Nagrody Starosty Chrzanowskiego Bonum Facere i Optimo Modo

Nagroda Starosty Chrzanowskiego BONUM FACERE

Nagroda dla osoby zasłużonej w budowie społeczeństwa obywatelskiego powiatu chrzanowskiego.

Nagroda Starosty Chrzanowskiego OPTIMO MODO

Nagroda dla  organizacji pozarządowej wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, prowadzącej działalność na terenie powiatu chrzanowskiego.

Ustanowienie nagrody Starosty Chrzanowskiego dla osoby zasłużonej w budowie społeczeństwa obywatelskiego powiatu chrzanowskiego oraz dla organizacji pozarządowej wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, prowadzącej działalność na terenie powiatu chrzanowskiego ma na celu podkreślenie potencjału organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu chrzanowskiego. Ma ponadto pomóc w tworzeniu pozytywnego wizerunku organizacji pozarządowych podkreślając ich role w rozwoju lokalnej społeczności oraz sprzyjać współpracy samorządu z podmiotami trzeciego sektora na zasadach pomocniczości i partnerstwa.

Zwycięska organizacja otrzyma Nagrodę w postaci statuetki. Przewiduje się również możliwość zlecenia nagrodzonej organizacji realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w kwocie do 10.000,00 zł (w oparciu o art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. Nr 96, 2003r., poz. 873, z późn. zm.)

Natomiast osoba zasłużona w budowie społeczeństwa obywatelskiego otrzyma Nagrodę postaci pamiątkowego odznaczenia.

Zapraszamy do składania w trybie ciągłym formularzy zgłoszeniowych do Nagrody Starosty Chrzanowskiego „Bonum facere” (Czynić dobro)– dla osoby zasłużonej w budowie społeczeństwa obywatelskiego powiatu chrzanowskiego.

Konkurs o nagrodę Starosty Chrzanowskiego OPTIMO MODO ogłaszany jest corocznie, a składanie wniosków odbywa się w wyznaczonym terminie.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania.