Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Szlaki turystyczne w Babicach

Szlaki piesze

Szlak żółty Dolinek Jurajskich im. JP II

biegnie przez Zagórze (rezerwat przyrody Bukowica) - Wygiełzów Nadwiślański Park Etnograficzny - ruiny zamku na wzgórzu Lipowiec.


Przebieg na terenie gminy Babice: 8 km.
Babice granica gminy od strony gminy Alwernia (24,0 km) skraj lasu, odejście rower. (24,2 km), zamek Lipowiec (24,7km), ul. Parkowa (25,2km), Wygiełzów skansen (25,6 km), skraj lasu pod Grodziskiem (26,8 km), szosa Zagórze (27,1 km), skręt z szosy (27,4 km), Bukowica, szl. ziel. (28,6 km), Bukowica, szl. row. (29,3 km), rozejście szl. w polach (30,2 km), cmentarz, droga (31,4 km) Zagórze, skrzyżowanie. pod kościołem (32,2 km).

Szlak zielony Lipowiecki

Zamek na wzgórzu Lipowiec.- Wygiełzów - Nadwiślański Park Etnograficzny - Rezerwat przyrody Bukowica.


Długość na terenie gminy Babice: 6,6 km

Przebieg na terenie Babic:

Lipowiec zamek 0,0, Babice szkoła (ul. Parkowa) 0,7 km, Wygiełzów skansen 1,4 km, Wygiełzów szosa 1,6 km, skręt z szosy ul. Dworska 1,7 km, skręt w ulicę Kościuszki 2, 4 km, skręt w pola 2,6 km, skręt pola Potroście 4,0 km, skręt pod lasem 4,3 km, skręt na płn. na skraju lasu 4, 8 km, szosa wojewódzka 780 5,5 km, podnóża Bukowicy 6, 1 km, Bukowica wschodni skraj 6,6 km.

Szlak czerwony

Mętków (obok kościoła modrzewiowego pw. Matki Bożej Częstochowskiej) - Gromiec - Oświęcim.

Długość na terenie gminy Babice: ok. 5 km.

Szlaki rowerowe

 

Lokalne

Niebieski okrężny okolic Babic

Rozpoczyna się przy Skansenie, gdzie znajduje się węzeł szlaków. Prowadzi przez Rozkochów - Jankowice- Metków - Zagórze - Pogorzyce - Wygiełzów.


Długość: 39,1 km
Wygiełzów skansen (0,0 km) - Babice (0,5 km) - Kwaczała (5,1 km) - Okleśna (8,4 km) - Rozkochów (10,3 km) - Jankowice (13,4 km) - Mętków (20,0 km) - Zagórze (30,8 km) - Wygiełzów (39,1 km).

Szlak czarny "Dwa Zamczyska" Lipowiec - Rudno

Długość: 18,0 km wariant I i 22,4 km wariant II
Wygiełzów skansen (0,0 km) - Babice (1,2 km)

Wariant I
Kamionka Mała (6,2 km), Kamionka Mała (6,2 km) - Wąwóz Simota (7,2 km) - Regulice Górne zachodni skraj (9,8 km) - RUDNO okolice kopuł RMF (14,9 km)

Wariant II
Kamionka Mała (6,2 km) - Regulice (9,0 km) - Alwernia Rynek (12,2 km) - Regulice kościół (16,5 km) - Nieporaz (17,9) - RUDNO kopuły RMF (19,3 km)

Wspólny bieg

Rudno kopuły (14,9/19,3 km) - Rudno zamek (18,0/22,4 km)

 

Trasę można pokonać w dwóch wariantach tu dla ułatwienia przyjęto:

wariant I - północny przez Wąwóz Simota,

wariant II - południowy przez Regulice i Alwernię.


Opracowanie na podstawie serwisu www.it-jura.pl


Chcesz wiedzieć więcej?

www.it-jura.pl

Samochodowe

Pierścień Jurajski

Przebieg:

Kraków Zakrzówek - Tyniec - Kryspinów - Liszki - Czernichów - Rozkochów - Babice - Alwernia - Krzeszowice - Paczółtowice - Przeginia - Jerzmanowice - Biały Kościół - Modlnica - Zabierzów - Olszanica - Kraków Salwator
Okrężna trasa biegnąca z Krakowa przez najciekawsze tereny południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Trasa biegnie przez teren czterech parków krajobrazowych: Bielańsko-Tynieckiego, Dolinek Krakowskich, Rudniańskiego i Tenczyńskiego. Przybliża cenne środowiska przyrodnicze oraz wiele zabytków historycznych i kulturowych. Odkrywa malowniczy krajobraz Jury, którego charakterystycznym elementem są wapienne ostańce oraz skaliste doliny.

Międzynarodowe

Szlak zielony Greenways - Kraków - Morawy - Wiedeń

całkowita długość: ok. 700 km.


Kraków-Morawy-Wiedeń Greenways to szlak dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego tworzony w oparciu o sieć tras rowerowych, pieszych, wodnych, konnych oraz edukacyjnych ścieżek tematycznych. Główną jego osią jest 700-kilometrowa trasa rowerowa, która łączy zabytkowe miasta i miasteczka, a także cenne przyrodniczo, krajobrazowo i kulturowo tereny wiejskie. Począwszy od Jury Krakowskiej, przez Ziemię Pszczyńską, Śląsk Cieszyński i Beskidy (od Krakowa. przez Alwernię, Oświęcim, Pszczynę, Bielsko Białą, Ustroń, Skoczów do Cieszyna), szlak przedostaje się do Czech na Morawy Południowe, gdzie pośród winnic dociera do Dolnej Austrii. Zielony szlak Kraków - Morawy - Wiedeń stanie się w przyszłości najdłuższą aleją drzew w Europie. Tekst w oparciu o stronę www.greenways.pl


Kilometraż na terenie powiatu chrzanowskiego: Gromiec rzeka Wisła (0,0 km) -Gromiec szkoła (0,8 km) - Mętkow kościół (8,3 km) - Babice niebieski rowerowy szlak Greenway (14,7 km) - BABICE okolice kościoła (15,6 km) - REGULICE (23,4 km) - ALWERNIA Rynek (26,6 km).


Chcesz wiedzieć więcej? www.greenways.pl

EUROVELO R 4

Przez teren gminy przebiega również transeuropejski szlak rowerowy EUROVELO R 4.
Mająca 4000 kilometrów trasa łączy bretońskie Roscoff z ukraińskim Kijowem.


Chcesz wiedzieć więcej? www.eurovelo.org