Strategia Rozwoju

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2015 - 2023

Dokument pn. Strategi Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2015 - 2023 został przyjęty Uchwałą Nr XV/77/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2015 – 2023”

Monitoring Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego

Ewaluacja Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego

pobierz plik pdf: Załącznik nr 1 do ewaluacji - rozmiar pliku: 772.1 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 772.1 KB

EWALUACJA ŚRÓDOKRESOWA STRATEGII ROZWOJU POWIATU CHRZANOWSKIEGO NA LATA 2015 – 2023

pobierz plik pdf: Załącznik nr 2 do ewaluacji - rozmiar pliku: 3 MB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 3 MB

EWALUACJA ŚRÓDOKRESOWA STRATEGII ROZWOJU POWIATU CHRZANOWSKIEGO NA LATA 2015 – 2023

pobierz plik pdf: Załącznik nr 3 do ewaluacji - rozmiar pliku: 258.6 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 258.6 KB

EWALUACJA ŚRÓDOKRESOWA STRATEGII ROZWOJU POWIATU CHRZANOWSKIEGO NA LATA 2015 – 2023