Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Wsparcie dla Inwestora

zasady inwestowania w PSI granatowe tło czerwone i białe napisy zwolnienia: 70% dla Małych i Mikro, 60% dla śrdnich. 50% dla dużych , www.kpt.pl
Ulgi podatkowe dla małopolskich przedsiębiorców. Wsparcie Krakowskiego Parku Technologicznego dla firm

Prowadzisz przedsiębiorstwo na terenie Małopolski Zachodniej lub powiatu jędrzejowskiego? Zgłoś się do Krakowskiego Parku Technologicznego. Możesz otrzymać wsparcie: zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT w ramach programu Polska Strefa Inwestycji.

Czym jest Polska Strefa Inwestycji?
Jest to instrument zwolnienia z podatku, który zastąpił funkcjonujące od ponad 20 lat wsparcie inwestycyjne w specjalnych strefach ekonomicznych. Ulga podatkowa w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) stanowi pomoc publiczną dostępną w formie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) w wysokości nawet do 70% wartości realizowanej inwestycji.
Ulga podatkowa dostępna jest dla firm na terenie całej Polski, niezależnie od ich wielkości. Nawet mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z możliwości jakie daje Polska Strefa Inwestycji. Pomoc dla przedsiębiorstw wynikająca z tego programu pozwala zainwestować pieniądze w rozwój firmy i odliczyć od podatku dużą część wydatków inwestycyjnych.

Kto może skorzystać ze wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji?
O wsparcie mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy chcą:
• utworzyć nowy zakład,
• zwiększyć zdolność produkcyjną swojego zakładu,
• wprowadzić nowe produkty,
• zmienić proces produkcyjny.

Jakiego typu branże mogą ubiegać się o wsparcie?
O pomoc może ubiegać się firma z szerokiego wachlarza branż. Pomoc mogą otrzymać niemal wszystkie firmy produkcyjne i logistyczne oraz niektóre usługowe. Wśród ostatnich inwestorów w PSI, znalazły się:
• branże tradycyjne (przemysł motoryzacyjny, ,środków transportu, chemiczny, sektor spożywczy. Warto zauważyć także producentów innowacyjnych łazienek, zbiorników kompozytowych, wyposażenia meblowego czy elementów drewnianych i metalowych),
• firmy z sektora usług (informatycznych, badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usług w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), badań i analiz technicznych, centrów telefonicznych, usług architektonicznych oraz inżynieryjnych).

Co trzeba zrobić i ile można zyskać – decyzja o wsparciu
Skorzystanie ze zwolnienia podatkowego uwarunkowane jest uzyskaniem decyzji o wsparciu. Decyzja wydawana jest na 12 lub 15 lat, co również uwarunkowane jest lokalizacją przedsięwzięcia.

Decyzja o wsparciu określa warunki jakie przedsiębiorca musi spełnić, aby móc korzystać ze zwolnienia, takie jak: przedmiot nowej działalności, lokalizacja inwestycji, czy minimalne koszty kwalifikowane, od wysokości których zależy kwota przysługującego zwolnienia.
Wysokość pomocy publicznej na obszarze Małopolski Zachodniej (zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT) wynosi:
• 50% dla dużych firm
• 60% dla średnich firm
• 70% dla małych i mikro przedsiębiorstw, poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Np. mały przedsiębiorca inwestujący 2 mln zł na zakup gruntu w Małopolsce Zachodniej, budowę zakładu i wyposażenie w potrzebne maszyny, uzyska zwolnienie z PIT lub CIT w wysokości 1 400 000 zł do wykorzystania przez 15 lat. Podatku nie płaci tak długo, dopóki ten limit (1 400 000 zł) nie zostanie wykorzystany.

Kto wydaje decyzję o wsparciu?
Decyzję o wsparciu na obszarze województwa małopolskiego oraz powiatu jędrzejowskiego (w woj. świętokrzyskim) – na podstawie wniosku przedsiębiorcy – wydaje Krakowski Park Technologiczny w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki.

Więcej informacji na temat Polskiej Strefy Inwestycji i korzyści dla przedsiębiorców można znaleźć tutaj lub poprzez bezpośredni kontakt z Działem Obsługi Inwestora KPT:
email: strefa@kpt.krakow.pl tel. +48 690 950 600

Inwestuj w Małopolsce i skorzystaj z ulgi!

 

plakat inwestuj w Polskiej Strefie inwestycji , www.kpt.pl granatowe tło białe i czerwone napisy
Wsparcie dla inwestora

Na poziomie lokalnym Starostwo Powiatowe w Chrzanowie wspiera inwestorów w całym procesie inwestycyjnym w postaci:
 
 • przygotowania informacji o możliwościach inwestycyjnych powiatu
 • szybkiego dostępu do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo – prawnego inwestycji
 • wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji 
 • indywidualnej opieki pracownika, który pomoże na każdym etapie realizacji projektu oraz gwarantuje opiekę proinwestycyjną
Powiatowy Urząd Pracy -  informacja w sprawie niskich podatków

POLECANE STRONY

granatowy baner na środku: biały napis ulga podatkowa, czerwony napis: dla Twojej Firmy na dole napis Krakowski Park Technologiczny
Polska Strefa Inwestycji (PSI)

 

POLSKA STREFA INWESTYCJI - POMOC W MAŁOPOLSCE WYŻSZA, A KRYTERIA NIŻSZE

 

Polska Strefa Inwestycji to wprowadzony w 2018 r. instrument wsparcia dla inwestorów, który ma zastąpić dotychczasowe Specjalne Strefy Ekonomiczne. Program umożliwia przedsiębiorstwom realizującym nowe inwestycje na uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT/PIT) na okres: 12 lat (od dnia otrzymania decyzji o wsparciu) lub 15 lat na terenach objętych wcześniej statusem specjalnej strefy ekonomicznej. Decyzje o wsparciu na obszarze województwa małopolskiego oraz powiatu jędrzejowskiego – na podstawie wniosku przedsiębiorcy – wydaje Krakowski Park Technologiczny w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki.

więcej informacji na stronie internetowej: Skorzystaj z ulgi podatkowej dla Twojej firmy

granatowa okładka napis doing busimess (biały) in małopolska (czerwony przewodnikdla inwestorów mapa europy podświetlona na biało europa zach i zaznaczony kraków
Przewodnik dla Inwestorów "DOING BUSINESS IN MAŁOPOLSKA"

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Doing Business in Małopolska” . To kompendium wiedzy na temat potencjału gospodarczego Małopolski, możliwości inwestycyjnych i dostępnych narzędzi wsparcia.

Dokument do pobrania dostępny tutaj: PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW "DOING BUSINESS IN MAŁOPOLSKA"

ZNACZEK ZYGZAK RÓŻOWY NIEBIESKI JASNY BIEBIESKI ZIELONY ( KSZTAŁT LECĄCEGO PTAKA) NAPIS NIEBIESKI BUSINESS IN MAŁOPOLSKA , TŁO BIAŁE
Centrum Business in Małopolska

to wyjątkowa w skali Polski inicjatywa, której celem jest usprawnienie obsługi inwestora i eksportera oraz promocja gospodarcza regionu. Centrum Business in Małopolska tworzą: samorząd regionalny – Województwo Małopolskie, instytucja rozwoju regionalnego – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i jedna z najważniejszych instytucji wspierających bezpośrednie inwestycje zagraniczne – Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

szczegółowe informacje dostępne tutaj: CENTRUM BUSINESS IN MAŁOPOLSKA

banner granatowy białe i czerwone na[isy; MAŁOPOLSKA TIUTAJ SIĘ INWESTUJE LOGO KRAKOWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO CZERWONY KWADRAD BIAŁE k, LOGO POLSKA STREFA INWESTYCJI ZAGIETY ZYGZAK BIAŁO CZERWON(
Ulgi podatkowe dla małopolskich przedsiębiorców. Wsparcie Krakowskiego Parku Technologicznego dla firm

Prowadzisz przedsiębiorstwo na terenie Małopolski lub powiatu jędrzejowskiego? Zgłoś się do Krakowskiego Parku Technologicznego.

Możesz otrzymać wsparcie: zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT.

W Małopolsce warto inwestować i korzystać z ulgi podatkowej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) – programu pomocy dla inwestorów obsługiwanego przez Krakowski Park Technologiczny.

Kto może ubiegać się o wsparcie?
O wsparcie mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy chcą:

 • utworzyć nowy zakład,
 • zwiększyć zdolność produkcyjną swojego zakładu,
 • wprowadzić nowe produkty,
 • zmienić proces produkcyjny.

Jakiego typu branże mogą ubiegać się o wsparcie?
O pomoc może ubiegać się firma z szerokiego wachlarza branż. Pomoc mogą otrzymać niemal wszystkie firmy produkcyjne i logistyczne oraz niektóre usługowe. Wśród ostatnich inwestorów w PSI, znalazły się:

 • branże tradycyjne (przemysł motoryzacyjny, ,środków transportu, chemiczny, sektor spożywczy. Warto zauważyć także producentów innowacyjnych łazienek, zbiorników kompozytowych, wyposażenia meblowego czy elementów drewnianych i metalowych)
 • firmy z sektora usług ( informatycznych, badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usług w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), badań i analiz technicznych, centrów telefonicznych, usług architektonicznych oraz inżynieryjnych).

Kto wydaje decyzję o wsparciu?
Decyzję o wsparciu na obszarze województwa małopolskiego oraz powiatu jędrzejowskiego (w woj. świętokrzyskim) – na podstawie wniosku przedsiębiorcy – wydaje Krakowski Park Technologiczny w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki.

Jaka jest realna pomoc dla przedsiębiorstwa?
Wysokość pomocy publicznej na obszarze obsługiwanym przez KPT (zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT) wynosi:

 • 50% - dla dużych przedsiębiorstw
 • 60% - dla średnich przedsiębiorstw
 • 70% - dla małych i mikro przedsiębiorstw

 

Np. mały przedsiębiorca inwestujący 5 mln zł na zakup gruntu, budowę zakładu i wyposażenie w potrzebne maszyny, uzyska zwolnienie z PIT lub CIT w wysokości 2 750 000 zł do wykorzystania przez 12 lub 15 lat. Podatku nie płaci tak długo, dopóki ten limit (2 750 000 zł) nie zostanie wykorzystany.

Krakowski Park Technologiczny udziela pomocy bez względu na miejsce inwestycji.


Więcej informacji na temat Polskiej Strefy Inwestycji i korzyści dla przedsiębiorców można znaleźć tutaj: https://www.kpt.krakow.pl/polska-strefa-inwestycji/informacje-podstawowe/ lub https://media.kpt.krakow.pl/231905-wzrasta-pomoc-publiczna-dla-przedsiebiorcow-w-zachodniej-malopolsce?_gl=1*13m9fp0*_ga*MTI1MTI3MTYwNi4xNjc2MDIyOTcx*_ga_4DP9703WCB*MTY3OTA1MjY5Ny4yMS4xLjE2NzkwNTU5ODYuNTAuMC4w lub poprzez bezpośredni kontakt z Działem Obsługi Inwestora KPT:

email: strefa@kpt.krakow.pl

 tel. +48 690 950 600 i +48 12 345 32 23

 

Link bezpośredni do dodatkowych informacji na temat PSI:

https://www.kpt.krakow.pl/polska-strefa-inwestycji/informacje-podstawowe/

 

 

pliki do pobrania: