Gdy zbliżają się ferie zimowe

Ferie to okres zimowych wyjazdów. Niosą one ze sobą wiele radości, ale nie są pozbawione niebezpieczeństwa. Wielki rynek turystyczny w Polsce oferuje konsumentowi szeroki wybór ofert zarówno krajowych jak i zagranicznych.

 

Radzi Bernadetta Dereszowska, Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Oferty biur turystycznych można spotkać wszędzie - bezpośrednio w biurach, w dodatkach turystycznych wielu gazet, darmowych katalogach, internecie itd. Warto poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z ofertą, by dokonać właściwego wyboru. Często jednak dla dzieci zimowe wyjazdy organizują szkoły, zakłady pracy lub inne instytucje. W takim przypadku przed podjęciem decyzji o wyjeździe dziecka należy zapoznać się z ofertą jaką wybrał pośrednik.
Warto korzystać z renomowanych i znanych biur podróży (najlepiej z tych, które są członkami Polskiej Izby Turystyki lub innego turystycznego samorządu gospodarczego). Należy zwrócić uwagę na relację pomiędzy oferowanym standardem a ceną (tu nie bez znaczenia pozostaje ten fakt w stosunku do oczekiwań).
Można też skorzystać z pomocy Kuratorium Oświaty, które spełnia szczególną rolę
w przygotowaniach bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. Zbiera ono informację o ilości, rodzaju i miejscu organizowania zorganizowanych form wypoczynku. Wydaje organizatorom wypoczynku (np. szkołom, zakładom pracy) zaświadczenia o zgłoszeniu placówki wypoczynku. Uczestniczy w sprawdzaniu organizatorów wypoczynku pod kątem prowadzenia działalności bez stosownych zezwoleń, a skierowanych na świadczenie usług dla dzieci i młodzieży. Wykonuje działalność kontrolną sposobu prowadzenia zorganizowanych form wypoczynku (np. kontrole kwalifikacji grona pedagogicznego i kierownika placówki wypoczynku) oraz placówek organizujących alternatywne formy wypoczynku w miejscach zamieszkania.

Wybierając ofertę, a następnie zawierając umowę - kupujemy usługę turystyczną, czyli nabywamy w dużej mierze wyobraźnię i marzenia. Z uwagi na fakt, iż jest to usługa pamiętajmy, że możemy ją reklamować jeśli istnieją ku temu podstawy, np. gwarantowana jakość tej usługi nie pokrywa się z rzeczywistością. Ten specyficzny rodzaj usług,
z ekonomicznego punktu widzenia, często ma charakter pakietowy, tzn. są to najczęściej wiązki pojedynczych usług (np. przewozu, zagwarantowania pobytu w hotelu, zwiedzania, organizowania imprez różnego rodzaju, np. sportowych). Trudno zatem czasami określić kto odpowiada za skutki nieudanego wyjazdu.
Umowy o świadczenie usług turystycznych mają najczęściej charakter adhezyjny, są pozbawione negocjacji, nie mamy na nie wpływu, są nam narzucane. Dlatego podpisując taką umowę, warto wcześniej się z nią dokładnie zapoznać.
Przedmiotowe usługi reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (T.j. Dz. U. z 2004r., Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.). Biura turystyczne działają na wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Marszałek województwa prowadzi rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. On też udziela informacji o danych zawartych w rejestrze oraz wraz z właściwym ministrem
ds. turystyki uprawniony jest do kontroli prowadzonej przez dane biuro działalności turystycznej m. in. pod względem przestrzegania warunków wykonywania tejże działalności, określonych ustawą o usługach turystycznych. Na przedsiębiorców „turystycznych" został nałożony obowiązek posiadania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, które mają na celu ochronę usług turystycznych konsumentów. Marszałek województwa jest uprawniony do występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tych umów.


(oprac.Patrycja Stanek)

 

Artykuł ukazał się w: "Przełom" nr 3 (21 stycznia 2009), s.20 - "Gdy zbliżają się ferie zimowe"

Ważne adresy

Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Hotel Gromada pok. 7 (V piętro)

ul. Plac Powstańców Warszawy 2
00-030 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 

Polska Izba Turystyki
Oddział Małopolski w Krakowie

ul. Szpitalna 24
31-024 Kraków
tel. 12 429 60 60
fax: 12 429 40 40
e-mail: biuro@mit.org.pl, www: www.mit.org.pl