Dlaczego warto u nas inwestować

Atuty Powiatu Chrzanowskiego:

 

Aspekt lokalizacyjny

 • Wysoka dostępność komunikacyjna powiatu, warunkująca potencjał gospodarczy i inwestycyjny
 • Dobrze rozwinięta sieć dróg krajowych i wojewódzkich, w tym autostrada A4,
 • Sieć kolejowa z głównymi magistralami towarowymi i pasażerskimi – modernizacja linii kolejowej na trasie Oświęcim – Kraków
 • Dogodny dostęp do dwóch międzynarodowych portów lotniczych – Balice i Pyrzowice,
 • Strategiczna lokalizacja względem sąsiednich ośrodków miejskich (metropolia krakowska, konurbacja śląska) – rynek pracy, rynek zbytu, dostępność kadr, dostęp do usług publicznych, dostęp do edukacji,

 

Aspekt społeczny

 • Dobra baza edukacyjna dla szkolnictwa ponadgimnazjalnego i dla kształcenia osób dorosłych
 • Grupa aktywnych organizacji pozarządowych korzystających ze wsparcia środków ponadlokalnych
 • Zlecanie realizacji zadań publicznych w ramach małych grantów na poziomie powiatowym

 

Aspekt publiczny

 • Rozbudowana baza lecznictwa szpitalnego
 • Działanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
 • Współpraca Starostwa Powiatowego z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych

 

Współpraca samorządowa

 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój powiatu;
 • Regularne konwenty władz gmin i powiatu, związku komunalnego i komunikacyjnego