Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Jednostki Organizacyjne

I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie

ul. Piłsudskiego 14
32-500 Chrzanów
tel./fax. 32 623 27 48
e-mail: liceum1@1lo.pl
https://www.1lo.pl/

II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie

ul. Wyszyńskiego 19
32-500 Chrzanów
tel./fax. 32 623 65 94
e-mail: sekretariat@lo2.edu.pl
lo2.edupage.org

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Płazie

ul. Wiosny Ludów 4
32-552 Płaza
tel. 32 613 12 91
tel./fax. 32 613 12 77
e-mail: pdpsplaza@dpsplaza.pl
www.dpsplaza.pl

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chrzanowie

ul. Piłsudskiego 14
32-500 Chrzanów
tel./fax. 32 623 41 62
e-mail: lodor@op.pl
www.lodor.pl

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Chrzanowie

ul. Wyszyńskiego 19
32-500 Chrzanów
tel./fax. 32 623 85 46
e-mail: moschrzanow@pmos-chrzanow.pl
http://pmos-chrzanow.pl/umks/

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini

ul.Kościuszki 70
32-540 Trzebinia
tel./fax. 32 612 10 52, 32 753 33 09
e-mail: sekretariat.pmdktrzebinia@gmail.com
www.pmdk-trzebinia.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chrzanowie

ul. Focha 3
32-500 Chrzanów
tel. 32 624 12 70,
fax. 32 624 12 70
e-mail: pppchrzanow@post.pl
www.ppp.powiat-chrzanowski.pl

Zespół Szkół Technicznych "FABLOK" w Chrzanowie

ul. Fabryczna 27
32-500 Chrzanów
tel./fax. 32 623 26 09, 32 623 29 09
e-mail: sekretariat@zstfablok.edu.pl
https://www.zstfablok.edu.pl/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Topolowa 16
32-500 Chrzanów
tel./fax. 32 624 11 30, 32 624 11 31, 32 624 11 32
Zespół ds. orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - tel. 32 624 75 55
e-mail: pcpr@powiat-chrzanowski.pl

www: http://www.pcprchrzanow.pl/

Uwaga
Obecnie PCPR mieści się w budynku szpitala, na parterze w pokojach 32 - 34

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie

ul. Słowackiego 8
32-500 Chrzanów
centrala: 32 75 33 800
fax: 32 75 33 899
e-mail:krch@praca.gov.pl
www.chrzanow.praca.gov.pl

Powiatowy Zarząd Dróg

ul. mjr Grzybowskiego 7
32-500 Chrzanów
tel./fax. 32 623 12 72, 32 623 46 87
e-mail: sekretariat.pzd@powiat-chrzanowski.pl
www.pzd-chrzanow.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chrzanowie

ul. Paderewskiego 1
32-500 Chrzanów
tel. 32 623 26 65, 32 623 39 77
fax. 32 624 07 50
e-mail: sekretariat@soswchrzanow.pl

www: www.sosw.chrzanow.pl

Szpital Powiatowy w Chrzanowie

ul. Topolowa 16
32-500 Chrzanów
tel. centrala: 32 624 77 77
tel. sekretariat: 32 624 70 00
fax. 32 623 94 28
e-mail: sekretariat@spch.home.pl
www.szpital-chrzanow.pl

Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini

ul. Głogowa 12
32-540 Trzebinia
tel. 32 612 11 85, 32 612 13 00
e-mail: sekretariat@zsech.edu.pl
www.zsech.edu.pl

Zespół Szkół Techniczno - Usługowych w Trzebini

ul. Gwarków 3
32-541 Trzebinia
tel. 32 711 53 46, tel./fax. 32 711 58 08
e-mail: sekretariat@zstu.edu.pl
www.zstu.edu.pl

Zespół Szkół w Libiążu

ul. Górnicza 3
32-590 Libiąż
tel./fax. 32 627 79 61, tel. 32 627 79 63
e-mail: sekretariat@zslibiaz.edu.pl
www.zs.libiaz.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie

ul. F. Focha 3,
32-500 Chrzanów
(wejście od ul. T. Kościuszki)
tel./fax 32 624 00 18
e-mail: pcku@powiat-chrzanowski.pl
www.pcku.powiat-chrzanowski.pl

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie

ul. M. Skłodowskiej - Curie 10
32-500 Chrzanów
tel. sekretariat 32 646 71 88 w godz. 8-16 lub 662 336 308
e-mail: powdir.chrzanow@wp.pl
www.powdir.pl

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10/3,
32-500 Chrzanów
tel. +48 32 646 71 88 w. 31 (sekretariat)
e-mail: sekretariat@poik-chrzanow.pl, poik.chrzanow@wp.pl
www.poik-chrzanow.pl