Szlaki turystyczne w Trzebini

Szlaki piesze

Szlak pomarańczowy

Przebieg: Start przy Zespole Pałacowo - Parkowym w Młoszowej - Góra Bartoska, rezerwat przyrody Ostra Góra, wzgórze Bialny Dół w Psarach, Martwica Karniowicka, kurhan w Karniowicach.

Całkowita długość: 14, 5 km

Młoszowa, ul. Krakowska (0,0 km) zespół pałacowo-parkowy - ul. Florkiewicza (0,05 km) połączenie z czarnym szlakiem rowerowym z Puszczy Dulowskiej - przystanek autobusowy Młoszowa Studium (0,2 km) początek pętli wokół Młoszowej - skrzyżowanie z ul. Góra Bartoska (0,9 km) odejście czarnego szlaku rowerowego do Trzebini oraz odnoga ścieżki dydaktycznej na Górę Bartoską - Góra Bartoska (1,5 km) - powrót do biegu głównego ul. Florkiewicza (2,1 km) - przystanek Młoszowa Wzgórze II (2,85 km) połączenie z niebieskim szlakiem rowerowym z Trzebini - ul. Karniowicka - granica rez. Ostra Góra (4,7 km) połączenie z początkiem pętli czerwonej ścieżki dydaktycznej po rez. Ostra Góra - Psary, ul. Ostra Góra, przystanek autobusowy Ostra Góra (4,8 km) koniec czerwonej ścieżki dydaktycznej po rez. Ostra Góra i odbicie niebieskiego szlaku rowerowego do Psar - Bialny Dół - Psary, ul.Wiśniowa (6,8 km) - Psary, ul. Jana Pawła II (7,05 km) połączenie z czerwonym rowerowym szlakiem z Płoków - Psary (7,15 km) odbicie czerwonego szlaku rowerowego do Dulowej - Psary (7,6 km) połączenie z niebieskim szlakiem rowerowym z Filipowic - Psary Zamłynie (7,85 km) odejście niebieskiego szlaku rowerowego do Młoszowej - Karniowice ul. Wł. Łokietka (9,1 km) odejście odnogi ścieżki przy tablicy informacyjnej w ulicę Głogową - martwica Karniowicka (10,1 km) - powrót do biegu głównego (11,1 km) - granica Karniowic i Dulowej (12,25 km) - ul. Spacerowa kurhan (12,8 km) - Młoszowa Studium (14,3 km) koniec pętli wokół Młoszowej, połączenie z czarnym szlakiem rowerowym z Trzebini do Puszczy Dulowskiej - ul. Florkiewicza (14,45 km) odejście czarnego szlaku rowerowego do Puszczy Dulowskiej - Młoszowa, zespół pałacowo-parkowy (14,5 km)

Szlak niebieski

Przebieg: Start w miejscowości Piłą Kościelecka przy Zalewie Chechło, strzelnica koła Łowieckiego „Diana", ul. Skalna w Bolęcinie, skałka triasowa, zalew Gliniak.

Całkowita długość: 6, 5 km

Piła Folwark, ul. Chrzanowska (0,0 km) połączenie ze szlakami rowerowymi z Chechła: zielonym i czerwonym - leśniczówka (0,5 km) - Piła Kościelecka (1,2 km) odejście czerwonego szlaku rowerowego do Płazy Górnej - (1,6 km) odejście zielonego szlaku rowerowego do Źrebców - nieczynna linia kolejowa (2,3 km) - Bolęcin, ul. Wojskowa (2,8 km) - (3,55 km) połączenie z czerwonym rowerowym szlakiem z Piły Kościeleckiej - Bolęcin, okolice skałki triasowej (4,0 km) odejście czerwonego szlaku rowerowego
do centrum Bolęcina - Bolęcin, szkoła (5,0 km) - Bolęcin, linia kolejowa (6,0 km) - Bolęcin, stadnina "Szarża" (6,5 km)

Szlak zielony

Start: w centrum Myślachowic, Cisowe Skały, miejsce śmierci ks. Michała Rapacza w Płokach, Sanktuarium Matki Bożej Patronki Polskich Rodzin Robotniczych w Płokach. 

Całkowita długość: 13, 5 km

Płoki, sanktuarium (0,0 km) początek i odejście czarnego łącznikowego szlaku rowerowego do rowerowego szlaku niebieskiego Bukowno-Olkusz, początek i odejście niebieskiego szlaku rowerowego do Lgoty, połączenie z czerwonym szlakiem rowerowym z Czyżówki - ul. Główna - ul. Źródlana (0,25 km) odejście czerwonego szlaku rowerowego do Psar - skrzyżowanie polnych dróg na skraju lasu (0,85 km) - krzyż w miejscu śmierci ks. Michała Rapacza (1,0 km) - leśna droga - ul. Kasztanowa (1,35 km) - odcine wzdłuż linii energetycznych - ścieżka na zachód - skrzyżowanie ze szlakiem konnym (1,8 km) zejście stromym piaszczystym zboczem - potok Kozi Bród w pobliżu starej tamy (2,05 km) - wąska ścieżka wzdłuż meandrów rzeki - odejście od koryta potoku Kozi Bród w kierunku północnym (3,2 km) - droga Czyżówka-Płoki (3,7 km) skrzyżowanie z czerwonym szlakiem rowerowym z Cyżówki do Płoków i połączenie ze szlakiem konnym - podejście w górę między Wilczą Górą a Starą Cydzówką - Orla Góra (5,7 km) odejście szlaku konnego do Boru Biskupiego - skręt trasy w kierunku zachodnim - ścieżka w kierunku południowym - odejście do Ciskowych Skał - powrót do biegu głównego ścieżki - Czyżówka ul. Skalna - Czyżówka ul. Długa (8,7 km) - (8,95 km) połączenie z czerwonym szlakiem rowerowym z Sierszy - (9,2 km) odejście czerwonego szlaku rowerowego do Płoków - most na Kozim Brodzie (9,4 km) - ścieżka w kier. południowym - ścieżka w kierunku południowo-wschodnim - ścieżka w kierunku południowo-zachodnim - Myślachowice, ul. Łąkowa (12,4 km) - Myślachowice, ul. 22 Lipca (13,1 km) - Myślachowice, ul. Olkuska (13,4 km) - Myślachowice, dom kultury (13,5 km).

Szlak Niebieski po rezerwacie Ostra Góra

Całkowita długość: 1,5 km.

Przebieg: Psary, ul. Ostra Góra, przystanek autobusowy Ostra Góra (0,0 km) połączenie z żółtą ścieżką dydaktyczną wokół Młoszowej oraz niebieskim szlakiem rowerowym z Psar - dojście do pętli po rezerwacie (0,1 km) odbicie żółtej ścieżki dydaktycznej i niebieskiego szlaku rowerowego do Młoszowej - powrót do punktu dojścia do pętli (1,4 km) połączenie z żółtą ścieżką dydaktyczną i niebieskim szlakiem rowerowym z Młoszowej - przystanek autobusowy Ostra Góra (1,5 km) odbicie żółtej ścieżki dydaktycznej i niebieskiego szlaku rowerowego do Psar

Ścieżka przyrodniczo - leśna Puszcza Dulowska

Całkowita długość: 5, 6 km

Przebieg: Młoszowa-Piaski (0,0 km) połączenie z czarnym szlakiem rowerowym z Młoszowej - wejście do Lasu Rajchów, zakaz wjazdu (0,25 km) - początek Linii Średniej, miejsce odpoczynku (0,5 km) koniec czarnego szlaku rowerowego i połączenie z niebieskim szlakiem rowerowym z Chechła - miejsce odpoczynku (3,8 km) - skrzyżowanie Linii Średniej z Drogą Alwerską (5,1 km) połączenie z czerwonym szlakiem rowerowym z Dulowej - Droga Alwerska, miejsce odpoczynku (5,6 km).

Przystanki:

  • Selekcja w nasiennictwie leśnym,
  • Ochrona lasu,
  • Zwierzyna,
  • Ochrona lasu przed zwierzyną,
  • Wędrówka drzew,
  • Remiza leśna,
  • Mrowisko.


Na podstawie serwisu: www.it-jura.pl

Szlak czarny

Długość: ok. 10 km

Przebieg: Zalew Chechło - Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej - Sanktuarium Mat Bożej Patronki Polskich Rodzin Robotniczych w Płokach,

"Geologiczna Ścieżka Dydaktyczna"

Długość: 13 km

Przebieg: Trzebinia - przystanek 1. Zalew Balaton - cmentarz - przystanek 2. Zlepieńce Myślachowickie na Bożniowej Górze - przystanek 3. deformacje terenu po eksploatacji górniczej Siersza - przystanek 4. dolomity triasowe w Czyżówce - Cisowe Skały - przystanek 5. rekultywacja wyrobisk po eksploatacji piasku w pobliżu Elektrowni Siersza

 

Chcesz wiedzieć więcej? www.trzebinia.pl

Szlaki rowerowe

Szlak czerwony okrężny

Długość: 49 km. 

Przebieg: Trzebinia PKP - kościół NMP księży salwatorianów - zalew Chechło (skrzyżowanie szlak rowerowy niebieski Tenczynek) - Piła Kościelecka ul. Graniczna - Piła Kościelecka - droga Chrzanów -Bolęcin - b. Jednostka wojskowa - skałka triasowa - Płaza ul Graniczna - ul Bolęcińska - droga Bolęcin - Regulice - autostrada (kładka) - Puszcza Dulowska - (skrzyżowanie szlaków) - ścieżka przyrodnicza - droga nr. 79 - Dulowa ul Brata Alberta - ul św. Krzyża - Psary Nowa Wieś - ul Graniczna, Łąkowa- Jana Pawła II - droga Olkusz Trzebinia - Płoki cmentarz - Płoki sanktuarium maryjne ul. Dworska - droga Płoki Czyżówka - Czyżówka - zalew Kozi Bród - granica gminy Trzebinia - ul Olkuska - ul Płocka - przejazd kolejowy - Siersza ul Wyzwolenia -ul. Odkrywkowa - ul Jana Pawła II - ul Dębowa - leśniczówka Siersza - Stara Góra ul. Brzozowa - ul Wesoła - Wodna ul Smółki - Podkrystynów ul. Rolna - ul. Mokra - ul 22 lipca - ul. Nowotki - ul Rybna - zalew Balaton - ul. Puławskiego - Trzebinia PKP.

Szlak niebieski

Długość: 11, 1 km

Przebieg: Zalew Balaton - ul Rybna - ul Jasna - kościół Piotra i Pawła - cmentarz - wzgórze "W granicach" - Młoszowa wzgórze - rejon Ostrej Góry droga do Psary - Psary kościół - ul Graniczna - Filipowice - Filipowice rejon Kowalskiej Góry (skrzyżowanie szlak zielony rowerowy Krzeszowice).

Szlak czarny

Długość: 3,8 km

Przebieg: Trzebinia cmentarz - Młoszowa ul Florkiewicza - ul Krakowska - Puszcza Dulowska.

Szlak czarny

Długość: 4,7 km

Przebieg: Droga Niesułowska (skrzyżowanie szlak rowerowy zielony z Olkusza) - Płoki centrum (skrzyżowanie szlak rowerowy czerwony Trzebinia).

Szlak niebieski

Długość: 3,8 km

Przebieg: Lgota - Płoki Sanktuarium

Szlak zielony

Długość: 4 km

Przebieg: Lgota - skrzyżowanie szlaku czarnego do Olkusza i Bukowna

Na podstawie materiałów PTTK o/Krakowski i UM Trzebinia.

 

Chcesz wiedzieć więcej?

www.trzebinia.pl