Stowarzyszenia w Powiecie Chrzanowskim

1. Komitet Obywatelski Gminy Alwernia
ul. Krakowska 27,
32-566 Alwernia

2 . "Teatr Ludowy Tradycja". Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Ludowej Gminy Alwernia. Dom Ludowy Okleśna
32-566 Alwernia

3 . Stowarzyszenie Przyjaciół Regulic i Nieporazu
Regulice, ul. Al. Jana Pawła II 10
32-566 Alwernia

4. Stowarzyszenie Miłośników Mirowa
Mirów nr 62,
32-566 Alwernia

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Alwerni
ul. Korycińskiego 1,
32-566 Alwernia

6. Ochotnicza Straż Pożarna w Brodłach
Brodła 310
32-566 Alwernia

7. Ochotnicza Straż Pożarna w Grojcu
Grojec,
32-566 Alwernia

8. Ochotnicza Straż Pożarna w Regulicach
Regulice,
32-566 Alwernia

9. Stowarzyszenie do Spraw Rozwoju i Rozbudowy Wsi Jankowice
Jankowice nr 11,
32-551 Babice

10. Klub Wędkarski "KARAŚ" Dom Strażaka w Rozkochowie 
ul. Chemików,
32-551 Babice

11. Ochotnicza Straż Pożarna w Babicach
ul. Zakopiańska,
32-551 Babice 417

12. Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowicach Jankowice,
ul. Wadowicka 2,
32-551 Babice (adres do korespondencji: Jankowice 42).

13. Ochotnicza Straż Pożarna w Mętkowie Mętków,
ul. Ogniowa,
32-551 Babice

14. Ochotnicza Straż Pożarna w Rozkochowie Rozkochów,
ul. Chemików - Dom Strażaka,
32-551 Babice

15. Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórzu
Zagórze nr 751,
32-555 Zagórze

16. Chrzanowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Chrzanowie
Rynek 14a,
32-500 Chrzanów

17. Towarzystwo Wędkarskie Kościelec
ul. Szpitalna 78,
32-500 Chrzanów

18. skreślone

19. Stowarzyszenie Przeciwdziałania Powstawaniu Chorób i Kalectwa "Siła Życia"
ul. Żurawiec 2,
32-500 Chrzanów

20. Stowarzyszenie Domu Mężczyzn Wymagających Opieki
ul. M. Skłodowskiej - Curie 12/104
32-500 Chrzanów
tel. 32 623 46 44, 32 623 94 85

21. Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
ul. Mickiewicza 5,
32-500 Chrzanów

22. Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej
ul. Janiny Woynarowskiej 1
32-500 Chrzanów

23. Ruch Społeczno - Samorządowy
ul. Grunwaldzka 5/1,
32-500 Chrzanów

24. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Chrzanowskiej
ul. Kadłubek 19,
32-500 Chrzanów

25. Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Sołtysów Ziemi Chrzanowskiej
Al. Henryka 20,
32-500 Chrzanów

26. Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych "WSPÓLNOTA"
ul. Urbańczyka 2/15
32-500 Chrzanów

27. Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe w Gminie Chrzanów
w likwidacji

28. Towarzystwo Gospodarcze Ziemi Chrzanowskiej
Al. Henryka 26 (IIIp.)
32-500 Chrzanów

29. Chrzanowskie Towarzystwo Przyjaźni Polsko- Żydowskiej w Chrzanowie
ul. Śląska 41a, 32-500 Chrzanów

30. Komitet Obywatelski „Solidarność" w Chrzanowie
ul. Jaworznicka 84,
32-500 Chrzanów - Balin

31. Komitet Obywatelski "Solidarność" w Balinie Balin
ul. Chrzanowska 9
32-500 Chrzanów,
(adres do korespondencji: Balin,
ul. Jaworznicka 84)

32. skreślone

33. Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzanowie
ul. Śląska 20,
32-500 Chrzanów

34. Ochotnicza Straż Pożarna w Balinie gmina Chrzanów
ul. Wyzwolenia , Balin,
32-500 Chrzanów

35. Ochotnicza Straż Pożarna Bumar - Fablok
ul. Fabryczna 3
„Bumar - Fablok"
32-500 Chrzanów

36. Ochotnicza Straż Pożarna w Luszowicach Luszowice
ul. Strażacka
32-500 Chrzanów (adres do korespondencji: Luszowice, ul. Powstańców Warszawy 19)

37. Ochotnicza Straż Pożarna - Płaza
ul. Pocztowa 2a,
32-552 Płaza

38. Towarzystwo Przyjaciół Libiąża
ul. Głowackiego 6,
32-590 Libiąż,
(adres do korespondencji: ul. Paderewskiego 1/53 32-590 Libiąż).

39. Liga Libiąska
ul. 9-go Maja 2/410,
32-590 Libiąż

40. Libiąski Komitet Obywatelski "Solidarność"
ul. Urzędnicza 1/7,
32-590 Libiąż

42. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Nadzieja" w Libiążu
ul. 9 Maja 2/4 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
32-590 Libiąż

44. Yacht Club "Bezan" w Libiążu
ul. Górnicza 23,
32-590 Libiąż

45. Ochotnicza Straż Pożarna w Libiążu
ul. Floriańska 1,
32-590 Libiąż,
(adres do korespondencji: ul. Krasickiego 19, 32-590 Libiąż)

46. Ochotnicza Straż Pożarna w Libiążu - Moczydle
ul. Andersa 9,
32-590 Libiąż

47. Ochotnicza Straż Pożarna Gromiec Gromiec
ul. Traugutta,
32-590 Libiąż

48. Ochotnicza Straż Pożarna Żarki
ul. Oleńki 1,
32-593 Żarki

49. Stowarzyszenie Przyszłych Akcjonariuszy - Pracowników Kopalni Węgla Kamiennego "Janina" w Libiążu
ul. Górnicza 23,
32-590 Libiąż

51. Stowarzyszenie Promocji Sztuki " Kapitalny Odłam Naturalnej Anarchii Rzeczywistości" z siedzibą w Trzebini
ul. Kościuszki 74,
32-540 Trzebinia

52. Klub Płetwonurków "POSEIDON TEAM POLAND"
ul. Św. Stanisława 56
32-540 Trzebinia
tel. 792 501 096, 503 825 516

53. "Przyjaciel" - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
Oś. ZWM - Sz. P. nr 8
32-540 Trzebinia

54. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej "COR"
ul. Narutowicza 10/16
32-540 Trzebinia
tel. 032 611 01 28)

55. Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia w Trzebini
ul. Grunwaldzka 69,
32-541 Trzebinia

56. Zakładowy Fundusz Ochrony Zdrowia „Medica"
ul. Fabryczna 22,
32-540 Trzebinia

57. Towarzystwo Gospodarcze w Trzebini
ul. Piłsudskiego 14,
32-540 Trzebinia

58. Komitet Obywatelski "Solidarność "
ul. Narutowicza 10 lub ul. Rynek 18,
32-540 Trzebinia

59. Klub Obywatelski w Trzebini - Sierszy
ul. Grunwaldzka 29
32-541 Trzebinia - Siersza
tel. 711 91 85

60. Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebini
ul. Piłsudskiego 14a,
32-540 Trzebinia tel. 032 612 17 06

61. Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebini - Sierszy
ul. Grunwaldzka 113
32-541 Trzebinia - Siersza,
(adres do korespondencji: ul. Zwycięstwa 7, 32-541 Trzebinia)

62. Ochotnicza Straż Pożarna Bolęcin Bolęcin,
ul. Krakowska 30,
32-540 Trzebinia

63. Ochotnicza Straż Pożarna w Dulowej Dulowa,
ul. Brata Alberta 5,
32-545 Karniowice

64. Ochotnicza Straż Pożarna Lgota Lgota, gmina Trzebinia

65. Ochotnicza Straż Pożarna w Młoszowej Młoszowa,
ul. Krakowska
(adres do korespondencji: ul. Kamieniec 64, Młoszowa)

66. Ochotnicza Straż Pożarna w Myślachowicach
ul. Trzebińska 11
32-543 Myślachowice

67. Ochotnicza Straż Pożarna w Płokach Płoki,
ul. Główna 4,
32-543 Myślachowice

68. Ochotnicza Straż Pożarna w Psarach Psary,
ul. Św. Floriana,
32-545 Karniowice, (adres do korespondencji: Psary, ul. Stroma 4)

69. Ochotnicza Straż Pożarna w Zakładach Górniczych "Trzebionka" S. A.
ul. Sikorskiego 71,
32-540 Trzebinia

70. Ochotnicza Straż Pożarna w Zakładach Metalurgicznych Trzebinia
ul. Kościuszki 59,
32-540 Trzebinia

73. Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w Chrzanowie
ul. Sokoła 24,
32-500 Chrzanów

74. Stowarzyszenie Geodetów Ziemi Chrzanowskiej
ul. Jagiellońska 3,
32-500 Chrzanów

75.Galicyjski Klub Górski
ul. Trzebińska 84
32-500 Chrzanów

76. Chrzanowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne
ul. Broniewskiego 4,
32-500 Chrzanów

78. Stowarzyszenie Ziemi Lipowieckiej Wygiełzów,
ul. Lipowiecka 3
32-551 Babice
tel. 622 95 17 (Świetlica)

79. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "NASZE DZIECI"
ul. Sienkiewicza 13/7,
32-500 Chrzanów

80. Chrzanowskie Stowarzyszenie Abstynentów "Klub Powściągliwych".
ul. Krakowska 12b,
32-500 Chrzanów

81. Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga Poręba Żegoty, Parafia św. Marcina,
32-566 Alwernia

82. Libiąskie Stowarzyszenie na Rzecz Trzeźwości i Wolności od Uzależnień "Przemienienie"
ul. Makowa 2
32-590 Libiąż

83. Trzebiński Ruch Społeczny „Niezależność"
ul. Florkiewicza 1,
32-546 Młoszowa
tel. 612 10 52

84. Miejska Orkiestra Dęta
ul. Grunwaldska 335,
32-541 Trzebinia.

85. Stowarzyszenie "My Kobiety"
Al. Henryka 55,
32-500 Chrzanów
tel. 623 51 41

86. Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Kwaczały
ul. Słoneczna 3
Kwaczała 32-566

87. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych "RAZEM"
ul. Wyszyńskiego 19,
32-500 Chrzanów

88. Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów "PRZYJAŹŃ"
ul Oleńki 1,
32-593 Żarki

89. Ochotnicza Straż Pożarna w Pogorzycach Pogorzyce,
ul Szymanowskiego 21,
32-501 Chrzanów

90. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "MUMINKI" w Trzebini
ul. Tysiąclecia 49,
32-540 Trzebinia

91. Porozumienie Na Rzecz Rozwoju Gminy Trzebinia
ul Sadowa 7,
32-540 Trzebinia

92. Klub Miłośników Motoryzacji i Sportów Motorowych "MOTOR-MAX"
ul. Kościuszki 50/13,
32-540 Trzebinia

93. Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Chrzanowskiej "NASZ POWIAT"
ul. Kościuszki 72,
32-540 Trzebinia

94. Obywatelskie Stowarzyszenie Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Piłsudskiego 71,
32-540 Trzebinia

95. Obywatelska Wspólnota Samorządowa Powiatu Chrzanowskiego
ul Fałata 8,
32-500 Chrzanów

96. Stajnia Pałacowa w Płazie
ul. Wiosny Ludów 4,
32-552 Płaza

98. Stowarzyszenie "MŁODA ALWERNIA"
ul. Zięby 1,
32-566 Alwernia
(adres do korespondencji: ul. Olszewskiego 22)

99. Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów "ZGODA"
ul Paderewskiego 2,
32-590 Libiąż

100. Stowarzyszenie Sympatyków Grojca
Grojec, nr 97,
32-566 Alwernia

101. Stowarzyszenie "AMAZONKI ZIEMI CHRZANOWSKIEJ"
ul. Topolowa 16,
32-500 Chrzanów

102. Stowarzyszenie Sympatyków Babic "IMPLUS"
Babice nr 384,
32-551 Babice

103. Stowarzyszenie Ogródków Działkowych "KOPANINA"
ul. Partyzantów,
32-500 Chrzanów
(adres do korespondencji: ul. Jordana 2/61)

104. skreślone

105. Libiąskie Towarzystwo Przyjaciół Francji
ul. Wojska Polskiego 7/6,
32-590 Libiąż

106. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "BRATEK"
ul. Rynek 3, 
32-566 Alwernia

107. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych Ziemi Chrzanowskiej "PROCURA"
Oś. ZWM 13/57 lub ul. Rynek 18
32-540 Trzebinia

108. Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „RADOŚĆ"
ul. Rynek 18, 
32-540 Trzebinia,

109. Libiąskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców
ul. Górnicza 1,
32-590 Libiąż

110. Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Nr 3 w Trzebini „BONA FIDE" oś. ZWM,
32-540 Trzebinia
tel. 612 16 17

111. SKREŚLONO: 17.11.2014 r.

112. Stowarzyszenie „SIERSZA"
ul. Grunwaldzka 29/1, 
32-540 Trzebinia

113. Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Dzieci i Młodzieży „ARKADIA"
ul. Paderewskiego 5,
32-500 Chrzanów

114. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Psary Psary,
ul. Św. Floriana 4
32-545 Karniowice

115. Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Relaks"
ul. Pocztowa 2,
32-552 Płaza,

116. Skreślone

117.Stowarzyszenie „Przyjaźni Miastu"
ul. Kościuszki 74 32-540 Trzebinia

118. Skreślono.

119. Stowarzyszenie im. Bł. Edmunda Bojanowskiego „NICOLAUS" z siedzibą w Chrzanowie
ul. Mickiewicza 5,
32-500 Chrzanów

120. Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo na Jurze"
ul. Focha 3,
32-500 Chrzanów

121. Forum Gospodarcze Małopolski Zachodniej Balin

ul. Chrzanowska 90,
32-500 Chrzanów

122. Stowarzyszenie Przyjaciół Zagórza ul. Marszałka
J. Piłsudskiego 149,
32-555 Zagórze

123. Stowarzyszenie „Włosień"
ul. 3-go Maja 8,
32-551 Babice

124. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie
ul. Focha 3,
32-500 Chrzanów

125. Stowarzyszenie „Ponad Granicami" Olszyny
ul. Zatorska 36,
32-551 Babice

126. Stowarzyszenie „PINIO"
ul. Śląska 29,
32-500 Chrzanów
tel. 518 790 939, 723 441 602
e-mail: biuro@pinio.org.pl

127. Zlikwidowane

128. skreślone

129. Grupa Ratownictwa Specjalistycznego w Libiążu
ul. Spokojna 60
32-590 Libiąż

130. Koło Emerytów Kadra KWK „Janina"
ul. Górnicza 5
32-590 Libiąż

131. Stowarzyszenie Przyjaciół „Nie Bądź Sam"
ul. Oleńki 1
32-593 Żarki

132. Stowarzyszenie Związek Emerytów i Rencistów „Sierszański Skarbek"
ul. Rynek 18
32-540 Trzebinia

133. Stowarzyszenie Towarzystwo Wędkarskie Pogorzyce
ul. POdgrodzie 3
32-501 Chrzanów, Pogorzyce

 

134. Skreślono.

135. Stowarzyszenie Sympatyków Bolęcina "Skałka Triasowa"
ul.Krakowska 16
32-540 Bolęcin;

136. Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów "Senior"
ul.Sokoła 24
32 - 500 Chrzanów

137. Stowarzyszenie "Uwolnij Marzenia"
ul.Wysoka 12
32-590 Libiąż

138. Stowarzyszenie na Rzecz Poręby Żegoty,
Poręba Żegoty 236
32-566 Alwernia

139. Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społecznej Mieszkańców Gminy Alwernia
ul. Rynek 3
32-566 Alwernia

140. Ochotnicza Straż Pożarna w Kwaczale
ul.Prymasa Wyszyńskiego 7
32-566 Kwaczała

141. Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga" w Libiążu,
ul. Oświęcimska 79
32-590 Libiąż

142. Stowarzyszenie "EKO-LU" w Luszowicach
ul. Strażacka 8
Luszowice, 32-500 Chrzanów

143. Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów "Jutrzenka" z siedzibą w Libiążu
ul. Paderewskiego 2
32-590 Libiąż

144. Stowarzyszenie Przyjaciół Księdza Michała Potaczało "Apostoł Dobroci"
ul. Borowcowa 76B
32-500 Chrzanów

145. Stowarzyszenie Artystów Pasjonatów Sztuki na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "ArtNova"
ul.Leśna 18
32-500 Chrzanów.

146. Towarzystwo Ochrony Przyrody "Inni"
Sokoła26/4,
32-500 Chrzanów

147. Stowarzyszenie Anima
ul. Kościuszki 74,
32-540 Trzebinia

148. Stowarzyszenie Instruktorów Szkół Kierowców Powiatu Chrzanowskiego
ul.Dobczycka 1 ,
32-500 Chrzanów

149. Stowarzyszenie Travelling Inspiration
ul. Zielona 22b/30,
32-500 Chrzanów
e-mail: inspirationtravelling@gmail.com

150. Trzebińska Unia Kobiet
ul. Rynek 18
32-540 Trzebinia

151. Stowarzyszenie "Nowoczesna Edykacja"
ul. Paderewskiego 65
32-545 Karniowice

152. Stowarzyszenie Przyjaciół Lgoty
ul. Szkolna 1
32-543 Myślachowice - Lgota

153. Klub Hodowców Rasowych Psów i Kotów „Pies i Kot”
zmiana siedziby - nadzór prowadzi Starosta Buski

154. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Wesoła jesień” 
ul. Piłsudskiego 149
32-555 Zagórze

155 . Stowarzyszenie „Słodziaki”
ul. Wodzińska 6/18
32-500 Chrzanów
e-mail: stowarzyszenieslodziaki@gmail.com
adres magazynu: ul. Wodzińska koło bloku nr 6
NIP 6282258622
REGON 122561706
tel: 669 381 403, 32 754 04 27
nr konta bankowego: BGŻ 70203000451110000002342850

156. Stowarzyszenie CISIR
ul. Kadłubek 25B/2
32-500 Chrzanów

157. Stowarzyszenie Romów w Chrzanowie
ul. Okrzei 12
32-500 Chrzanów

158. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników i Sympatyków Środowiskowych Domów Samopomocy
ul. Kolonia Stella 11
32-500 Chrzanów

159. Stowarzyszenie SINTI I ROMA
ul. Wojska Polskiego 9/1
32-590 Libiąż

160. Stowarzyszenie Przyjaciół SP 1 w Chrzanowie „Adaś”
ul. Borelowskiego 1
32-500 Chrzanów

161. Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młoszowej
ul. Kamieniec 1
32-540 Trzebinia
e-mail: stowarzyszenie.mloszowa@gmail.com

162. Stowarzyszenie „Teatralno – Filmowe Studio” w Płazie
ul. Lipowiecka 10
32-552 Płaza

163. Punctum Teatr Stowarzyszenie Twórców Niezależnych
ul. Grzybowa 5/90
32-500 Chrzanów
e-mail: punctumteatr@gmail.com

164. Stowarzyszenie Podzamcze
ul. Zakopiańska 23
32-551 Babice

165. Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów 
ul Kadłubek24
32- 500 Chrzanów

166.Stowarzyszenie "InicjatywaChrzanów.pl"
ul. Mieszka I 7/66
32-500 Chrzanów
www.inicjatywachrzanow.pl
e-mail: inicjatywachrzanow@gmail.com

167. Stowarzyszenie Rodzinny Ogród Działkowy "Trzebinia"
ul. Kilińskiego 50
32-540 Trzebinia

168. Stowarzyszenie Nasze Psary
ul. Jana Pawła II 43
32-545 Karniowice
e-mail: stow.nasze.psary@interia.pl

169. MMT-Miłośnicy Militariów Trzebinia  
ul. Osiedlowa 10, 32-540 Trzebinia

170. Stowarzyszenie "Supełek" na rzecz wsparcia dziecka i rodziny
ul. M. Skłodowskiej- Curie 10
32-500 Chrzanów

171. Stowarzyszenie Bądźmy Razem
ul.Pogorska 10 D/2
32-500 Chrzanów
dorota.madej@poczta.fm

172. Stowarzyszenie „Przyjaciele Staszica”
ul. Piłsudskiego 14
32- 500 Chrzanów

173. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gwarek
ul. Gwarków 3a
32-541 Trzebinia

174. Towarzystwo Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
ul. Brzechwy 3
32-500 Chrzanów

175. Stowarzyszenie Edukacyjne START EKO
ul.Podwale 17
32-500 Chrzanów

176. Stowarzyszenie Detektywów i Agentów Ochrony
ul. Kolonia Rospontowa 16/32
32-500 Chrzanów

177. Stowarzyszenie Alwernia Plus
ul. Rynek 3
32-566 Alwernia

178. Stowarzyszenie Seniorzy Alwerni z siedzibą w Alwerni
ul. Zięby, 1
32-566 Alwernia

179. Stowarzyszenie Ogrodowe na Wzgórzu
ul. Brzozowa7,
32-590 Libiąż
nawzgorzu@op.pl

180. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 4 w Trzebini "Super czwórka"

ul.24 stycznia 47,
32-540 Trzebinia

181. Trzebińskie Stowarzyszenie " Wolna Trzebinia"
ul. Jasna 25
32-540 Trzebinia
e- mail:stowarzyszeniewolnatrzebini@gmail.com

182. Stowarzyszenie "CPRON"
ul. Główna nr 81,
32-500 Chrzanów

183. Stowarzyszenie  Proobronno-Oświatowe "KADET"
ul. Szkolna 3,
32-540 Trzebinia e- mail: spo.kadet@gmail.com

184. Stowarzyszenie Grojecki Team Motorowy
ul. Bartosza Głowackiego 29, Grojec
32-566 Alwernia

185. Stowarzyszenie Dla Edukacji "Most"
ul. Jana Pawła II 2,
32-566 Kwaczała
stowarzyszenie.most@interia.pl

186. Stowarzyszenie Szachty Libiąskie DOG TRAINING
ul. Borowcowa 4, 32-555 Zagórze
KRS: 0000586809

187. Wspólnota gmin Powiatu Chrzanowskiego
ul. Melchiora Wańkowicza 18A
32-500 Chrzanów
KRS: 0000603691

188. Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Galicja"
ul. Kopalniana 1,
32-590 Libiąż

189. Stowarzyszenie "Razem w Przyszłość"
ul. Ciężkowicka 10,
 32-541 Trzebinia

190. Szwadron Kawalerii Ochotniczej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego*
ul. 1 Maja 8,
32-590 Libiąż

191. Stowarzyszenie Centrum Edukacji i Innowatyki
ul. Janiny Woynarowskiej 1
32-500 Chrzanów

192. Jacht Klub Ziemi Chrzanowskiej Chrzanów Libiąż Trzebinia
ul. Głowackiego 90 A,
32-540 Trzebinia
KRS 0000636741

193. Stowarzyszenie Błękitne Anioły
ul. Cicha 11,
32-543 Trzebinia
KRS 0000626574

194. Stowarzyszenie "Stacja Chrzanów"
ul. Mieszka I 9/45,
32-500 Chrzanów

195. Stowarzyszenie "DZIECIAKI NA BIS"
ul. Szkolna 6,
32-543 Płoki

196. Stowarzyszenie Za Piecem
ul.Jana III Sobieskiego 38,
32-552 Płaza

197. Stowarzyszenie Rodzinny Ogród Działkowy „Piaski” Trzebinia
ul. Jana Kilińskiego 50,
32-540 Trzebinia
KRS 0000585106

198. Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Brodła"
ul. Działkowców 4,
32-566 Brodła

199. Stowarzyszenie Strzeleckie "Husar"
ul. Patelskiego 35,
32-566 Kwaczała

200. Stowarzyszenie Sympatyków Podłęża
ul. Radosna 2,
32-566 Podłęże

201. Stowarzyszenie Obywatelski Chrzanów
ul. Łowiecka 29,
32-500 Chrzanów

202. Stowarzyszenie "NoWa perspektywa"
ul. Marszałka Piłsudskiego 125,
32-540 Trzebinia

203. Stowarzyszenie Techników Administracji
ul. Brzezina 12/39,
32-500 Chrzanów

204. Innowacyjne Niezależne Towarzystwo Entuzjastów Gracja
ul. Henryka Jordana 8/43,
32-500 Chrzanów.

205.Stowarzyszenie Przyjaciół Świętej Joanny Beretty Molli
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 147,
32-555 Zagórze

206. Nadwiślańskie Stowarzyszenie Pszczelarzy „NEKTAR”
ul. Przecznica 31,
32-566 Poręba Żegoty

207. Stowarzyszenie „Wspólnota Pokoleń”
ul. Balińska 25,
32-500 Chrzanów

208. Stowarzyszenie Cześć
ul. Kopernika 20/56,
32-540 Trzebinia

209. Stowarzyszenie American Muscle Team
ul. Krakowska 131,
32-546 Młoszowa

210. Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Partnerstwa-Partners Network
ul. Krakowska 21,
32-500 Chrzanów

211. Stowarzyszenie Kostka
ul. Plac Kościelny 1,
Kwaczała,  21-566 Alwernia

212. Stowarzyszenie Luzarczycy
ul. Dembowskiego 4,
32-540 Trzebinia

213. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Złota Jesień Gromiec
ul. Romualda Traugutta 1,
32-590 Libiąż

214 -Stowarzyszenie Nasze Dzieci
ul. Karola Szymanowskiego 21,
32-500 Pogorzyce

215. Stowarzyszenie Ogrodowe "Chechło"
ul. Fabryczna 1,
32-500 Chrzanów

216, Stowarzyszenie AKIHO EUROPA CENTRALNA
ul. Świętego Krzyża 34e,
32-545 Dulowa

217. Stowarzyszenie Gromiec dla Pokoleń
ul. Romualda Traugutta 21,
32-590 Gromiec

218. Stowarzyszenie Misericordi
Os. Gaj 36/35,
32-540 Trzebinia

219. Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa w Transporcie „DROGATKA”
ul. Wojska Polskiego 9/13,
32-590 Libiąż

220. Stowarzyszenie PRO BONO
uL. Edukacyjna 1,
32-566 Brodła

 
221. Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych"Serce Za Serce"
ul. Rynek 18,
32-540 Trzebinia