Żarki okolice ul. Księdza Mroza

Żarki okolice ul. Księdza Mroza

 

działka ewidencyjna nr: 2079/55 o powierzchni 0,2306 ha , obręb 120304_5.0002.2079/55

Obecnie dla działki oznaczonej nr 2079/55 nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Libiąż” zatwierdzonego uchwałą Nr III/20/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. przedmiotowa działka położona jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej i usług (MU).

W najbliższym sąsiedztwie znajdują się obszary zielone i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi.

Link do mapy geoportal
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0
Link do studium:
https://sip.gison.pl/libiaz?zoom=17.05&lat=50.07611944103562&lng=19.347522705284028&l=1505,1578,10810,11607,97951,98074&b=1495

link do googla:
https://www.google.com/maps/place/Plac+zabaw/@50.074792,19.3450374,172m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x4716eb66de944bdd:0x6df73acfc2a999b0!2sPstrowskiego,+32-593!3b1!8m2!3d50.0757935!4d19.344947!3m4!1s0x4716eb5df62628eb:0x788af635208d106d!8m2!3d50.0750543!4d19.3441905

link do bazy PAIH
https://baza.paih.gov.pl/offer/detail/12-365?offerId=12130

Mapa lokalizacyjna
mapka lokalizacyjna z zaznaczeniem działki na ul. Ks. Mroza
Zdjęcia terenu
widok na ul. Mrozaw zarkach - po lewej stronie trawa, krzewy oraz drzewa, po prawej stronie widok na ulicę  pokrytą asfaltem
widok na działke na ul. mroza, teren zarośniety trwaa oraz krzewami  na  dalszym planie liczne drzewa