Jednostki terenowe stowarzyszeń

 

Nazwa stowarzyszenia

Adres

1

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych sekcja w Alwerni

Alwernia, ul. Sienkiewicza 12
32-566 Alwernia
tel. 12 283 26 95

2

Polski Związek Wędkarski - Koło Alwernia przy Zakładach Chemicznych Alwernia

32-566 Alwernia

3

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych – Koło Gminne w Babicach

Klub Gminny 32-551 Babice

4

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze, Oddział w Chrzanowie

Chrzanów, al. Henryka 39
32-500 Chrzanów
tel. 32 623 48 03

5

Polski Związek Wędkarski – Koło Chrzanów Miasto Chrzanów

Al. Henryka 39a
32-500 Chrzanów

6

Polska Federacja Ornitologiczna – Oddział w Chrzanowie

Al. Henryka 33/6
32-500 Chrzanów

7

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych - Oddział w Chrzanowie

ul. Borelowskiego 1
32-500 Chrzanów
(szkoła podstawowa nr 1)

Adres korespondencyjny
Chrzanów, ul Pęckowskiego 1/58
32-500 Chrzanów

8

Liga Ochrony Przyrody – Oddział w Chrzanowie

Chrzanów, ul. Oświęcimska 31
32-500 Chrzanów

9

Liga Obrony Kraju, Zarząd Powiatowy w Chrzanowie

Chrzanów, 32-500 Chrzanów
ul. Jagiellońska 3

10

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych – Koło Miejskie w Chrzanowie

Al. Henryka 12
32-500 Chrzanów

 

Al. Henryka 2/4 , 32 - 500 Chrzanów
os. do kontaktu Pan Zygmunt Bębenek 32 613 43 89

 

11

Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych – Koło w Chrzanowie

32-500 Chrzanów

12

Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej - Koło Obwodu Chrzanów

32-500 Chrzanów

13

Związek Inwalidów Wojennych PRL - Oddział w Chrzanowie

Chrzanów, al. Henryka 2/4
32-500 Chrzanów

14

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział w Chrzanowie

Chrzanów, ul. Sokoła 24
32-500 Chrzanów

Tel. 32 623 47 40

15

Polski Związek Niewidomych – Koło w Chrzanowie

Chrzanów, 32-500 Chrzanów
ul. 29 Listopada 12

16

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca

Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów

tel. 32 623 33 15

17

Polski Związek Chórów i Orkiestr Chór Męski "Żaby"
przy Miejskim Ośrodku Kultury i Rekreacji w Chrzanowie

Chrzanów, ul. Broniewskiego 4
32-500 Chrzanów

18

Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło w Chrzanowie

adres do korespondencji:
ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów
(Oddział Dziecięcy - lek. Med.
Maria Ciaputa)

19

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie - Koło w Chrzanowie

Chrzanów, ul. Topolowa 16
32-500 Chrzanów

20

Górnośląskie Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę – Oddział Chrzanów

Chrzanów, ul Kubusia Puchatka 2
32-500 Chrzanów

21

Polski Związek Filatelistów - Koło nr 39, Chrzanów

Chrzanów, MOKSiR,
ul. Broniewskiego 4,
32-500 Chrzanów

22

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Koło Nr 39 Chrzanów

Chrzanów, ul. Zielona 2
32-500 Chrzanów

23

Polski Związek Akwarystów Oddział w Chrzanowie

32-500 Chrzanów

24

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie

Chrzanów, ul. Sokoła 24/108

32-500 Chrzanów

25

Polski Związek Wędkarski - Koło Libiąż Nr 33 Okręg Katowice

Libiąż, ul. Paderewskiego 2
32-590 Libiąż

26

Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca w Libiążu

Libiąż, ul. 1 Maja 8
32-590 Libiąż

27

Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców - Oddział Libiąż

Libiąż, ul. Heleny Kmieć 2,
32-590 Libiąż

tel. 32 627 11 89

28

Górnośląskie Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę – Oddział Libiąż

Libiąż, ul. 9 Maja 2
32-590 Libiąż

29

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych
Koło Miejskie w Libiążu

Libiąż, ul. Makowa 2
32-590 Libiąż

30

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych
Koło Gminne w Żarkach

Żarki, ul. Olszynka 1
32-593 Żarki

31

Związek Solidarności Polskich Kombatantów, Koło Libiąż

Libiąż, ul. 1 Maja 8
32-590 Libiąż

32

Liga Kobiet Polskich Koło w Libiążu

Libiąż, ul. Głowackiego 6;
adres do korespondencji:
ul. Paderewskiego 1/53,
32-590 Libiąż

33

Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca w Trzebini

Trzebinia, ul. Kościuszki 53
32-540 Trzebinia
tel. 612 15 16

34

Towarzystwo Opieki Nad Oświęcimiem
Koło Miejskie w Trzebini

Trzebinia, ul. Rynek 18
32-540 Trzebinia

adres do korespondencji
Trzebinia ul. Parkowa 35

35

Skreślone

36

Polski Związek Wędkarski - Koło w Trzebini

Trzebinia ul. Św. Stanisława

Stanica Wędkarska
32-540 Trzebinia
adres do korespondencji:
oś. ZWM 17/60,
32-540 Trzebinia

37

Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Francuskiej - Oddział Trzebinia

Trzebinia, ul. Narutowicza 10
32-540 Trzebinia

38

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych
Koło Miejskie w Trzebini

Trzebinia
ul. Kościuszki 70

39

Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków
Koło w Trzebini

Trzebinia, ul. Rynek 18,
32-540 Trzebinia

40

Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowego - Oddział w Trzebini

Trzebinia, ul. Fabryczna 22
32-540 Trzebinia

41

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych woj. Małopolskiego
Koło Nr 9 w Chrzanowie

Chrzanów, Al. Henryka 6
32-500 Chrzanów

42

skreślone

43

Klub Demokratycznej Unii Kobiet w Trzebini

Trzebinia, ul. Rynek 18
32-540 Trzebinia

44

Klub Demokratycznej Unii Kobiet w Chrzanowie

Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów

45

Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy

Chrzanów, ul. Jagiellońska 3

Tel. 32 623 35 27

46

Stowarzyszenie "POKOLENIA"
Zarząd Powiatowy w Chrzanowie

Al. Henryka 2/4
32-500 Chrzanów

47

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Chrzanowie

Publiczne Gimnazjum Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Zielona 15, 32-500 Chrzanów

48

Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska” Zarząd Powiatowy w Chrzanowie

32-500 Chrzanów,
ul. Kościuszki 27