Wyniki przeprowadzonych analiz

"Wyniki przeprowdzonych analiz" to kolejny dokument, który powstał w ramach prac nad „Studium Rozwoju Potencjału Gospodarczego”. Został opracowany przez warszawskie Biuro Ekspertyz Finansowych, Marketingu i Consultingu Uniconsult.