Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Jednostki terenowe stowarzyszeń

 

Nazwa stowarzyszenia

Adres

1

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych sekcja w Alwerni

Alwernia, ul. Sienkiewicza 12
32-566 Alwernia
tel. 12 283 26 95

2

Polski Związek Wędkarski - Koło Alwernia przy Zakładach Chemicznych Alwernia

32-566 Alwernia

3

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych – Koło Gminne w Babicach

Klub Gminny 32-551 Babice

4

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze, Oddział w Chrzanowie

Chrzanów, al. Henryka 39
32-500 Chrzanów
tel. 32 623 48 03

5

Polski Związek Wędkarski – Koło Chrzanów Miasto Chrzanów

Al. Henryka 39a
32-500 Chrzanów

6

Polska Federacja Ornitologiczna – Oddział w Chrzanowie

Al. Henryka 33/6
32-500 Chrzanów

7

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych - Oddział w Chrzanowie

ul. Borelowskiego 1
32-500 Chrzanów
(szkoła podstawowa nr 1)

Adres korespondencyjny
Chrzanów, ul Pęckowskiego 1/58
32-500 Chrzanów

8

Liga Ochrony Przyrody – Oddział w Chrzanowie

Chrzanów, ul. Oświęcimska 31
32-500 Chrzanów

9

Liga Obrony Kraju, Zarząd Powiatowy w Chrzanowie

Chrzanów, 32-500 Chrzanów
ul. Jagiellońska 3

10

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych – Koło Miejskie w Chrzanowie

Al. Henryka 12
32-500 Chrzanów

 

Al. Henryka 2/4 , 32 - 500 Chrzanów
os. do kontaktu Pan Zygmunt Bębenek 32 613 43 89

 

11

Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych – Koło w Chrzanowie

32-500 Chrzanów

12

Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej - Koło Obwodu Chrzanów

32-500 Chrzanów

13

Związek Inwalidów Wojennych PRL - Oddział w Chrzanowie

Chrzanów, al. Henryka 2/4
32-500 Chrzanów

14

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział w Chrzanowie

Chrzanów, ul. Sokoła 24
32-500 Chrzanów

Tel. 32 623 47 40

15

Polski Związek Niewidomych – Koło w Chrzanowie

Chrzanów, 32-500 Chrzanów
ul. 29 Listopada 12

16

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca

Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów

tel. 32 623 33 15

17

Polski Związek Chórów i Orkiestr Chór Męski "Żaby"
przy Miejskim Ośrodku Kultury i Rekreacji w Chrzanowie

Chrzanów, ul. Broniewskiego 4
32-500 Chrzanów

18

Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło w Chrzanowie

adres do korespondencji:
ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów
(Oddział Dziecięcy - lek. Med.
Maria Ciaputa)

19

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie - Koło w Chrzanowie

Chrzanów, ul. Topolowa 16
32-500 Chrzanów

20

Górnośląskie Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę – Oddział Chrzanów

Chrzanów, ul Kubusia Puchatka 2
32-500 Chrzanów

21

Polski Związek Filatelistów - Koło nr 39, Chrzanów

Chrzanów, MOKSiR,
ul. Broniewskiego 4,
32-500 Chrzanów

22

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Koło Nr 39 Chrzanów

Chrzanów, ul. Zielona 2
32-500 Chrzanów

23

Polski Związek Akwarystów Oddział w Chrzanowie

32-500 Chrzanów

24

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie

Chrzanów, ul. Sokoła 24/108

32-500 Chrzanów

25

Polski Związek Wędkarski - Koło Libiąż Nr 33 Okręg Katowice

Libiąż, ul. Paderewskiego 2
32-590 Libiąż

26

Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca w Libiążu

Libiąż, ul. 1 Maja 8
32-590 Libiąż

27

Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców - Oddział Libiąż

Libiąż, ul. Heleny Kmieć 2,
32-590 Libiąż

tel. 32 627 11 89

28

Górnośląskie Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę – Oddział Libiąż

Libiąż, ul. 9 Maja 2
32-590 Libiąż

29

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych
Koło Miejskie w Libiążu

Libiąż, ul. Makowa 2
32-590 Libiąż

30

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych
Koło Gminne w Żarkach

Żarki, ul. Olszynka 1
32-593 Żarki

31

Związek Solidarności Polskich Kombatantów, Koło Libiąż

Libiąż, ul. 1 Maja 8
32-590 Libiąż

32

Liga Kobiet Polskich Koło w Libiążu

Libiąż, ul. Głowackiego 6;
adres do korespondencji:
ul. Paderewskiego 1/53,
32-590 Libiąż

33

Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca w Trzebini

Trzebinia, ul. Kościuszki 53
32-540 Trzebinia
tel. 612 15 16

34

Towarzystwo Opieki Nad Oświęcimiem
Koło Miejskie w Trzebini

Trzebinia, ul. Rynek 18
32-540 Trzebinia

adres do korespondencji
Trzebinia ul. Parkowa 35

35

Skreślone

36

Polski Związek Wędkarski - Koło w Trzebini

Trzebinia ul. Św. Stanisława

Stanica Wędkarska
32-540 Trzebinia
adres do korespondencji:
oś. ZWM 17/60,
32-540 Trzebinia

37

Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Francuskiej - Oddział Trzebinia

Trzebinia, ul. Narutowicza 10
32-540 Trzebinia

38

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych
Koło Miejskie w Trzebini

Trzebinia
ul. Kościuszki 70

39

Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków
Koło w Trzebini

Trzebinia, ul. Rynek 18,
32-540 Trzebinia

40

Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowego - Oddział w Trzebini

Trzebinia, ul. Fabryczna 22
32-540 Trzebinia

41

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych woj. Małopolskiego
Koło Nr 9 w Chrzanowie

Chrzanów, Al. Henryka 6
32-500 Chrzanów

42

skreślone

43

Klub Demokratycznej Unii Kobiet w Trzebini

Trzebinia, ul. Rynek 18
32-540 Trzebinia

44

Klub Demokratycznej Unii Kobiet w Chrzanowie

Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów

45

Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy

Chrzanów, ul. Jagiellońska 3

Tel. 32 623 35 27

46

Stowarzyszenie "POKOLENIA"
Zarząd Powiatowy w Chrzanowie

Al. Henryka 2/4
32-500 Chrzanów

47

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Chrzanowie

Publiczne Gimnazjum Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Zielona 15, 32-500 Chrzanów

48

Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska” Zarząd Powiatowy w Chrzanowie

32-500 Chrzanów,
ul. Kościuszki 27