O stowarzyszeniu

15 września 2020 roku samorządowcy z powiatów: chrzanowskiego, oświęcimskiego i wadowickiego powołali Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin "Forum Małopolski Zachodniej".

Ta formuła ma wzmocnić współpracę oraz pomóc w integracji regionu i w skuteczniejszym pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz reprezentowanie i obrona wspólnych interesów jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Stowarzyszenia. Będzie on realizowany poprzez:

 1. podejmowanie działań integrujących powiaty, miasta i gminy,
 2. wymianę wzajemnych doświadczeń,
 3. przygotowanie Strategii Małopolski Zachodniej,
 4. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego powiatów, miast i gmin Małopolski Zachodniej,
 5. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi,
 6. wsparcie eksperckie członków Stowarzyszenia na ich wniosek,
 7. dążenie do gospodarczego, kulturowego i turystycznego rozwoju powiatów, miast i gmin Małopolski Zachodniej,
 8.   tworzenie wspólnych projektów powiatów, miast i gmin należących do Stowarzyszenia w celu  aplikowania o środki zewnętrzne,
 9. promocja powiatów, miast i gmin członków Stowarzyszenia,
 10. partnerstwo z samorządem województwa małopolskiego oraz innymi instytucjami w celu współpracy na rzecz rozwoju tegoż obszaru, reprezentowanie wspólnych interesów członków Stowarzyszenia w sprawach realizacji zadań,
 11. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego członków Stowarzyszenia,
 12. wspólne planowanie rozwoju - poprzez uzgadnianie i rozstrzyganie zagadnień rozwojowych,
 13. współdziałanie z władzami i instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie funduszy pomocowych,
 14. wspieranie działań członków Stowarzyszenia zmierzających do pozyskiwania środków finansowych na realizację przedsięwzięć prorozwojowych i wspólną realizację projektów członków Stowarzyszenia