Petycje w pracach Zarządu Powiatu i Starosty Chrzanowskiego