Herb i flaga

Herb Powiatu Chrzanowskiego przedstawia

Na tarczy dwudzielnej w słup, w prawym czerwonym polu półorzeł biały ukoronowany, w lewym błękitnym polu postać św. Mikołaja w szacie czerwonej trzymająca w prawej ręce trzy złote kule, w lewej takiż pastorał.

Herb Powiatu Chrzanowskiego

Historia herbu

Herb powiatu odwołuje się do historii i tradycji tych ziem. W prawym polu ukoronowany półorzeł ma bezpośrednie odniesienie do historycznego herbu Małopolski – orła w koronie i ze złotą przepaską na skrzydłach. Chrzanów, obecnie w woj. małopolskim, do rozbiorów był w woj. krakowskim.

Postać św. Mikołaja w lewym polu nawiązuje do historycznego herbu stolicy powiatu, który przedstawiał w błękitnym polu św. Mikołaja w stroju pontyfikalnym i tarczą czerwoną z godłem Półkoziców (Chrzanów był przez długie lata własnością Ligęzów noszących w herbie oślą głowę), natomiast św. Mikołaj jest patronem miejscowego kościoła. Herb ten figuruje na pieczęciach miejskich z XVI i XVII w. i był używany aż do rozbiorów.

Później został zmieniony. W 1966r. przyjęto herb nawiązujący do tradycji Księstwa Warszawskiego (następnie zmodyfikowany w latach 90).

Opis flagi

Flaga składa się z trzech poziomych, równoległych pasów w kolorach białym, złotym i czerwonym, na środku jej płata umieszczony jest herb Powiatu Chrzanowskiego wg zasad weksylologii określonych powyżej.

Flaga Powiatu Chrzanowskiego

Wymiary flagi
Szerokość – 5, Długość – 8

 

Proporcja pasów
biały 2/5, złoty 1/5 czerwony 2/5

 

Wymiary herbu
Szerokość – 6, Długość -7

Uzasadnienie

Powiązanie flagi Małopolski z herbem Powiatu Chrzanowskiego symbolizuje przynależność naszego powiatu do Województwa Małopolskiego.

Pobierz