Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Szlaki turystyczne w Chrzanowie

Szlaki piesze

Lokalne

Żółty szlak Balin - Jaworzno

Start w Balinie przy stacji kolejowej. Na terenie gminy Chrzanów długość ok. 2 km. w stronę miejscowości Koźmin woj. śląskie.

Żółty szlak Dolinek Jurajskich im. Jana Pawła II

Długość na terenie gminy Chrzanów: 6, 6 km

 

CHRZANÓW PKP ul. Fabryczna (0 km) Początek zielonej ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej na G. Żelatową (363 m n.p.m.) i do Pogorzyc Uwaga! Zmiana przebiegu szlaku. Dawniej biegł ok. 1 km wzdłuż torów kolejowych na północny-wschód ul. Podwale, a następnie za przystankiem autobusowym skręcał w ul. 29 Listopada i następnie łączył się z obecnym przebiegiem - ul. Kolejowa - ul. Borowcowa - dolina rzeki Chechło - ul. Kadłubek most na Chechle (0,8 km) - ul. Chechlana - ul. Główna - na wschód park podworski w Kościelcu - kościół w Kościelcu (1,6 km) Nieco poniżej kościoła odchodził nieistniejący szlak niebieski Dawnego Górnictwa - Osiedle Stella (4,2 km) - skrzyżowanie z torami zlikwidowanej linii Bolęcin-Chrzanów - (4,7 km) połączenie z zielonym szlakiem rowerowym z Kol. Leśna - (5,0 km) odbicie zielonego szlaku rowerowego do Smolarni - (5,6 km) skrzyżowanie z zielonym szlakiem rowerowym ze Smolarni do Gór Zagórze i połączenie z zieloną ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną z G. Żelatowej - (6,2 km) odbicie zielonej ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej do Pogorzyc - GÓRY POGORZYCE (6,6 km) Skrzyżowanie ze szlakami rowerowymi zielonym i niebieskim z Gór Zagórze do Pogorzyc - połączenie z niebieskim szlakiem rowerowym z Gór Zagórze - odbicie niebieskiego szlaku rowerowego w celu umożliwienia łagodniejszego zjazdu ze stromego wzniesienia i ponowne połączenie z opisywanym szlakiem.

Ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna "Pogorzyce - Wzgórze Grodzisko Wielkie - Płaza Dolna"

Długość: 4, 2 km.
ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna, długość całkowita 4,2 km, długość biegu głównego bez odnóg 2,9 km, 7 przystanków

Start: Pogorzyce, ul. Szymanowskiego przystanek autobusowy Pogorzyce Dwór (0,0 km) styk ze ścieżką dydaktyczną Płaza Dolna-Źrebce i połączenie z niebieskim szlakiem rowerowym z Zagórza - ul. Grodzisko (0,25 km) odnoga ścieżki do przystanku nr 1 - G. Pogórska przystanek nr 1 (0,5 km) - powrót do głównego biegu ścieżki (0,75 km) - przystanek nr 2 (1,05 km) - połączenie z zielonym szlakiem rowerowym z Pogorzyc - przystanek nr 3 (1,35 km) - (1,6 km) odnoga ścieżki do przystanków nr 4 i 5 - Grodzisko Wielkie przystanek nr 4 (1,95 km) - Grodzisko Wielkie przystanek nr 5 (2,0 km) - powrót do biegu głównego (2,4 km) - (2,7 km) odbicie niebieskiego szlaku rowerowego do Wygiełzowa - przystanek nr 6 (3,4 km) - płaza Dolna, ul. Okólna (3,9 km) - przystanek nr 7 (4,15 km) - Płaza Dolna, ul. Lipowiecka, przystanek autobusowy Płaza Pętla (4,2 km) dalszy bieg zielonego szlaku rowerowego do Wygiełzowa

Ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna "Podmokłe łąki na Kątach - Lasy w Kotlinie Chrzanowskiej - Stawy na Groblach"

Długość10, 2 km
ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna, długość całkowita 10,2 km, długość biegu głównego bez odnóg 8,4 km, 14 przystanków 

Start: ul. Partyzantów (0,0 km) - przystanek nr 1 (0,1 km) - odbicie odnogi na pd-zach (0,4 km) - przystanek nr 2 staw (0,6 km) - powrót do trasy głównej przy ul. Partyzantów (0,8 km) - ul. Śląska (0,9 km) - ul. Leśna (1,0 km) - skrzyżowanie z ul. Kopanina i Polna (1,5 km) - przystanek nr 3 wejście do lasu (2,3 km) - przystanek nr 4 (2,4 km) - odnoga szlaku na południe (2,8 km) - przystanek nr 5 (3,2 km) - powrót do trasy głównej (3,6 km) - przystanek nr 6 odnoga na północ (4,3 km) - przystanek nr 7 (4,4 km) - powrót do biegu głównego (4,5 km) - przystanek nr 8 (4,7 km) - przystanek nr 9 (5,8 km) - skrzyżowanie śródleśne, droga do Karmelitańskiego Ośrodka Rekolekcyjnego, odnoga ścieżki na południe (6,1 km) - przystanek nr 10 przy kanale "Matylda" (6,2 km) - przystanek nr 11 (6,3 km) - powrót do głównego biegu (6,5 km) - grobla między stawami Małym i Średnim (6,9 km) - przystanek nr 12 (7,1 km) - przystanek nr 13 przy leśniczówce Byczyna (7,7 km) - Droga Graniczna (8,7 km) - przystanek nr 14 (9,7 km) - ul. Śląska przystanek autobusowy "Autostrada" (10,2 km).

Ścieżka przyrodniczo dydaktyczna "Dolina rzeki Chechło - Góra Żelatowa - Pogorzyce"

Długość: 8,7 km
ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna, długość całkowita 8,7 km, 12 przystanków.

Start: Chrzanów PKP ul. Fabryczna (0,0 km) - przystanek nr 1 (0,4 km) - przystanek nr 2 (0,7 km) - przystanek nr 3 (1,2 km) - rz. Chechło - przystanek nr 4 (1,3 km) - ul. Borowcowa (1,5 km) - przystanek nr 5 (1,6 km) - ul. Okulickiego (1,8 km) - ul. Borowcowa (1,9 km) - ul. Przy Moście, most na rz. Chechło (2,3 km) - przystanek nr 6 (2,4 km) - rz. Chechło - przystanek nr 7 (3,1 km) - ul. Borowcowa (3,3 km) - przystanek nr 8 kamieniołomy Kopalni i Prażalni Dolomitu "Żelatowa" (3,8 km) - granica Chrzanowa (4,4 km) - przystanek nr 9 zachodni stok wzgórza Żelatowa (4,6 km) - szczyt wzgórza Żelatowa (5,0 km) - przystanek nr 10 (6,0 km) - przystanek nr 11 (7,2 km) - Pogorzyce ul. Bałuckiego (7,6 km) - punkt widokowy (7,7 km) - przystanek nr 12 (8,0 km) - Pogorzyce ul. Szymanowskiego przystanek autobusowy "Pogorzyce Bar" (8,7 km).

Ścieżka hydrologiczno - dydaktyczna "Płaza Górna - Simota - Płaza Dolna- Starzyny - Pogorzyce - Źrebce"

Długość: 14, 3 km
ścieżka hydrologiczno-dydaktyczna, długość całkowita 14,3 km, długość biegu głównego bez odnóg 13,8 km, 16 przystanków.

Start: Płaza Górna Źródła Płazanki przy ul. Pocztowej, przystanek nr 1 (0,0 km) - ul. Pocztowa - ul. Wiosny Ludów - ul. Kościuszkowców - ul. Gwardii Ludowej - przystanek nr 2 (1,1 km) - przystanek nr 3 (1,6 km) - przystanek nr 4 (2,6 km) - przystanek nr 5 (3,6 km) - Wąwóz Simota - przystanek nr 6 (4,0 km) - Simota (Siemota) ul. Siemota kapliczka (4,3 km) - przystanek nr 7 (5,4 km) połączenie z żółtym Szlakiem Ziemi Chrzanowskiej i szlakami rowerowymi czarnym i zielonym z Kamionki Małej i Regulic - ul. Kamionka Duża (6,4 km) odejście żółtego Szlaku Ziemi Chrzanowskiej do rez. Lipowiec - ul. Podlas (6,9 km) połączenie z zielonym szlakiem rowerowym z Płazy - (7,0 km) odejście szlaków rowerowych dwóch zielonych i czarnego do Babic - przystanek nr 8 (7,4 km) - Płaza Dolna, ul. Lipwiecka, przystanek nr 9 (8,0 km) - ul. Ściegiennego, przystanek nr 10 (8,8 km) - przystanek nr 11 (9,2 km) - przystanek nr 12 (10,1 km) - przystanek nr 13 (10,3 km) - ul. Starzyny (10,7 km) - Pogorzyce, ul. Szymanowskiego (11,2 km) - Pogorzyce, ul. Kumalówka (11,55 km) styk z niebieskim szlakiem rowerowym z Wygiełzowa do Zagórza i styk z początkiem ścieżki dydaktycznej Pogorzyce-Płaza Dolna - przystanek nr 14 (12,15 km) - przystanek nr 15 (12,4 km) - Stara woda, ul. Stara Woda (12,6 km) odejście do przystanku nr 16, połączenie z zielonym szlakiem rowerowym z Źrebców - przystanek nr 16 (12,85 km) odejście zielonego szlaku rowerowego do Płazy - powrót do głównego biegu (13,1 km) - Źrebce, ul. Wapienna (13,45 km) - odejście zielonego szlaku rowerowego do piły Kościeleckiej - Płaza, ul. Sobieskiego przystanek autobusowy Płaza Wapiennik I (14,3 km).

Ścieżka przyrodnicza Wójtowa - Lasy Sośnica - Góra Wianek - Balin - Warpie - Kąty (dz. Chrzanowa)

Długość: całkowita 8,4 km, 

Długość biegu głównego bez odnóg 7,8 km, 19 przystanków.

Start: ul. Śląska przystanek autobusowy "Autostrada" (0,0 km) - przystanek nr 1 (0,1 km) - przystanek nr 2 (0,15 km) - przystanek nr 3 (0,3 km) - przystanek nr 4 (0,4 km) - przystanek nr 5 (0,5 km) - Wójtowa Góra - przystanek nr 6 ul. Owocowa (0,8 km) - przejście pod autostradą (0,9 km) - odnoga trasy na północny-wschód (1,4 km) - przystanek nr 7 (1,5 km) - powrót do biegu głównego (1,6 km) - przystanek nr 8 (1,7 km) - przystanek nr 9 odnoga na północny-wschód (1,9 km) - przystanek nr 10 (2,1 km) - powrót do biegu głównego (2,3 km) - przystanek nr 11 Lasy Sośnica (3,0 km) - przystanek nr 12 (3,6 km) - przystanek nr 13 (3,9 km) - przystanek nr 14 (4,3 km) wzgórze Wianek - Balin ul. Myśliwska (4,8 km) w tym miejscu odchodzi odnoga na północ doprowadzająca po ok. 200 metrach do przystanku autobusowego "Balin Straż Pożarna" - przystanek nr 15 (5,1 km) - Balin ul Wyzwolenia (5,2 km) - przystanek nr 16 (5,9 km) - Balin ul. Kasprzaka (6,0 km) - przystanek nr 17 Warpie (7,1 km) - przejście pod autostradą (7,6 km) - przystanek nr 18 (7,7 km) - przystanek nr 19 (8,0 km) - (8,4 km) ul. Śląska przy zakładach Artmlecz i Energokam Sewera.

Chcesz wiedzieć więcej?

http://www.chrzanow.pl/index.php?id=76

http://www.it-jura.pl/pl/turystyk.php?go=dydaktyc

Opracowanie: UM Chrzanów, tekst Piotr Grzegorzek Muzeum w Chrzanowie.

Szlaki rowerowe lokalne

Na terenie miasta, jak również gminy, istnieje dobrze rozwinięta i oznakowana infrastruktura turystycznych szlaków rowerowych, łączących najciekawsze turystycznie miejsca na terenie całej gminy.
Chcesz wiedzieć więcej odwiedź stronę http://www.chrzanow.pl/rowery/