Plan Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2004-2006

27 maja 2004r. podczas XXII sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego został przyjęty "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Chrzanowskiego na lata 2004-2006". Jest to dokument okręslający kierunki rozwoju powiatu chrzanowskiego do roku 2006.