Zielone Punkty Kontrolne

Zielony Punkt Kontrolny to ogólnopolski program Lasów Państwowych i Polskiego Związku Orientacji Sportowej mający na celu wszechstronne wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjnych i sportowych. Umieszczone w lesie stałe punkty kontrolne umożliwiają bardzo precyzyjną nawigację w terenie dzięki dokładnie skartowanej mapie.

Każdy z punktów zaopatrzony jest w perforator służący do potwierdzania swojej obecności w konkretnym punkcie terenu. Punkty te znajdują się  w trzech kompleksach leśnych - Las Żelatowa i Las Kościelec i Babia Góra. Poszukiwanie punktów odbywa się na bazie specjalistycznej mapy w skali 1:10000, która obrazuje całość rozmieszczenia punktów w charakterystycznych miejscach.

 

Zielony Punkt Kontrolny to jedna z form udostępniania lasu dla społeczeństwa w celu uprawiania biegów na orientację. W kontakcie z natura poszukując punktów kontrolnych można chodzić, biegać, maszerować z kijkami, jeździć rowerem lub na nartach. Można to robić indywidualnie lub grupowo, za dnia lub w nocy, przy każdej pogodzie.

 

Do pobrania mapy lasów:

MAPA KOŚCIELEC
MAPA ŻELATOWA
MAPA BABIA GÓRA