Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Chrzanowskim

Do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej Strategi Rozwiązywania Problemów Społecznych. Zarząd Powiatu Chrzanowskiego opracował i skierował do społecznych konsultacji wersje roboczą Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Chrzanowskim. Dokument ten w wersji ostatecznej został przyjęty Uchwałą Nr LI/315/2006 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 października 2006 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Chrzanowskim na lata 2006 - 2015.