O powiecie

 

Powiat chrzanowski zlokalizowany jest w północno-zachodniej części województwa małopolskiego na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Śląskiej. Posiada bardzo dogodne położenie geograficzne. Leży pomiędzy dwoma miastami wojewódzkimi, Krakowem i Katowicami.

Powiat chrzanowski od zachodu graniczy z województwem śląskim, od północy z powiatem olkuskim, od strony południowej z powiatem oświęcimskim i wadowickim, a od południowego-wschodu z powiatem krakowskim ziemskim.

Stolicą powiatu jest miasto Chrzanów, umiejscowione w odległości około 50 km na północny zachód od Krakowa oraz około 30 km na wschód od aglomeracji górnośląskiej.

Wsieci drogowej zasadniczą rolę odgrywa autostrada A4 biegnąca w kierunku wschód-zachód oraz droga krajowa 79 (Katowice - Kraków) i droga wojewódzka 780 (Babice – Alwernia - Kraków). Wychodzące promieniście z miasta Chrzanowa drogi wojewódzkie: nr 782 w kierunku północnym (Trzebinia - Myślachowice), nr 933 w kierunku południowo-zachodnim (Chrzanów-Oświęcim), nr 781 w kierunku południowym (Chrzanów-Zator) oraz droga nr 791 (Trzebinia-Olkusz) stanowią dopełnienie głównej sieci drogowej.

Przez teren Powiatu przebiega transeuropejska magistrala kolejowa Wschód-Zachód. W Trzebini znajduje się jeden z większych węzłów kolejowych łączących Kraków, Katowicei Oświęcim

Niedaleko od powiatu znajduj ą się dwa lotniska: jedno ponad 30 km od Chrzanowa, w podkrakowskich Balicach, a drugie w odległości ok. 65km w Katowicach-Pyrzowicach.

W skład powiatu wchodzą cztery gminy miejsko-wiejskie: Alwernia, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia i jedna gmina wiejska Babice.

Powiat zajmuje powierzchnię 371,5 km2.

 

niebieska mapa kontury powiatu chrzanwoskiego. wyodrębnione kontury poszczególnych gmin Alwernia, Babice, Chrzanów, Trzebinia, Libiaż ( na konturach gmin białe napisy z nazwami poszczególnych gmin

Zamieszkuje go 122 592 osób (dane GUS z dnia: 02.06.2022 )

niebeiski baner białe napisy stan ludnosci 122592 ogółem, K 59253, M 63 339 , kontury konbiety i mężczyzny białe