Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Wicestarosta

Kobieta w okularach, w niebieskim żakiecie

EWA JĘDRYSIK

Kompetencje:

  1. Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę.
  2. Wicestarosta przejmuje kompetencje i zadania Starosty w czasie jego nieobecności lub niemożności wykonywania funkcji.
  3. Nadzoruje i koordynuje prace komórek organizacyjnych Starostwa zgodnie ze schematem organizacyjnym Starostwa.
  4. Wicestarosta koordynuje i nadzoruje działania powiatowych jednostek organizacyjnych z zakresu oświaty, ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej.
  5. Ponosi odpowiedzialność przed Starostą za realizację zadań wyznaczonych merytorycznie niniejszym regulaminem.

 

Sekretariat - II piętro
ul. Partyzantów 2 tel. 32 625 79 95
32-500 Chrzanów fax 32 625 79 04
e-mail: sekretariat@powiat-chrzanowski.pl