Jednostki Organizacyjne

I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie

ul. Piłsudskiego 14
32-500 Chrzanów
tel./fax. 32 623 27 48
e-mail: liceum1@poczta.fm
https://www.1lo.pl/

II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie

ul. Wyszyńskiego 19
32-500 Chrzanów
tel./fax. 32 623 65 94
e-mail: sekretariat@lo2.edu.pl
lo2.edupage.org

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Płazie

ul. Wiosny Ludów 4
32-552 Płaza
tel. 32 613 12 91
tel./fax. 32 613 12 77
e-mail: pdpsplaza@dpsplaza.pl
www.dpsplaza.pl

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chrzanowie

ul. Piłsudskiego 14
32-500 Chrzanów
tel./fax. 32 623 41 62
e-mail: lodor@op.pl
www.lodor.pl

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Chrzanowie

ul. Wyszyńskiego 19
32-500 Chrzanów
tel./fax. 32 623 85 46
e-mail: moschrzanow@wp.pl
http://pmos-chrzanow.pl/umks/

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini

ul.Kościuszki 70
32-540 Trzebinia
tel./fax. 32 612 10 52, 32 753 33 09
e-mail: mdktrzebinia@o2.pl
www.pmdk-trzebinia.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chrzanowie

ul. Focha 3
32-500 Chrzanów
tel. 32 624 12 70,
fax. 32 624 12 70
e-mail: pppchrzanow@post.pl
www.ppp.powiat-chrzanowski.pl

Zespół Szkół Technicznych "FABLOK" w Chrzanowie

ul. Fabryczna 27
32-500 Chrzanów
tel./fax. 32 623 26 09, 32 623 29 09
e-mail: sekretariat@zstfablok.edu.pl
https://www.zstfablok.edu.pl/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Topolowa 16
32-500 Chrzanów
tel./fax. 32 624 11 30, 32 624 11 31, 32 624 11 32
Zespół ds. orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - tel. 32 624 75 55
e-mail: pcpr@powiat-chrzanowski.pl

www: http://www.pcprchrzanow.pl/

Uwaga
Obecnie PCPR mieści się w budynku szpitala, na parterze w pokojach 32 - 34

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie

ul. Słowackiego 8
32-500 Chrzanów
centrala: 32 75 33 800
fax: 32 75 33 899
e-mail:krch@praca.gov.pl
www.chrzanow.praca.gov.pl

Powiatowy Zarząd Dróg

ul. mjr Grzybowskiego 7
32-500 Chrzanów
tel./fax. 32 623 12 72, 32 623 46 87
e-mail: sekretariat.pzd@powiat-chrzanowski.pl
www.pzd-chrzanow.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chrzanowie

ul. Paderewskiego 1
32-500 Chrzanów
tel. 32 623 26 65, 32 623 39 77
fax. 32 624 07 50
e-mail: sekretariat@soswchrzanow.pl

www: www.sosw.chrzanow.pl

Szpital Powiatowy w Chrzanowie

ul. Topolowa 16
32-500 Chrzanów
tel. centrala: 32 624 77 77
tel. sekretariat: 32 624 70 00
fax. 32 623 94 28
e-mail: sekretariat@spch.home.pl
www.szpital-chrzanow.pl

Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini

ul. Głogowa 12
32-540 Trzebinia
tel. 32 612 11 85, 32 612 13 00
e-mail: sekretariat@zsech.edu.pl
www.zsech.edu.pl

Zespół Szkół Techniczno - Usługowych w Trzebini

ul. Gwarków 3
32-541 Trzebinia
tel. 32 711 53 46, tel./fax. 32 711 58 08
e-mail: sekretariat@zstu.edu.pl
www.zstu.edu.pl

Zespół Szkół w Libiążu

ul. Górnicza 3
32-590 Libiąż
tel./fax. 32 627 79 61, tel. 32 627 79 63
e-mail: zslibiaz@interia.pl
www.zs.libiaz.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie

ul. F. Focha 3,
32-500 Chrzanów
(wejście od ul. T. Kościuszki)
tel./fax 32 624 00 18
e-mail: pcku@powiat-chrzanowski.pl
www.pcku.powiat-chrzanowski.pl

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie

ul. M. Skłodowskiej - Curie 10
32-500 Chrzanów
tel. sekretariat 32 646 71 88 w godz. 8-16 lub 662 336 308
e-mail: powdir.chrzanow@wp.pl
www.powdir.pl

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10/3,
32-500 Chrzanów
tel. +48 32 646 71 88 w. 31 (sekretariat)
e-mail: sekretariat@poik-chrzanow.pl, poik.chrzanow@wp.pl
www.poik-chrzanow.pl