Inwestowanie w Powiecie Chrzanowskim

pasek ze zdj sztolnia w libiążu, zalew balaton w kształcie serca, pałac w płazie klasztor w alwerni oraz wieża ruin zamku lipowiec

Misją Powiatu Chrzanowskiego jest kreowanie rozwoju gospodarczego, społecznego i przestrzennego jako spójnego obszaru funkcjonalnego, posiadającego jednolite cele rozwojowe, realizowane przez partnerów samorządowych, gospodarczych i społecznych.

Korzystne położenie względem aglomeracji krakowskiej i śląskiej wpływa na rozwój innowacyjnych sektorów gospodarki w nowoczesnych strefach aktywności inwestycyjnej, generując nowe miejsca pracy. Zrozumienie idei innowacyjności wśród społeczności lokalnej przynosi korzyści w postaci polepszenia jakości usług komercyjnych i publicznych oraz standardów życia, przyczyniając się do zahamowania niekorzystnych tendencji demograficznych.

Ponadto skupiamy się na obszarach strategicznych ukierunkowanych na: gospodarkę, edukację, rynek pracy, bezpieczeństwo publiczne, społeczne i zdrowotne mieszkańców powiatu, ochronę środowiska i atrakcyjność turystyczno -rekreacyjną zapewniającą szeroki dostęp do obiektów sportowych.