TV Powiat

Film, reportaż z napisami dla niesłyszących TV POWIAT - Kampania promocyjna Powiatu Chrzanowskiego Podziel się miłością cz. III


Reportaż TV POWIAT - Kampania promocyjna Powiatu Chrzanowskiego Podziel się miłością cz. III
Chcecie Państwo podzielić się miłością? Wasza otwartość, zaangażowanie i chęć może wiele zdziałać. Dzieci czekają... Chcesz zostać rodzicem zastępczym? Zadzwoń do Zespołu Pieczy Zastępczej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie tel. 32 624 11 30 w. 21 Powiat Chrzanowski we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie poszukuje kandydatów, którzy będą chcieli tworzyć rodzinę zastępczą i zapewnić stabilne życie dzieciom, które nie mogą wychowywać się ze swoimi biologicznymi opiekunami. Państwo Małgorzata i Piotr Widło z Libiąża od 18 lat są rodziną zastępczą, tworzą rodzinny dom dziecka. Przez ten czas stali się rodziną dla blisko setki dzieci.

 

Materialy filmowe TV Powiat udostępniane są na YOU TUBE na kanale TVPOWIAT
Wejdź na stronę:  TV POWIAT - MATERIAŁY FILMOWE