Trzebinia ul. Miła

Trzebinia ul. Miła

Oferta inwestycyjna dostępna jest tutaj: https://baza.paih.gov.pl/offer/detail/12-275

  • Działki ewidencyjne nr: 66/11, 66/35, 66/81, 66/38, 66/101, 66/36, 66/6, 66/7, 66/96, 66/87, 66/88, 66/97, 66/98, 66/99, 66/100, 66/102 i 66/103 o łącznej powierzchni ok. 3,2 ha położone w Trzebini, obręb 120305_4.0014 Trzebionka.
  • Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebinia zatwierdzonego Uchwałą XLIII/571/III/2002 z dnia 29.09.2002 r. w/w nieruchomości są położone na terenie oznaczonym symbolem ZU – zieleń urządzona.
  • W najbliższym sąsiedztwie znajdują się obszary przemysłowe i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz wielorodzinna, a także mają bezpośredni dostęp do drogi.

Link do mapy geoportal:https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6526074

Link do MPZP:

http://trzebinia.geoportal2.pl/map/opisy/u_10.pdf

http://trzebinia.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=+granice+OSM+&INFO=startx

 

 

Mapa lokalizacyjna
mapka lokalizacyjna z zaznaczeniem działek na ul. Miłej
Zdjęcia terenu