Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Strategia Rozwoju

MONITORING STRATEGII ZA 2023 ROK

W związku z realizacją Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2015-2023 oraz koniecznością przeprowadzenia monitoringu założonych celów proszę o dokonanie analizy opisowej i wskaźnikowej zapisanych w przedmiotowym dokumencie celów operacyjnych i kierunków interwencji za rok 2023. Przy sporządzaniu analiz proszę, aby Państwa instytucje/jednostki wskazane jako realizujące możliwie szeroko współpracowały z partnerami określonymi dla poszczególnych kierunków interwencji. Przygotowane przez Państwa analizy stanowić będą składowe rocznego zbiorczego raportu z realizacji Strategii.

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2015 - 2023

Dokument pn. Strategi Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2015 - 2023 został przyjęty Uchwałą Nr XV/77/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2015 – 2023”

Monitoring Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego

Ewaluacja Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego

pobierz plik pdf: Załącznik nr 1 do ewaluacji - rozmiar pliku: 772.1 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 772.1 KB

EWALUACJA ŚRÓDOKRESOWA STRATEGII ROZWOJU POWIATU CHRZANOWSKIEGO NA LATA 2015 – 2023

pobierz plik pdf: Załącznik nr 2 do ewaluacji - rozmiar pliku: 3 MB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 3 MB

EWALUACJA ŚRÓDOKRESOWA STRATEGII ROZWOJU POWIATU CHRZANOWSKIEGO NA LATA 2015 – 2023

pobierz plik pdf: Załącznik nr 3 do ewaluacji - rozmiar pliku: 258.6 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 258.6 KB

EWALUACJA ŚRÓDOKRESOWA STRATEGII ROZWOJU POWIATU CHRZANOWSKIEGO NA LATA 2015 – 2023