Fundacje

Fundacje

1. Fundacja „Dobry Start”
Władze: Eugeniusz Kurek - Prezes
Celem stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin niezamożnych i dysfunkcyjnych. Fundacja działa od 22.04.2003 roku.
Forma prawna: fundacja
Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego
Kontakt
ul. Piłsudskiego 1a, 32-540 Trzebinia
Tel. 032 753 39 84
KRS 0000159404
www.dobrystart.trzebinia.com, biuro@dobrystart.trzebinia.com

2. Fundacja Inicjatyw Pozarządowych w Babicach
ul. Krakowska 55, 32-551 Babice
Fundacja rozpoczęła swoją działalność od 14.03.2006 roku
Władze: Monika Warchoł – Prezes Zarządu
Forma prawna: fundacja
Kontakt
ul. Krakowska 55
32-551 Babice
KRS 0000252270

3. Fundacja Rozwoju Samorządu Terytorialnego w Trzebini
Fundacja rozpoczęła swoją działalność od 18.02.2003 roku
Władze: Elżbieta Musialik – Prezes
Forma prawna: fundacja
Kontakt
ul. Rynek 18
32-540 Trzebinia
KRS 0000152151

4. Fundacja Krok Naprzód
Fundacja rozpoczęła swoją działalność od 22.06.2007 roku
Władze: Bożena Bierca – Prezes, Paweł Kowalski - Wiceprezes
Forma prawna: fundacja
Kontakt:
Al. Henryka 53
32-500 Chrzanów
KRS 0000283123

5. Fundacja Pro Animals Na pomoc Zwierzętom
ul. Żeromskiego 6, 32-500 Chrzanów
Fundacja działa od 03.12.2007 roku
Władze: Jolanta Racka – Prezes
Forma prawna: fundacja
Kontakt:
ul. Żeromskiego 6
32-500 Chrzanów
Tel. 510 846 660, 692 056 304
KRS 0000293995

6. Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci
ul. Św. Stanisława 32, 32-540 Trzebinia
Władze: Jolanta Różowska - Prezes Zarządu Fundacji
Forma prawna: fundacja
Celami Fundacji jest działalność społecznie użyteczna na rzecz ogółu społeczności w zakresie: popularyzowania nauki i edukacji, rozwijania zainteresowania nauką jako obszaru atrakcyjnych poszukiwań i przeżyć, podnoszenia poziomu wykształcenia dzieci i młodzieży, zwłaszcza z obszarów wiejskich, miejsko-wiejskich i małych miast, tworzenia i wyrównywania szans edukacyjnych, możliwości rozwoju i samorealizacji, zwiększenia znaczenia roli nauki i edukacji w świadomości mieszkańców obszarów wiejskich, miejsko-wiejskich i małych miast, jako czynnika rozwoju społeczeństwa i wzrostu jakości życia, oraz ukazania i promowania korzyści płynących z wiedzy i edukacji, popularyzowania idei kształcenia przez całe życie
Kontakt:
ul. św. Stanisława 32
32-540 Trzebinia
nasze konto: DB PBC S.A. O/Trzebinia 89 1910 1048 2105 0081 0423 0001
KRS 0000308161
www.uniwersytetdladzieci.com.pl
uniwersytetdladzieci@gmail.com

7. Fundacja „DONUM SPES”
Os. Chemików 15/9, 32-566 Alwernia
KRS 333424

8. Fundacja „BARKA”
Mętków ul. Nadwiślańska 32, 32-551 Babice
KRS 333221

9. Fundacja „IN GREMIO FUTURO” IM.ŚW.RAFAŁA KALINOWSKIEGO
Os. Gaj 31/7, 32-541 Trzebinia

10. Fundacja „Rodzice-Dzieciom” im. Ewy Madeja
ul. Orkana 21/31, 32-500 Chrzanów
KRS 338744

11. Fundacja „Polska Fundacja Rehabilitacyjna"
ul Trzebińska 7
32-543 Myślachowice
fundacja@fundacja-pfr.pl
KRS 357441

12. Fundacja na Rzecz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
Fundacja na Rzecz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
ul. Topolowa 16 lokal. 115
32-500 Chrzanów
tel. 32 623 51 40
http://fundacjaszpital.powiat-chrzanowski.pl
e-mail: fundacja@spch.home.pl

13. Fundacja „Energetyk”
Trzebinia 32-541

14. Fundacja Ochrony Zdrowia Pracowników KWK „Jania” w Libiążu
ul. Górnicza 23, 32-590 Libiąż

15. Fundacja Inicjatyw Pozarządowych „Wiedza”
Babice 422, 32-551 Babice

16. Fundacja Rozwoju Dzieci i Młodzieży – Fundacja Artura
ul. Kolejowa 15, 32-590 Libiąż

17. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Osób Niewidomych
ul. Dąbrowskiego 22, 32-540 Trzebinia

18. Fundacja Viribus Unitis – Połączonymi Siłami
Władze:
Krzysztof Wilk - Prezes Zarządu
Genowefa Brandys - Wiceprezes Zarządu
Ewa Dubiel, Andrzej Szarek - członkowie Zarządu
Forma prawna: fundacja
Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego
Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 13 czerwca 2003 r. pod nr KRS 0000164462 staus organizacji pożytku publicznego nadano w 2005 r. Fundacja działa m.in. w zakresie pomocy społecznej i edukacji. Obecnie prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo, Świetlicę Opiekuńczo - Wychowawczą dla dzieci i młodzieży w Babicach oraz szkoły publiczne: Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Pogorzycach.

ul. dr Jana Gołąba 2, 32-551 Babice
tel./fax. 32 622 93 52
kom 693 922 288
BS Chrzanów Nr konta: 51 8444 0008 0000 0079 3960 0001
KRS 0000164462
fundacja@viribus-unitis.pl
www.viribus-unitis.pl

19. Fundacja im. Brata Alberta w Trzebini
Władze:
Katarzyna Szarzyńska – kierownik Świetlicy Terapeutycznej
Forma prawna: fundacja
Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego
Warsztat Terapii Zajęciowej i Świetlica Terapeutyczna są placówkami pobytu dziennego. W ramach działalności WTZ prowadzona jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną /z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności oraz wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej/.
Kontakt:
Warsztat Terapii Zajęciowej
Świetlica Terapeutyczna
ul. Luzara 1, 32-540 Trzebinia
KRS 0000028246
tel./faks: 032 612 13 75
www.albert.krakow.pl, www.wtzkromka.org, www.albercik.powiat-chrzanowski.pl/albercik/
trzebiniawtz@poczta.fm
Dni i godz. otwarcia;
WTZ Pn - Pt od 7.00 do 16.00,
ŚT Pn - Pt od 15.00 do 19.00

20. Fundacja im. Brata Alberta w Chrzanowie
Głównym założeniem działania Świetlicy jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym wszechstronnego rozwoju. Świetlica dba o utrzymanie dobrej intelektualnej i psychofizycznej sprawności. Świetlica wspiera swoich wychowanków i ich rodziny w przezwyciężaniu trudności, jakie niesie ze sobą niepełnosprawność.
Głównym założeniem działania WTZ jest pomoc osobą niepełnosprawnym z upośledzeniem umysłowym w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej. Prowadzimy działalność rehabilitacyjną w oparciu o indywidualne programy rewalidacyjne mające na celu nabycie przez uczestnika podstawowych umiejętności społecznych oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy lub w warunkach pracy chronionej. Prace terapeutów wspiera psycholog, specjalista ds. rewalidacji, rehabilitant.
Władze: Izabela Skrzekucka – kierownik Świetlicy Terapeutycznej
Robert Gondzik – kierownik WTZ
Forma prawna: fundacja
Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego
Kontakt
Fundacja im. Brata Alberta
Świetlica Terapeutyczna
ul. Sokoła 8, 32-500 Chrzanów
tel./faks: 032/ 623 49 70
KRS 0000028246
Świetlica Terapeutyczna: www.albert.krakow.pl, swietlica.chrzanow@wp.pl
WTZ: www.wtzst-chrzanow.pl, www.albert.krakow.pl,
e-mail: funba@aries.com.pl, funba@wtzst-chrzanow.pl
Dni i godz. otwarcia:
ŚT - Pn - Pt w godz. od 7.00 do 18.00,
WTZ - Pn - Pt w godz. od 7.00 do 15.00

21. Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Libiążu
Celem działalności Warsztatu jest rehabilitacja społeczna i zawodowa zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnej do możliwości niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.
Władze: Piotr Świstak - Kierownik WTZ w Libiążu
Forma prawna: fundacja
Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego
Kontakt
ul. Piłsudskiego 4, 32-590 Libiąż
tel./faks: 32 627 75 31
KRS 0000028246
www.albert.krakow.pl, fundlib@onet.pl
Dni i godz. otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

22. Fundacja Małopolska Fundacja Przedsiębiorczości
ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów
KRS 0000474602

23. Fundacja "Wesoły Smoczek"
ul. Wczasowa 16
31-540 Bolęcin
KRS 494700

24. BIOOGRODY
ul. Lipowiecka 6
31-552 Wygiełzów
bioogrody@interia.pl

25. Fundacja Otwartego Serca
ul. Jaskółcza 25a
32-590 Libiąż

26. Fundacja "To My"
Olsztyn, ul. Rolna 245
Organem sprawującym nadzór  jest od dn. 25.01.2017 roku  Starosta Olsztyński

27. Fundacja Edukacji Ekologicznej i Promocji Zdrowia "EDUECO"
ul. J.Pawła II 41/14
32-540 Trzebinia

28. Fundacja Ochrony Zdrowia i Dobrostanu Psychicznego "Dzieło Umysłu"
ul.Bartosza Głowackiego 27
32-500 Chrzanów

29. Fundacja VIAFEMINA
ul. Żniwna 2, 32-552 Płaza
KRS 0000587513
fundacja@viafemina

30. Fundacja Szansa Na Rozwój
ul. Marszałka Piłsudskiego 55, 32-540 Trzebinia
KRS 0000590216

31. Fundacja Memoria Potockich
ul. Kasztanowa 42, 32-543 Płoki
KRS 0000597899

32. Fundacja Sangter Foundation
ul. Drozdowa 1, 32-566 Regulice
Prezes Fundacji- Sławomir Spórna
KRS 0000608711

33. Fundacja KARTSFORKIDS
ul. Grunwaldzka 93/4, 32-540 Trzebinia
KRS 0000609534

34. Fundacja MISJA SERCA- KENIA
ul. Kolonia 4, 32-566 Okleśna
KRS 0000611890

35. Fundacja 4 KONTYNENTY
OS. ZWM 8/7, 32-540 Trzebinia
Fundacja działa od 5.02.2016
Władze Mariusz Noworól
Forma prawna – fundacja
KRS 000595255

36. FUNDACJA INICJATYWY SPOŁECZNE I DZIEDZICTWO KULTUROWE
ul. Brata Alberta 5, 32-545 Karniowice
Fundacja działa od 22.08.2016
Władze: Halina Duda
Forma prawna: fundacja
KRS 0000632888

37. Fundacja PRO-EKO W BABICACH
ul. Św. Józefa 7, 32-551 Babice
Fundacja działa od 18.11.2016
Władze: Michał Paździurkiewicz
Forma prawna: fundacja
KRS 0000642162

38. FUNDACJA NA RZECZ WSPÓŁPRACY POLSKO-KAZACHSTAŃSKIEJ KRAKÓW-ASTANA
ul. Karola Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia
Fundacja działa od 23.11.2016
Władze: Paulina Mikuła
Forma prawna: fundacja
KRS 0000647486

39. FUNDACJA JAKPRAWNIE.PL
ul. Słowackiego 4/4, 32-500 Chrzanów
Fundacja działa od 20.12.2016
Władze: Mateusz Mosor – Prezes Zarządu
Forma prawna: fundacja
KRS 0000653716

40. FUNDACJA LIDERZY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ul. Ogrodowa 22, 32-543 Myślachowice
Fundacja działa od 12.01.2017
Władze: Dominik Beśtocha – Prezes Zarządu
Forma prawna: fundacja
KRS 0000658133

41. FUNDACJA ROZWOJU USŁUG SPOŁECZNYCH
ul. Borowcowa 12, 32-500 Chrzanów
Fundacja działa od 21.02.2017
Władze: Wojciech Broczkowski- Prezes Zarządu
Forma prawna: fundacja
KRS 0000664129

42. FUNDACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
ul. Ignacego Paderewskiego 6, 32-590 Libiąż
Fundacja działa od: 03.03.2017
Władze: Renata Kowalska – Prezes Zarządu
Forma prawna: fundacja
KRS 0000666582

43. FUNDACJA ROZWOJU SPORTU
ul. Powstańców Styczniowych 42, 32-500 Chrzanów
Fundacja działa od 05.05 .2017
Władze: Kinga Brandys- Prezes Zarządu
Forma prawna: fundacja
KRS 0000676694

44. FUNDACJA TH­ERMOPLAST
ul. Wilcza 3, 32-590 Libiąż
Fundacja działa od 22.05.2017
Władze: Alex Erlach- Prezes Zarządu
Forma prawna: fundacja
KRS 0000679168

45. FUNDACJA INICJATYWA
ul. Aleja Henryka 40/2, 32-500 Chrzanów
Fundacja działa od 06.03.2017
Władze: Martyna Stempkowicz- Prezes Zarządu
Forma prawna: fundacja
KRS 0000666253

46. FUNDACJA IMIENIA HELENY KMIEĆ
ul. Głowackiego 3, 32-540 Trzebinia
Fundacja działa od 25.09.2017
Władze: Mirosław Stanek- Prezes Zarządu
Forma prawna: fundacja
KRS 0000696120

47. FUNDACJA UNIMETAL RECYCLING
ul. Tuwima 21, 32-540 Trzebinia
Fundacja działa od 08.03.2018
Władze: Kamil Saługa –Prezes Zarządu
Forma prawna: fundacja
KRS 0000722079

48. FUNDACJA WRÓBELKA ELEMELKA
ul. Słowackiego 4, 32-500 Chrzanów
Fundacja działa od 04.05.2017
Władze: Przemysław Wróbel –Prezes Zarządu
Forma prawna: fundacja
KRS 0000674205

49. FUNDACJA KULTURALNI NA POZIOMIE
ul. Polna 3, 32-543 Płoki
Fundacja działa od 04.04.2018
Władze: Klaudia Smółka
Forma prawna: fundacja
KRS 0000725840

50. FUNDACJA AKADEMIA SPORTU „ZOSTAŃ MISTRZEM”
Os. Chemików 22, 32-566 Alwernia
Fundacja działa od 30.01.2020
Władze: Irena Bachowska
Forma prawna: fundacja
KRS 0000825683

51. FUNDACJA "CZUŁA STODOŁA"
ul. Siemota 2E, 32-552 Płaza
Fundacja działa od 22.07.2020
Władze: Dorota Kouba
Forma prawna: fundacja
KRS 0000851076

52. FUNDACJA KULTURY I KRZEWIENIA POLSKOŚCI ZA GRANICĄ "GRONO POLSKOŚCI"
ul. Jana Brzechwy 3, 32-500 Chrzanów
fundacja działa od 19.04.2021
Władze: Veronika Kovalchuk
Forma prawna: fundacja
KRS 0000895104

 

53. FUNDACJA SAMA MAMA

ul. Paderewskiego 24, 32-545 Dulowa

Fundacja działa od 25.05.2021

Władze: Dominika Hapek- prezes zarządu

Forma prawna: fundacja

KRS 00000902400

 

54. FUNDACJA PIELGRZYM

ul. Botaniczna 29/9, 32-500 Chrzanów

Fundacja działa od 25.06.2021

Władze: Monika Skinderowicz - Prezes Zarządu

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000908344