Załatw sprawę

Szanowny Kliencie,

W związku z obowiązującym na obszarze RP stanem epidemii oraz koniecznością wzmocnienia ochrony przed koronawirusem (COVID-19) wykonywanie zadań przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie wymagających bezpośredniej obsługi klientów zostaje ograniczone do odwołania.
Wszelkie sprawy w Starostwie można załatwiać:

  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki e-PUAP, poczty tradycyjnej lub elektroniczne
  • telefonicznie;
  • poprzez złożenie dokumentów w formie papierowej (trwale zespolone lub w kopertach) do skrzynki podawczej udostępnionej wewnątrz budynku Starostwa przy ul. Partyzantów 2.

Możliwa jest osobista wizyta w Starostwie Powiatowym w Chrzanowietylko w sprawach niecierpiących zwłoki, która mogłaby wyrządzić niepowetowaną stratę, lub spowodować zagrożenie zdrowia lub życia ludzkiego – po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym wizyty.

Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich

Sprowadzenie zwłok z obcego państwa:

http://bip.malopolska.pl/spchrzanow/Article/get/id,261902.html

Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami

Sprawy związane z Użytkowaniem Wieczystym oraz Trwałym Zarządem

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Wydział Komunikacji i Paszportów

Wydział Ochrony Środowiska

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Rodzaje zgłoszeń realizowanych przez PCZK:
https://bip.malopolska.pl/spchrzanow/Article/id,60325.html

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pełnomocnik ds. Pacjenta Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

 

PEŁNOMOCNIK ds. PRAW PACJENTA
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
mgr WIOLETTA RUDOL


Przyjmuje w sprawach skarg i wniosków od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.35
Pawilon D Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, II piętro, pokój 206,
nr telefonu: 32 624-70-10

Z pomocy Pełnomocnika mogą korzystać Pacjenci Szpitala oraz osoby działające w interesie Pacjenta (rodzina, przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub faktyczny).
Do obowiązków i zadań Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta należy m.in.:

1. Nadzór nad przestrzeganiem Praw Pacjenta w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie.

2. Przyjmowanie skarg i wniosków pacjentów przebywających w Szpitalu, skarg rodzin pacjentów, ich przedstawicieli ustawowych lub osób sprawujących faktyczną opiekę nad pacjentem.

3. Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach tego wymagających związanych z realizacją Praw Pacjenta.