Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Wnioski - edukacja

Nagrody Starosty Chrzanowskiego w Dziedzinie Sportu

Stypendium Powiatu Chrzanowskiego

Nagrody dla nauczycieli 

Nagrody dla zasłużonych nauczycieli

Wniosek o skierowanie dziecka do szkoły specjalnej lub ośrodka

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych Starosty Chrzanowskiego

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia

Wniosek o wydanie zaświadczenia dla klubu sportowego

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego

Wpis szkoły/placówki niepublicznej do ewidencji Starosty Chrzanowskiego