Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Stanisław Gągolski

Pan Stanisław Gągolski (ur. 1938 r.) - przez 34 lata pracował w Kopalni Węgla Kamiennego "Siersza" osiągając stanowisko nadsztygara górniczego. Jest autorem 4 patentów innowacyjnych wdrożonych w sierszańskiej kopalni. W 1959 r. zainicjował powołanie do istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach. Pełnij w niej funkcje Naczelnika. W roku 1964 – decyzją Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie - został powołany na Naczelnika Rejonowego Gminy Trzebinia. W latach 80-tych ubiegłego stulecia stanął na czele Społecznego Komitetu Budowy Gazociągu w Psarach. Przyczynił się też swoją pracą do gazyfikacji Myślachowic, Płok, Czyżówki i Krza.
W środowisku Powiatu Chrzanowskiego znany jest przede wszystkim, jako wielki miłośnik i propagator pszczelarstwa. Swoją życiową pasję zaczął realizować już od początku lat 60-tych XX wieku w Powiatowym Kole Pszczelarskim w Chrzanowie. W roku 1982 zainicjował utworzenie samodzielnego Koła Pszczelarskiego w Trzebini. Działał też aktywnie w Powiatowej Radzie Bartniczej utworzonej w roku 1999 w Chrzanowie, gdzie pełnił funkcje Wiceprzewodniczącego.

Z jego inicjatywy w roku 2016 zostało zbudowane pierwsze w Powiecie Chrzanowskim, zaś drugie w Małopolsce "Mini Trutowisko" w Psarach. Za zasługi na rzecz pszczelarstwa został odznaczony najpierw srebrnym ( rok 1998), zaś następnie złotym medalem (rok 2001) przez Śląski Związek Pszczelarzy.
W 2015 r. otrzymał Nagrodę Starosty Chrzanowskiego "Bonum facere". Ponadto w roku 2017 został uhonorowany przez Śląski Związek Pszczelarzy szczególnym krajowym wyróżnieniem - Popiersiem księdza doktora Jana Dzierżonia – za wybitny wkład w rozwój i popularyzację pszczelarstwa. 
11 grudnia 2017 roku Kolegium Honorowe Ruchu Społecznego NIEZALEŻNOŚĆ w Trzebini przyznało mu niezwykle prestiżowe wyróżnienie ADIUNGE OPTIMIS za głęboko humanistyczną postawę oraz godne naśladowanie dokonania na rzecz szeroko rozumianego pożytku publicznego".
Pan Stanisław Gągolski ze względu na swoją wieloletnią pracę i aktywność społeczną w pełni zasłużył na uznanie i nadanie mu honorowego tytułu "Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego".

DNIA 27 WRZEŚNIA 2022 ROKU
RADA POWIATU CHRZANOWSKIEGO

NADAŁA TYTUŁ:
ZASŁUŻONY DLA POWIATU CHRZANOWSKIEGO

UROCZYSTE WRĘCZNIE TYTUŁU NASTĄPIŁO W DNIU 29.11.2022 R.