Dziecięce Spotkania Folklorystyczne „Bosa Nóżka”

4 listopada 2021 - 5 listopada 2021
MOKSiR
Plakat ze zdjęciem dziewczęcego warkocza z czerwoną wstążką
Dziecięce Spotkania Folklorystyczne „Bosa Nóżka” to niecodzienny sposób na odkrycie barw polskiego folkloru w dziecięcym wydaniu. Organizatorem spotkań jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie. Przedsięwzięcie kierowane jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.Spotkania mają charakter konkursowy. W ramach projektu odbędą się warsztaty edukacji regionalnej dla nauczycieli poprzedzające zmagania konkursowe.

Spotkania oraz podsumowania odbędą się w dniach 4 (przedszkola) i 5 (szkoły podstawowe) listopada 2021 r. o godz. 9:00 w sali teatralnej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 4.

Kategorie przeglądu:
– piosenka
– taniec
– gry i zabawy dziecięce, wyliczanki

Warunkiem udziału jest nadesłanie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesłanie ich do dnia 22 października 2021 r. na adres mailowy: animacja@moksir.chrzanow.pl