Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Kazimierz Boroń

Pan Kazimierz Boroń - urodził się w 1946 roku w Byczynie koło Jaworzna. Dzieciństwo spędził w Chrzanowie, gdzie ukończył szkołę podstawową oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Staszica. W 1969 r. ukończył studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Następnie w 1985 r. ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Jako stypendysta Zakładów Chemicznych w Alwerni podjął pracę w tych zakładach w latach 1969 r.- 1996 r., gdzie piastował różne kierownicze stanowiska. Później aktywnie działał w samorządzie.

W latach 2002-2006 oraz 2006-2010 był radnym Rady Powiatu Chrzanowskiego, pełniąc jednocześnie funkcję Starosty w latach 2004-2006. W dziedzinie oświaty przyczynił się do rozwoju szkolnictwa zawodowego w Alwerni oraz stworzenia bazy oświatowej w budynku przy ul. Focha w Chrzanowie, gdzie zlokalizowana jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz swą działalność prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku.

W dziedzinie sportu zainicjował działalność klubu MZKS Alwernia oraz budowę kompleksu sportowego w Alwerni. Zorganizował sekcje "biegu na orientację". Ponadto wspierał rozwój i organizację infrastruktury sportowej w Powiecie Chrzanowskim, w tym działalność Klubu Sportowego "Fablok" i Ludowe Kluby Sportowe.

W dziedzinie zdrowia wspierał Szpital Powiatowy w Chrzanowie, a także działania na rzecz poprawy funkcjonowania służby zdrowia - poprzez inicjowanie współpracy z Centrum Zdrowia Budowlanych i szpitalami Akademii Medycznej w Krakowie. Ponadto w dziedzinie infrastruktury pomagał w budowie budynku Urzędu Miejskiego w Alwerni oraz brał udział w rozbudowie osiedla mieszkaniowego na Osiedlu "Kamionki" w Alwerni. W celu integracji gmin Powiatu Chrzanowskiego przyczynił się do remontu dróg lokalnych Babice-Włosień-Kwaczała 
i Rozkochów - Alwernia-Spalona. Pomagał w pracach adaptacyjnych budynku dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji oraz Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie.
Aktywnie działał i współpracował z wieloma organizacjami na terenie Ziemi Chrzanowskiej. Za swą działalność otrzymał m.in. Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty medal za Zasługi dla Pożarnictwa, Złotą Odznakę za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej, Złotą Odznakę Polskiego Związku Wędkarskiego za Zasługi dla Wędkarstwa Polskiego, Złotą Odznakę Honorową Ludowych Zespołów Sportowych, Złotą Odznakę Honorową Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, a także Medal Zasłużony dla "Alwernia SA".
Pana Kazimierza Boronia znają niemal wszyscy mieszkańcy Powiatu Chrzanowskiego. Całe swoje życie i pracę poświęcił dla rozwoju powiatu. Tytuł "Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego" - to ukoronowanie Jego zasług.

DNIA 27 WRZEŚNIA 2022 ROKU
RADA POWIATU CHRZANOWSKIEGO

NADAŁA TYTUŁ:
ZASŁUŻONY DLA POWIATU CHRZANOWSKIEGO

UROCZYSTE WRĘCZENIE TYTUŁU NASTĄPIŁO W DNIU 29.11.2022 R.