Promocje i przeceny

W okresie przedświątecznym sklepy szczególnie kuszą konsumenta promocjami i przecenami. Co każdy kupujący powinien wiedzieć o tych obniżkach cen towaru? Czym różni się od siebie te dwie formy?

 

Radzi Bernadetta Dereszowska, powiatowy Rzecznik konsumentów

Promocja jest sposobem na zachęcenie klienta do zakupu danego towaru lub zakupu towaru w danym sklepie.
Może przejawiać się w różnych formach, np. w obniżce ceny towaru. Promocja może obowiązywać albo do czasu wyczerpania zapasów, albo przez okres określony, np. w katalogu promocyjnym.
Promocją objęty jest towar pełnowartościowy. Skutkuje to tym, iż towar zakupiony w promocji, jeżeli okaże się towarem wadliwym, może być reklamowany bez ograniczeń zarówno z tytułu niezgodności towaru z umową jak i z tytułu ewentualnej gwarancji
Należy pamiętać, że kartka z napisem „promocja" budzi u nas najczęściej emocje. Stoimy przed możliwością wykorzystania okazji zakupu, jak się nam wydaje tańszego produktu. Często działamy pod wpływem impulsu, bez zastanowienia się czy jest nam ten towar potrzebny. Napis „promocja" wcale nie musi oznaczać, że oferta jest konkurencyjna, korzystniejsza niż w innym sklepie.
Pamiętajmy, cenę ustala sprzedawca. Dla jednego będzie ona promocyjną ceną danego towaru, dla drugiego to cena nie w promocji. Dlatego często okazuje się, że ten sam produkt w innym sklepie zakupimy po cenie podobnej mimo, iż nie jest on objęty promocją. Oczywiście nie zawsze tak musi być. Ważne jest jednak aby takich zakupów nie dokonywać pochopnie.

Przecena jest obniżką ceny, która może nastąpić z różnych przyczyn. Jeżeli jest podyktowana względami kończącego się sezonu czy też wysprzedaży, np. z powodu likwidacji sklepu, towar nią objęty jest najczęściej towarem pełnowartościowym. Tak samo jak w przypadku towaru objętego promocją podlega on reklamacji bez ograniczeń. Prawa wynikające z niezgodności towaru z umową czy ewentualnej gwarancji nie są ograniczone.
Inaczej jest w przypadku, gdy powód przeceny tkwi w samej rzeczy, tzn. obniżenie ceny nastąpiło z powodu wad towaru. Informacja o występujących wadach powinna być zaznaczona na lub przy towarze wraz z ceną.
Właściwe poinformowanie klienta o wadach ma istotne znaczenie z punktu widzenia uprawnień przysługujących z tytułu niezgodności towaru z umową. Spotykamy się często z sytuacją kiedy chcemy reklamować zakupiony wcześniej towar po obniżonej cenie i sprzedawca tłumaczy nam, iż nie mamy prawa do reklamacji. Widnieją też w sklepach wywieszki i informacje typu: „towar przeceniony nie podlega reklamacji". Zgodnie z obowiązującymi przepisami konsument nie może reklamować tylko wad towaru, o których wiedział w momencie zakupu. Nie możemy zatem złożyć reklamacji towaru z powodu wad, które były przyczyną obniżenia ceny, jeżeli decydując się na ten towar wiedzieliśmy o wadach. Także, gdy sprzedawca sprzedając poinformował nas, że cena jest niższa ze względu na występującą w nim określoną wadę. Co do innych wad tego towaru mamy podstawy do składania reklamacji bez ograniczeń.


(oprac. Patrycja Stanek)


Artykuł ukazał się w: "Przełom" nr 52 (22 grudnia 2008), s.20 - "Promocje i przeceny"