Doradca ds. Klimatu i Środowiska

Zadania Doradcy ds. Klimatu i Środowiska:

  • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy gminami na obszarze powiatu,
  • nicjowanie wspólnych działań, projektów, akcji edukacyjnych we współpracy z gminami, 
  • zapewnienie doradztwa dla gminnych Ekodoradców w zakresie wykorzystania OZE i budownictwa energooszczędnego,
  • zapewnienie wsparcia technicznego gminom w zakresie wdrażania neutralności klimatycznej dla szkół oraz innych budynków użyteczności publicznej,
  • współpraca z przedsiębiorstwami z sektora urządzeń grzewczych, w zakresie zapoznania z nowymi technologiami,
  • zwiększenie świadomości mieszkańców województwa małopolskiego na temat zmian klimatu oraz zapewnienie odpowiedniego reagowania na zmiany behawioralne dzięki kampaniom informacyjnym i edukacyjnym , skierowanym do określonych grup społecznych po ich szczegółowej diagnostyce behawioralnej,
  • wzmocnienie współpracy i wymiany doświadczeń na szczeblach lokalnym, regionalnym i międzynarodowym w dziedzinie łagodzenia skutków zmiany klimatu,