Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Załatw sprawę

Szanowny Kliencie,

W związku z obowiązującym na obszarze RP stanem epidemii oraz koniecznością wzmocnienia ochrony przed koronawirusem (COVID-19) wykonywanie zadań przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie wymagających bezpośredniej obsługi klientów zostaje ograniczone do odwołania.
Wszelkie sprawy w Starostwie można załatwiać:

  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki e-PUAP, poczty tradycyjnej lub elektroniczne
  • telefonicznie;
  • poprzez złożenie dokumentów w formie papierowej (trwale zespolone lub w kopertach) do skrzynki podawczej udostępnionej wewnątrz budynku Starostwa przy ul. Partyzantów 2.

Możliwa jest osobista wizyta w Starostwie Powiatowym w Chrzanowietylko w sprawach niecierpiących zwłoki, która mogłaby wyrządzić niepowetowaną stratę, lub spowodować zagrożenie zdrowia lub życia ludzkiego – po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym wizyty.

Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich

Sprowadzenie zwłok z obcego państwa:

http://bip.malopolska.pl/spchrzanow/Article/get/id,261902.html

Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami

Sprawy związane z Użytkowaniem Wieczystym oraz Trwałym Zarządem

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Wydział Komunikacji i Paszportów

Wydział Ochrony Środowiska

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Rodzaje zgłoszeń realizowanych przez PCZK:
https://bip.malopolska.pl/spchrzanow/Article/id,60325.html

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pełnomocnik ds. Pacjenta Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

 

PEŁNOMOCNIK ds. PRAW PACJENTA
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
mgr WIOLETTA RUDOL


Przyjmuje w sprawach skarg i wniosków od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.35
Pawilon D Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, II piętro, pokój 206,
nr telefonu: 32 624-70-10

Z pomocy Pełnomocnika mogą korzystać Pacjenci Szpitala oraz osoby działające w interesie Pacjenta (rodzina, przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub faktyczny).
Do obowiązków i zadań Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta należy m.in.:

1. Nadzór nad przestrzeganiem Praw Pacjenta w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie.

2. Przyjmowanie skarg i wniosków pacjentów przebywających w Szpitalu, skarg rodzin pacjentów, ich przedstawicieli ustawowych lub osób sprawujących faktyczną opiekę nad pacjentem.

3. Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach tego wymagających związanych z realizacją Praw Pacjenta.