Wystawa filatelistyczna "Stany Zjednoczone Ameryki na kopertach F.D.C-część I"

11 czerwca 2021 - 30 czerwca 2021
LCK
Libiąż , Górnicza
Koperta ze znaczkiem USA