Najwięksi inwestorzy w powiecie chrzanowskim

 

Dla powiatu chrzanowskiego, wśród ogólnej liczby podmiotów,  charakterystyczny jest wysoki udział podmiotów zajmujących się handlem i naprawami.