Diagnoza i projekcja sytuacji społeczno-ekonomicznej powiatu chrzanowskiego

"Diagnoza i projekcja sytuacji społeczno-ekonomicznej powiatu chrzanowskiego" - dokument opracowany przez warszawskie Biuro Ekspertyz Finansowych, Marketingu i Konsultingu Uniconsult.
Diagnoza stanowi z jednej strony zbiór danych na temat sytuacji w powiecie chrzanowskim, z drugiej strony autorską ocenę konsultantów na temat obserwowanych w powiecie zjawisk, najważniejszych problemów, potencjału i perspektyw rozwojowych.
Opracowanie diagnozy zostało sfinansowane z Banku Światowego w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.