 • wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;
 • zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.

Pomoc oferowana przez Polski Rząd obywatelom Ukrainy odbywa się w PUNKTACH RECEPCYJNYCH, w których można otrzymać: posiłek, możliwość odpoczynku i niezbędne informacje.

Punkty recepcyjne:

 • Dorohusk (Pałac Suchodolskich, Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5)
 • Dołhobyczów (Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8)
 • Horodło (Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58)
 • Lubycza Królewska (Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej, ul. Jana III Sobieskiego 5)
 • Korczowa (Świetlica, Korczowa 155)
 • Medyka (Hala sportowa, Medyka 285)
 • Krowica Sama (Szkoła Podstawowa, Krowica Sama 183)
 • Ustrzyki Dolne (była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41)

Jeśli obywatel Ukrainy wjechał do Polski na podstawie:

 • ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego – legalny pobyt trwa do 90 dni
 • wizy krajowej lub wizy Schengen, wydanej przez polski organ – pobyt jest legalny zgodnie z terminem ważności wizy i okresem pobytu w niej wskazanym;

Po upływie pobytu na podstawie wizy krajowej można kontynuować pobyt bez wyjazdu w ramach ruchu bezwizowego do 90 dni z paszportem biometrycznym;

 • wizy z oznaczeniem D lub C, wydanej przez inne państwo Schengen, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen - legalny pobyt trwa do 90 dni;
 • zgody komendanta Straży Granicznej – legalny pobyt trwa 15 dni.

Przedłużenie legalnego pobytu jest możliwe przed jego upływem poprzez złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub w razie spełnienia przesłanek wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Wnioski składa się w urzędzie wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce pobytu.


Niezależnie od powyższego, istnieje możliwość legalnego przebywania na terytorium Polski na podstawie specjalnych przepisów dotyczących epidemii COVID-19.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:


Urząd do Spraw Cudzoziemców:
www.gov.pl/udsc

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2
Tel.: +48 47 721 75 75

 

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – Wydział Spraw Cudzoziemców
Specjalna Infolinia Wojewody Małopolskiego dla obywateli Ukrainy szukających schronienia w Małopolsce, Infolinia działa 24 h na dobę.
Tel.: +48 12 210 20 02
e-mail: info.spec@muw.pl

INFOLINIA INFO.OPT – kontakt dla cudzoziemców w sprawach legalizacji pobytu i pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00
Tel.: +48 12 210 20 20
e-mail: info.opt@muw.pl
https://infoopt.pl/

 

Інформація для біженців з України
 • Якщо Ви рятуєтесь від збройного конфлікту в Україні, Ви зможете в'їхати до Польщі.
 • Якщо у Вас немає гарантованого місця перебування в Польщі, зверніться до найближчого рецепційного центра.
 • У рецепційному центрі:
 • Ви отримаєте додаткову інформацію про Ваше перебування в Польщі,
 • ми надамо Вам тимчасове житло в Польщі,
 • Ви отримаєте гаряче харчування, напої, базову медичну допомогу та місце для відпочинку.

Пункт пропуску | АДРЕСА РЕЦЕПЦІЙНОГО ЦЕНТРА

 • Дорогуськ-Ягодзін
  Комунальний центр культури і туризму «Палац Суходольських», вул. Паркова 5, 22-175 Дорогуськ - житловий масив
 • Долгобичів-Угринів
  Прикордонний центр культури та відпочинку, вул. Spółdzielcza 8, 22-540 Dołhobyczów
 • Зосін-Устилуг
  Шкільний комплекс у Городло, вул. Piłsudskiego 58, 22-523 Городло
 • Гребенне-Рава Руська
  Початкова школа в Любичі Кролевській (задня частина спортивного залу), вул. Jana III Sobieskiego 5, 22-680 Lubycza Królewska
 • Корчова-Краковець
  Загальна кімната, Korczowa 155, 37-552 Korczowa
 • Медика-Сегінє
  Спортивний зал - Медика 285, 37-732 Медика
 • Будомир-Грушів
  Початкова школа в Кровіці Сама 183, 37-625 Кровіця Сама
 • Крощенко-Смольниця
  Колишня початкова школа в Лодині, Лодина 41, 38-700 Устшики Дольні

 

ГАРЯЧА ЛІНІЯ
+48 47 721 75 75


БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ

www.ua.gov.pl

 

 

pobierz plik docx: ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРОЖИВАННЯ (PL/UA) - rozmiar pliku: 18.5 KB otwiera się w nowym oknie
plik docx - 18.5 KB

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРОЖИВАННЯ

POTWIERDZENIE POBYTU

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA OBYWATELI UKRAINY NA TERENIE POWIATU CHRZANOWSKIEGO

Z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego mogą skorzystać nie tylko osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady czy przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, ale także CUDZOZIEMCY mieszkający na terenie Polski.

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, PUNKTY NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO PROWADZONE PRZEZ – STOWARZYSZENIE RODZINA KOLPINGA:

 • CHRZANÓW- STAROSTWO POWIATOWE, UL. PARTYZANTÓW 2 - RADCY PRAWNI, OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ: 15.00 - 19.00
 • ALWERNIA – URZĄD MIEJSKI, UL. GĘSIKOWSKIEGO 7, OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ: 15.00 – 19.00
 • TRZEBINIA - URZĄD MIASTA, RYNEK 18 LOKAL NR 2, II PIĘTRO -ADWOKACI, OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ: 15.00 - 19.00
 • BABICE-URZĄD GMINY, UL. KRAKOWSKA 56, POKÓJ NR 2 -STOWARZYSZENIE RODZINA KOLPINGA, OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ: 15.00 - 19.00
 • LIBIĄŻ – BIBLIOTEKA PUBLICZNA, UL. GÓRNICZA 11, PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK W GODZ. 14.00 – 18.00; WTOREK, CZWARTEK W GODZ. 9.00 – 13.00

WYMAGANA REJESTRACJA TELEFONICZNA 32 625 79 64 W GODZINACH PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W CHRZANOWIE LUB ELEKTRONICZNIE POD ADRESEM:https://np.ms.gov.pl/zapisy
NUMER TELEFONU NA INFOLINIĘ 791 142 062 W GODZINACH: 15.00 - 19.00

 

PRZYDATNE LINKI DLA OBYWATELI UKRAINY

https://www.gov.pl/web/udsc/urzad-do-spraw-cudzoziemcow

https://udsc.gov.pl/urzad/bezplatna-pomoc-prawna/informacja-ogolna

 

PRZYDATNE NUMERY TELEFONU DLA OBYWATELI UKRAINY

 • SPECJALNA INFOLINIA WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO DLA OBYWATELI UKRAINY SZUKAJĄCYCH SCHRONIENIA W MAŁOPOLSCE 12 210 20 02 info.spec@muw.pl
 • PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ DLA UKRAIŃCÓW TEL. CZYNNY CAŁDOBOWO +48 539 696 888 (URZĄD MIASTA KATOWICE)
 • PUNKT INFORMACYJNY DLA OBCOKRAJOWCÓW W KRAKOWIE UL. DASZYŃSKIEGO 22, TEL. +48 887 201 598 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH: 9.00-19.00

Naczelna Rada Adwokacka z Okręgowymi Radami Adwokackimi zorganizowała skoordynowaną bezpłatną pomoc prawną dla obywateli Ukrainy - ofiar konfliktu wojennego.

 

БЕЗКОШТОВНА ПРАВОВА ДОПОМОГА ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН НА ТЕРИТОРІЇ ХШАНОВСЬКОГО ПОВІТУ (POWIAT CHRZANOWSKI)
 
Безкоштовною правовю допомогою та громадянськими порадами можуть користуватися особи, які не зможуть самостійно оплатити кошти правової допомоги. Правовою допомогою також можуть користуватися ІНОЗЕМЦІ, які проживають на території Польщі.
 
 

ПУНКТИ, ДЕ НАДАЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНА ПРАВОВА ДОПОМОГА  ЦЕНТРИ БЕЗКОШТОВНИХ ГРОМАДЯНСЬКИХ ПОРАД ЯКІ ВЕДЕ ТОВАРИСТВО СІМ’Я КОЛЬПІНГА (RODZINA KOLPINGA)

ПУНКТИ, ДЕ НАДАЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНА ПРАВОВА ДОПОМОГА
ЦЕНТРИ БЕЗКОШТОВНИХ ГРОМАДЯНСЬКИХ ПОРАД ЯКІ ВЕДЕ ТОВАРИСТВО СІМ’Я КОЛЬПІНГА (RODZINA KOLPINGA)

 • ХШАНУВ (CHRZANÓW)- УПРАВЛІННЯ ПОВІТУ (STAROSTWO POWIATOWE) ВУЛ. ПАРТИЗАНТУВ (PARTYZANTÓW) 2 - ЮРИСКОНСУЛЬТИ, ПОНЕДІЛОК П’ЯТНИЦЯ: З 15.00 ПО 19.00
 • АЛЬВЕРНЯ (ALWERNIA) – МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ВУЛ. ГЕНСІКОВСКІЕГО (GĘSIKOWSKIEGO) 7, ПОНЕДІЛОК-П’ЯТНИЦЯ: З 15.00 ПО 19.00
 • ТШЕБІНЯ (TRZEBINIA)- МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПЛОЩА РИНОК 18/2, IIІ ПОВЕРХ АДВОКАТИ ПОНЕДІЛОК-П’ЯТНИЦЯ: З 15.00 ПО 19.00
 • БАБІЦЕ (BABICE)- УПРАВЛІННЯ ГРОМАДИ (URZĄD GMINY) ВУЛ. КРАКОВСКА (KRAKOWSKA) 56, КІМНАТА № 2- ТОВАРИСТВО СІМ’Я КОЛЬПІНГА (RODZINA KOLPINGA) ПОНЕДІЛОК-П’ЯТНИЦЯ З 15.00 ПO 19.00
 • ЛІБІОНЖ (LIBIĄŻ) – ГРОМАДСЬКА БІБЛІОТЕКА (BIBLIОTEKA PUBLICZNA) вул. Гурніча (Górnicza) 11, понеділок, середа, п’ятниця з 14.00 по 18.00, вівторок, четвер з 9.00 по 13.00

 

НЕОБХІДНО ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 32 625 79 64 У ГОДИНАХ РОБОТИ УПРАВЛІННЯ ПОВІТУ У ХШАНОВІ АБО ЕЛЕКТРОННО ЗА АДРЕСОЮ:https://np.ms.gov.pl/zapisy

НОМЕР ТЕЛЕФОНА НА ІНФОЛІНІЮ 791142062 У ГОДИНАХ З 15.00 ПO 19.00

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН

https://www.gov.pl/web/udsc/urzad-do-spraw-cudzoziemcow

https://www.gov.pl/web/udsc

 

КОРИСНІ НОМЕРИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН

 • ОКРЕМА ІНФОЛІНІЯ МАЛОПОЛЬСЬКОГО ВОЄВОДА ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКІ ШУКАЮТЬ ПРИТУЛКУ В МАЛОПОЛЬСКОМУ ВОЄВОДСТВІ 12 210 20 02 info.spec@muw.pl
 • ЦЕНТР КРИЗОВОЇ ІНТЕРВЕНЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ ЦІЛОДОБОВИЙ ТЕЛЕФОН +48 539 696 888 ( МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ КАТОВІЦЕ)
 • ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ У КРАКОВІ ВУЛ. ДАШИНЬСКІЕГО (DASZYŃSKIEGO) 22 ТЕЛ. +48 887 201 598 З ПОНЕДІЛКА ДО П’ЯТНИЦІ В ГОДИНАХ 9.00-19.00