Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Chrzanowie

Skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych kadencja 2019-2023:

 • Dorota Kośmider
 • Markiza Duda
 • Mariola Grabowska
 • Agata Pałka
 • Agnieszka Kupczy

Skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych kadencja 2015-2019

 • Dorota Kośmider – przedstawiciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników i Sympatyków Środowiskowych Domów Samopomocy -Przewodniczący
 • Markiza Duda – przedstawiciel Gminy Libiąż - Wiceprzewodniczacy
 • Dorota Wasowska - przedstawiciel Gminy Alwernia- Sekretarz
 • Mariola Grabowska – przedstawiciel Gminy Trzebini
 •  Paweł Świątek – przedstawiciel Stowarzyszenia  CISiR

Skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych kadencja 2011-2015

 • Krystyna Godyń
 • Stanisław Lelito
 • Halina Klimkiewicz
 • Paweł Świątek
 • Katarzyna Łatak

Prezydium Rady na rok 2012

 • Krystyna Godyń - przewodnicząca
 • Stanisław Lelito - zastępca przewodniczącej
 • Halina Klimkiewicz - sekretarz
 • Paweł Świątek
 • Katarzyna Łatak

Prezydium Rady na rok 2013

 • Halina Klimkiewicz - przewodnicząca
 • Krystyna Godyń - z-ca przewodniczącej
 • Katarzyna Łatak - sekretarz
 • Paweł ŚwiątekStanisław Lelito