Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Zbigniew Klatka

Urodził się w Turaszówce. Po siedmiu miesiącach rodzina przeniosła się do Poręby Żegoty. Tam spędził dzieciństwo i młodość. W 1965 r. skończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Chrzanowie i wkrótce podjął pracę w Zakładach Chemicznych „Alwernia”. Przez ostatnie dwanaście lat pracy zawodowej prowadził spółkę Soc-Al Sp. z o.o. W trakcie pracy przez wiele lat zajmował się organizowaniem życia kulturalnego. Był założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym – miesięcznika „Alchemik” w Zakładach Chemicznych „Alwernia”. Ponadto przez kilkanaście lat był korespondentem „Dziennika Polskiego”.

Jest autorem czterech książek monograficznych: o zasłużonych pracownikach Zakładów Chemicznych „Alwernia”, dziejach OSP w Alwerni, Klubie Sportowym w Alwerni i Podokręgu Piłki Nożnej w Chrzanowie. W 1994 r. współtworzył Stowarzyszenie Teatr Ludowy Tradycja w Okleśnej, w którym jest reżyserem, scenarzystą, aktorem, scenografem i motorem napędowym różnych działań, także charytatywnych organizowanych przez Teatr. Również działa w Stowarzyszeniu „Seniorzy Alwernia” i w Stowarzyszeniu na rzecz Poręby Żegoty, gdzie jest honorowym członkiem. Współpracuje z Lokalną Grupą Działania „Partnerstwo na Jurze” w Chrzanowie i Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” w Warszawie. Jest organizatorem konkursów „Seniorzy w akcji”. Ponadto przez 15 lat był Wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej z siedzibą w Krakowie.
Przez wiele lat wraz z Teatrem Ludowym Tradycja wspomagał charytatywnie działalność kulturalną w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Chrzanowie oraz w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Płazie.
Od 12 lat współpracuje ze Śląskim Stowarzyszeniem Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona – Powiatową Grupą Wsparcia w Trzebini. W 2005 r. był nominowany do tytułu Europejczyk Roku, a w 2010 r. do tytułu Senior Roku. Ma też wiele nagród i odznaczeń: Nagrodę Artystyczną Powiatu Chrzanowskiego, honorową nagrodę im. Henryka Cyganika za działalność na rzecz rozwoju kultury, Odznakę Zasłużony Działacz Kultury, Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, „Bonum Facere” – Nagroda Starosty Chrzanowskiego. Nagrodę Marszałka Województwa Lubelskiego za najlepszy spektakl i Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako autora scenariusza do w/w spektaklu. Posiada również Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, a także tytuł „Osobowość Ziemi Chrzanowskiej 25-lecia”, przyznany w plebiscycie Tygodnika Przełom w kat. działalność społeczna.
Pan Zbigniew Klatka cieszy się dużym poważaniem i autorytetem. Znają go niemal wszyscy mieszkańcy Powiatu Chrzanowskiego. Całe swoje życie i pracę poświęca na krzewienie lokalnej spuścizny, dziedzictwa i kultury. Tytuł „Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego” - to ukoronowanie Jego olbrzymich zasług.