Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Starosta Chrzanowski

ANDRZEJ URYGA

Kompetencje:

 1. Do zakresu zadań i kompetencji Starosty, należy:
  • organizowanie pracy Starostwa,
  • podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań,
  • upoważnienie pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
  • realizacja polityki personalnej w Starostwie,
  • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy.
 2. Starosta inicjuje i organizuje prace nad kierunkami rozwoju społeczno - gospodarczego powiatu.
 3. Nadzoruje i koordynuje prace komórek organizacyjnych starostwa zgodnie ze schematem organizacyjnym Starostwa.
 4. Starosta wykonuje inne zadania zastrzeżone dla starosty ustawami, uchwałami rady i zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.
 5. Starosta koordynuje i nadzoruje działania powiatowych jednostek organizacyjnych, w tym
  w szczególności z zakresu promocji zatrudnienia oraz jednostki organizacyjnej pełniącej funkcje zarządcy dróg powiatowych

Sekretariat - II piętro
ul. Partyzantów 2 tel. 32 625 79 95
32-500 Chrzanów fax 32 625 79 04
e-mail: sekretariat@powiat-chrzanowski.pl

Przyjmowanie stron:
Środa w godzinach od 13:00 do 15:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2