Raport z działalności Rady i Zarządu Powiatu Chrzanowskiego w latach 2002-2006

Dokument pn. "Raport z działalności Rady i Zarządu Powiatu Chrzanowskiego w latach 2002-2006" zawiera najważniejsze zagadnienia i sprawy, którymi zajmowała się Rada i Zarząd Powiatu, Starostwo Powiatowe oraz jednostki organizacyjne powiatu w latach 2002/2006.

 

Przedstawiamy niniejszy raport, aby podsumować i zamknąć kończącą się kadencję Rady i Zarządu Powiatu. Mamy nadzieję, że zostanie on przychylnie przyjęty i dostrzegą Państwo pozytywne zmiany, które zaszły w mijającym czteroleciu w naszym powiecie. 

Realizowaliśmy liczne zadania służące poprawie infrastruktury dróg powiatowych, które prowadzone były w ścisłej współpracy z gminami powiatu chrzanowskiego. Zadania te finansowane były nie tylko z budżetu powiatu, ale również współfinansowane ze środków zewnętrznych w tym unijnych a także na zasadzie porozumień i umów przez gminy.