Szlaki turystyczne w Chrzanowie

Szlaki piesze

Lokalne

Żółty szlak Balin - Jaworzno

Start w Balinie przy stacji kolejowej. Na terenie gminy Chrzanów długość ok. 2 km. w stronę miejscowości Koźmin woj. śląskie.

Żółty szlak Dolinek Jurajskich im. Jana Pawła II

Długość na terenie gminy Chrzanów: 6, 6 km

 

CHRZANÓW PKP ul. Fabryczna (0 km) Początek zielonej ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej na G. Żelatową (363 m n.p.m.) i do Pogorzyc Uwaga! Zmiana przebiegu szlaku. Dawniej biegł ok. 1 km wzdłuż torów kolejowych na północny-wschód ul. Podwale, a następnie za przystankiem autobusowym skręcał w ul. 29 Listopada i następnie łączył się z obecnym przebiegiem - ul. Kolejowa - ul. Borowcowa - dolina rzeki Chechło - ul. Kadłubek most na Chechle (0,8 km) - ul. Chechlana - ul. Główna - na wschód park podworski w Kościelcu - kościół w Kościelcu (1,6 km) Nieco poniżej kościoła odchodził nieistniejący szlak niebieski Dawnego Górnictwa - Osiedle Stella (4,2 km) - skrzyżowanie z torami zlikwidowanej linii Bolęcin-Chrzanów - (4,7 km) połączenie z zielonym szlakiem rowerowym z Kol. Leśna - (5,0 km) odbicie zielonego szlaku rowerowego do Smolarni - (5,6 km) skrzyżowanie z zielonym szlakiem rowerowym ze Smolarni do Gór Zagórze i połączenie z zieloną ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną z G. Żelatowej - (6,2 km) odbicie zielonej ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej do Pogorzyc - GÓRY POGORZYCE (6,6 km) Skrzyżowanie ze szlakami rowerowymi zielonym i niebieskim z Gór Zagórze do Pogorzyc - połączenie z niebieskim szlakiem rowerowym z Gór Zagórze - odbicie niebieskiego szlaku rowerowego w celu umożliwienia łagodniejszego zjazdu ze stromego wzniesienia i ponowne połączenie z opisywanym szlakiem.

Ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna "Pogorzyce - Wzgórze Grodzisko Wielkie - Płaza Dolna"

Długość: 4, 2 km.
ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna, długość całkowita 4,2 km, długość biegu głównego bez odnóg 2,9 km, 7 przystanków

Start: Pogorzyce, ul. Szymanowskiego przystanek autobusowy Pogorzyce Dwór (0,0 km) styk ze ścieżką dydaktyczną Płaza Dolna-Źrebce i połączenie z niebieskim szlakiem rowerowym z Zagórza - ul. Grodzisko (0,25 km) odnoga ścieżki do przystanku nr 1 - G. Pogórska przystanek nr 1 (0,5 km) - powrót do głównego biegu ścieżki (0,75 km) - przystanek nr 2 (1,05 km) - połączenie z zielonym szlakiem rowerowym z Pogorzyc - przystanek nr 3 (1,35 km) - (1,6 km) odnoga ścieżki do przystanków nr 4 i 5 - Grodzisko Wielkie przystanek nr 4 (1,95 km) - Grodzisko Wielkie przystanek nr 5 (2,0 km) - powrót do biegu głównego (2,4 km) - (2,7 km) odbicie niebieskiego szlaku rowerowego do Wygiełzowa - przystanek nr 6 (3,4 km) - płaza Dolna, ul. Okólna (3,9 km) - przystanek nr 7 (4,15 km) - Płaza Dolna, ul. Lipowiecka, przystanek autobusowy Płaza Pętla (4,2 km) dalszy bieg zielonego szlaku rowerowego do Wygiełzowa

Ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna "Podmokłe łąki na Kątach - Lasy w Kotlinie Chrzanowskiej - Stawy na Groblach"

Długość10, 2 km
ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna, długość całkowita 10,2 km, długość biegu głównego bez odnóg 8,4 km, 14 przystanków 

Start: ul. Partyzantów (0,0 km) - przystanek nr 1 (0,1 km) - odbicie odnogi na pd-zach (0,4 km) - przystanek nr 2 staw (0,6 km) - powrót do trasy głównej przy ul. Partyzantów (0,8 km) - ul. Śląska (0,9 km) - ul. Leśna (1,0 km) - skrzyżowanie z ul. Kopanina i Polna (1,5 km) - przystanek nr 3 wejście do lasu (2,3 km) - przystanek nr 4 (2,4 km) - odnoga szlaku na południe (2,8 km) - przystanek nr 5 (3,2 km) - powrót do trasy głównej (3,6 km) - przystanek nr 6 odnoga na północ (4,3 km) - przystanek nr 7 (4,4 km) - powrót do biegu głównego (4,5 km) - przystanek nr 8 (4,7 km) - przystanek nr 9 (5,8 km) - skrzyżowanie śródleśne, droga do Karmelitańskiego Ośrodka Rekolekcyjnego, odnoga ścieżki na południe (6,1 km) - przystanek nr 10 przy kanale "Matylda" (6,2 km) - przystanek nr 11 (6,3 km) - powrót do głównego biegu (6,5 km) - grobla między stawami Małym i Średnim (6,9 km) - przystanek nr 12 (7,1 km) - przystanek nr 13 przy leśniczówce Byczyna (7,7 km) - Droga Graniczna (8,7 km) - przystanek nr 14 (9,7 km) - ul. Śląska przystanek autobusowy "Autostrada" (10,2 km).

Ścieżka przyrodniczo dydaktyczna "Dolina rzeki Chechło - Góra Żelatowa - Pogorzyce"

Długość: 8,7 km
ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna, długość całkowita 8,7 km, 12 przystanków.

Start: Chrzanów PKP ul. Fabryczna (0,0 km) - przystanek nr 1 (0,4 km) - przystanek nr 2 (0,7 km) - przystanek nr 3 (1,2 km) - rz. Chechło - przystanek nr 4 (1,3 km) - ul. Borowcowa (1,5 km) - przystanek nr 5 (1,6 km) - ul. Okulickiego (1,8 km) - ul. Borowcowa (1,9 km) - ul. Przy Moście, most na rz. Chechło (2,3 km) - przystanek nr 6 (2,4 km) - rz. Chechło - przystanek nr 7 (3,1 km) - ul. Borowcowa (3,3 km) - przystanek nr 8 kamieniołomy Kopalni i Prażalni Dolomitu "Żelatowa" (3,8 km) - granica Chrzanowa (4,4 km) - przystanek nr 9 zachodni stok wzgórza Żelatowa (4,6 km) - szczyt wzgórza Żelatowa (5,0 km) - przystanek nr 10 (6,0 km) - przystanek nr 11 (7,2 km) - Pogorzyce ul. Bałuckiego (7,6 km) - punkt widokowy (7,7 km) - przystanek nr 12 (8,0 km) - Pogorzyce ul. Szymanowskiego przystanek autobusowy "Pogorzyce Bar" (8,7 km).

Ścieżka hydrologiczno - dydaktyczna "Płaza Górna - Simota - Płaza Dolna- Starzyny - Pogorzyce - Źrebce"

Długość: 14, 3 km
ścieżka hydrologiczno-dydaktyczna, długość całkowita 14,3 km, długość biegu głównego bez odnóg 13,8 km, 16 przystanków.

Start: Płaza Górna Źródła Płazanki przy ul. Pocztowej, przystanek nr 1 (0,0 km) - ul. Pocztowa - ul. Wiosny Ludów - ul. Kościuszkowców - ul. Gwardii Ludowej - przystanek nr 2 (1,1 km) - przystanek nr 3 (1,6 km) - przystanek nr 4 (2,6 km) - przystanek nr 5 (3,6 km) - Wąwóz Simota - przystanek nr 6 (4,0 km) - Simota (Siemota) ul. Siemota kapliczka (4,3 km) - przystanek nr 7 (5,4 km) połączenie z żółtym Szlakiem Ziemi Chrzanowskiej i szlakami rowerowymi czarnym i zielonym z Kamionki Małej i Regulic - ul. Kamionka Duża (6,4 km) odejście żółtego Szlaku Ziemi Chrzanowskiej do rez. Lipowiec - ul. Podlas (6,9 km) połączenie z zielonym szlakiem rowerowym z Płazy - (7,0 km) odejście szlaków rowerowych dwóch zielonych i czarnego do Babic - przystanek nr 8 (7,4 km) - Płaza Dolna, ul. Lipwiecka, przystanek nr 9 (8,0 km) - ul. Ściegiennego, przystanek nr 10 (8,8 km) - przystanek nr 11 (9,2 km) - przystanek nr 12 (10,1 km) - przystanek nr 13 (10,3 km) - ul. Starzyny (10,7 km) - Pogorzyce, ul. Szymanowskiego (11,2 km) - Pogorzyce, ul. Kumalówka (11,55 km) styk z niebieskim szlakiem rowerowym z Wygiełzowa do Zagórza i styk z początkiem ścieżki dydaktycznej Pogorzyce-Płaza Dolna - przystanek nr 14 (12,15 km) - przystanek nr 15 (12,4 km) - Stara woda, ul. Stara Woda (12,6 km) odejście do przystanku nr 16, połączenie z zielonym szlakiem rowerowym z Źrebców - przystanek nr 16 (12,85 km) odejście zielonego szlaku rowerowego do Płazy - powrót do głównego biegu (13,1 km) - Źrebce, ul. Wapienna (13,45 km) - odejście zielonego szlaku rowerowego do piły Kościeleckiej - Płaza, ul. Sobieskiego przystanek autobusowy Płaza Wapiennik I (14,3 km).

Ścieżka przyrodnicza Wójtowa - Lasy Sośnica - Góra Wianek - Balin - Warpie - Kąty (dz. Chrzanowa)

Długość: całkowita 8,4 km, 

Długość biegu głównego bez odnóg 7,8 km, 19 przystanków.

Start: ul. Śląska przystanek autobusowy "Autostrada" (0,0 km) - przystanek nr 1 (0,1 km) - przystanek nr 2 (0,15 km) - przystanek nr 3 (0,3 km) - przystanek nr 4 (0,4 km) - przystanek nr 5 (0,5 km) - Wójtowa Góra - przystanek nr 6 ul. Owocowa (0,8 km) - przejście pod autostradą (0,9 km) - odnoga trasy na północny-wschód (1,4 km) - przystanek nr 7 (1,5 km) - powrót do biegu głównego (1,6 km) - przystanek nr 8 (1,7 km) - przystanek nr 9 odnoga na północny-wschód (1,9 km) - przystanek nr 10 (2,1 km) - powrót do biegu głównego (2,3 km) - przystanek nr 11 Lasy Sośnica (3,0 km) - przystanek nr 12 (3,6 km) - przystanek nr 13 (3,9 km) - przystanek nr 14 (4,3 km) wzgórze Wianek - Balin ul. Myśliwska (4,8 km) w tym miejscu odchodzi odnoga na północ doprowadzająca po ok. 200 metrach do przystanku autobusowego "Balin Straż Pożarna" - przystanek nr 15 (5,1 km) - Balin ul Wyzwolenia (5,2 km) - przystanek nr 16 (5,9 km) - Balin ul. Kasprzaka (6,0 km) - przystanek nr 17 Warpie (7,1 km) - przejście pod autostradą (7,6 km) - przystanek nr 18 (7,7 km) - przystanek nr 19 (8,0 km) - (8,4 km) ul. Śląska przy zakładach Artmlecz i Energokam Sewera.

Chcesz wiedzieć więcej?

http://www.chrzanow.pl/index.php?id=76

http://www.it-jura.pl/pl/turystyk.php?go=dydaktyc

Opracowanie: UM Chrzanów, tekst Piotr Grzegorzek Muzeum w Chrzanowie.

Szlaki rowerowe lokalne

Na terenie miasta, jak również gminy, istnieje dobrze rozwinięta i oznakowana infrastruktura turystycznych szlaków rowerowych, łączących najciekawsze turystycznie miejsca na terenie całej gminy.
Chcesz wiedzieć więcej odwiedź stronę http://www.chrzanow.pl/rowery/